EN
  • Anasayfa
  • BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI ( SÖĞÜT MESLEK YÜKSEKOKULU )

  • EN

1. Yarıyıl

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
BÜR101 Klavye Teknikleri I - - 2,7 - - - - - - 3,5 - 2 - - -
BÜR105 Sekreterlik Bilgisi 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 4 4 4
BÜR110 Protokol Bilgisi 5 5 4 5 5 5 5 1 4 5 5 5 4 5 3
BÜR221 Genel Muhasebe - - - - - - - - - - - - - - -
HUK153 Hukukun Temel Kavramları 4,5 4 - - - - - - - - - - - - -
İŞL109 Genel İşletme - 1 - 3 - - 2 - - - - 2 - - -
1. Yarıyıl Seçmeli Dersler
MOS190 Akademik Türkçe - - - - - - - - - - - - - - -

2. Yarıyıl

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
BÜR102 Klavye Teknikleri II - - 5 - - - - 3 - 4 - - - - -
BÜR106 Mesleki Yazışmalar 1 2 - 2 3 - - - - 3 - - - - -
BÜR202 Kamu Özel Kesim Yapısı ve İlişkileri 1 - 2 - - 2 - - - 1 - 2 - - -
BÜR203 Büro Yönetimi - - - - - - - - - - - - - - -
BÜR206 Yönetici Sekreterliği 5 4 4 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 3
BÜR207 Dosyalama ve Arşivleme Teknikleri 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 4 4 3
2. Yarıyıl Seçmeli Dersler
MOS190 Akademik Türkçe - - - - - - - - - - - - - - -

3. Yarıyıl

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I - - - - - - - - - - - - - - -
ENG101 İngilizce I - - - - - - - - - - - - - - -
TRK101 Türk Dili I - - - - - - - - - - - - - - -
3. Yarıyıl Seçmeli Dersler
BTP103 Entegre Ofis - - - - - - - - - - - - - - -
BÜR120 Örgütsel Davranış 1 - - 3 - - - 2 1 - 2 - - - -
BÜR122 Etkili ve Güzel Konuşma - - - - - - - - - - - - - - -
BÜR124 Meslek Eğitimi 2,3 1 - - - - 2 - - - - - - - -
BÜR126 Sunu Teknikleri - 2 - 1 - - - 2 - - - - 1 - -
BÜR128 Zaman Yönetimi 2 2 - - 2 - 3 - - - 2 - - - -
BÜR130 Elektronik Ticaret - - - - - - - - - - - - - - -
BÜR132 Yönetim Bilişim Sistemleri - - - - - - - - - - - - - - -
BÜR134 Hızlı Yazma ve Okuma Teknikleri - - - - - - - - - - - - - - -
BÜR135 Müşteri İlişkileri Yönetimi - - - - - - - - - - - - - - -
BÜR136 Fotoğrafçılık

4. Yarıyıl

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II - - - - - - - - - - - - - - -
BÜR200 Staj 1 2 - - 2 - 2 - - - - - - - -
ENG102 İngilizce II - - - - - - - - - - - - - - -
TRK102 Türk Dili II - - - - - - - - - - - - - - -
4. Yarıyıl Seçmeli Dersler
BŞÜ200 İşletmede Mesleki Eğitim 3 1 3 2 1,5 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
BTP103 Entegre Ofis - - - - - - - - - - - - - - -
BÜR120 Örgütsel Davranış 1 - - 3 - - - 2 1 - 2 - - - -
BÜR122 Etkili ve Güzel Konuşma - - - - - - - - - - - - - - -
BÜR124 Meslek Eğitimi 2,3 1 - - - - 2 - - - - - - - -
BÜR126 Sunu Teknikleri - 2 - 1 - - - 2 - - - - 1 - -
BÜR128 Zaman Yönetimi 2 2 - - 2 - 3 - - - 2 - - - -
BÜR130 Elektronik Ticaret - - - - - - - - - - - - - - -
BÜR132 Yönetim Bilişim Sistemleri - - - - - - - - - - - - - - -
BÜR134 Hızlı Yazma ve Okuma Teknikleri - - - - - - - - - - - - - - -
BÜR135 Müşteri İlişkileri Yönetimi - - - - - - - - - - - - - - -
BÜR136 Fotoğrafçılık
Ders - Program Çıktıları İlişkileri
Program Çıktıları Etkilediği Yüzde
Alanıyla ilgili temel düzeyde bilgi ve beceriye sahiptir. 9,92
Büro yönetimi teknikleri, işletme yönetimi, hukuk, ön muhasebe ve ekonomi alanlarında yeterli alt yapıya sahiptir. 9,40
Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahiptir. 7,40
Bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir. 8,44
Kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirebilme becerisine sahiptir. 7,35
Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülemeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme becerisine sahiptir. 5,54
İnsanlarla ilişki kurabilme ve sürdürebilme becerisine sahiptir. 8,44
Etkili iletişim kurabilecek ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir. 3,86
Bağımsız karar alma ve uygulama becerisine sahiptir. 5,30
Mesleki plan ve proje, rapor ve iş yazışmalarını gerçekleştirebilme ve bunları sözlü, yazılı ve elektronik olarak sunabilme becerisine sahiptir. 7,83
Kamusal ve sosyal alanda ilişkilerini sürdürebilecek düzeyde protokol bilgisine sahiptir. 7,23
Bilim ve teknolojideki ve mesleki alanındaki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahiptir. 6,51
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahiptir. 4,82
Toplumsal değerlere saygılı, sosyal sorumluluk sahibi, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahiptir. 4,58
İş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. 3,37