EN
  • Anasayfa
  • BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI ( SÖĞÜT MESLEK YÜKSEKOKULU )

  • EN

1. Yarıyıl

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
BÜR101 Klavye Teknikleri I - - - - - - - - - - - - - - -
BÜR105 Sekreterlik Bilgisi - - - - - - - - - - - - - - -
BÜR110 Protokol Bilgisi - - - - - - - - - - - - - - -
BÜR221 Genel Muhasebe - - - - - - - - - - - - - - -
HUK153 Hukukun Temel Kavramları - - - - - - - - - - - - - - -
İŞL109 Genel İşletme - - - - - - - - - - - - - - -
1. Yarıyıl Seçmeli Dersler
MOS190 Akademik Türkçe - - - - - - - - - - - - - - -

2. Yarıyıl

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
BÜR102 Klavye Teknikleri II - - - - - - - - - - - - - - -
BÜR106 Mesleki Yazışmalar - - - - - - - - - - - - - - -
BÜR202 Kamu Özel Kesim Yapısı ve İlişkileri - - - - - - - - - - - - - - -
BÜR203 Büro Yönetimi - - - - - - - - - - - - - - -
BÜR206 Yönetici Sekreterliği - - - - - - - - - - - - - - -
BÜR207 Dosyalama ve Arşivleme Teknikleri - - - - - - - - - - - - - - -
2. Yarıyıl Seçmeli Dersler
MOS190 Akademik Türkçe - - - - - - - - - - - - - - -

3. Yarıyıl

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I - - - - - - - - - - - - - - -
ENG101 İngilizce I - - - - - - - - - - - - - - -
TRK101 Türk Dili I - - - - - - - - - - - - - - -
3. Yarıyıl Seçmeli Dersler
BTP103 Entegre Ofis - - - - - - - - - - - - - - -
BÜR120 Örgütsel Davranış - - - - - - - - - - - - - - -
BÜR122 Etkili ve Güzel Konuşma - - - - - - - - - - - - - - -
BÜR124 Meslek Eğitimi - - - - - - - - - - - - - - -
BÜR126 Sunu Teknikleri - - - - - - - - - - - - - - -
BÜR128 Zaman Yönetimi - - - - - - - - - - - - - - -
BÜR130 Elektronik Ticaret - - - - - - - - - - - - - - -
BÜR132 Yönetim Bilişim Sistemleri - - - - - - - - - - - - - - -
BÜR134 Hızlı Yazma ve Okuma Teknikleri - - - - - - - - - - - - - - -
BÜR135 Müşteri İlişkileri Yönetimi - - - - - - - - - - - - - - -
BÜR136 Fotoğrafçılık - - - - - - - - - - - - - - -
BÜR204 Kriz ve Stres Yönetimi - - - - - - - - - - - - - - -
BÜR205 Bürolarda Teknoloji Kullanımı - - - - - - - - - - - - - - -
BÜR211 Finansman ve Finansman Yatırım Araçları - - - - - - - - - - - - - - -
BÜR212 Çalışma Psikolojisi - - - - - - - - - - - - - - -
BÜR213 İnsan Kaynakları Yönetimi - - - - - - - - - - - - - - -
BÜR216 Örnek Olay Analizi - - - - - - - - - - - - - - -
BÜR220 Tıp Sekreterliği - - - - - - - - - - - - - - -
BÜR222 Hukuki Yazışma - - - - - - - - - - - - - - -
BÜR223 Toplam Kalite Yönetimi - - - - - - - - - - - - - - -
BÜR224 Temel Web Tasarımı - - - - - - - - - - - - - - -
BÜR225 Ticari Matematik - - - - - - - - - - - - - - -
BÜR226 Yönetim Organizasyon - - - - - - - - - - - - - - -
BÜR227 Toplantı Yönetimi - - - - - - - - - - - - - - -
BÜR228 Genel Ekonomi - - - - - - - - - - - - - - -
BÜR229 Takım Çalışması - - - - - - - - - - - - - - -
MOS101 Genel ve Teknik İletişim - - - - - - - - - - - - - - -
MOS102 Girişimcilik - - - - - - - - - - - - - - -
MOS103 Ekip Liderliği - - - - - - - - - - - - - - -
MOS105 Kalite Güvence ve Standartlar - - - - - - - - - - - - - - -
MOS106 Araştırma Teknikleri ve Seminer - - - - - - - - - - - - - - -
MOS108 Bilişim Hukuku - - - - - - - - - - - - - - -
MOS110 Beden Eğitimi ve Spor - - - - - - - - - - - - - - -
MOS111 Türk Müziği - - - - - - - - - - - - - - -
MOS112 Güzel Sanatlar - - - - - - - - - - - - - - -
MOS113 Herkes İçin Spor - - - - - - - - - - - - - - -
MOS120 İşaret Dili - - - - - - - - - - - - - - -
MOS202 İş Hukuku - - - - - - - - - - - - - - -
MOS203 Pazarlama - - - - - - - - - - - - - - -
MOS204 Halkla İlişkiler - - - - - - - - - - - - - - -
MOS205 Bilimsel ve Mesleki Etik - - - - - - - - - - - - - - -
MOS206 Ofis Yazılımları - - - - - - - - - - - - - - -
MOS207 İlk Yardım - - - - - - - - - - - - - - -
MOS209 İşletme Yönetimi - - - - - - - - - - - - - - -
MOS210 Gönüllülük Çalışmaları - - - - - - - - - - - - - - -
MOS212 Trafik Güvenliği - - - - - - - - - - - - - - -
MOS215 Kariyer Planlama ve Geliştirme - - - - - - - - - - - - - - -
MOS216 Performans Yönetimi - - - - - - - - - - - - - - -
MOS217 Davranış Bilimleri - - - - - - - - - - - - - - -
MOS218 Stres Yönetimi - - - - - - - - - - - - - - -
MOS219 İnovasyon - - - - - - - - - - - - - - -
MOS220 E-Ticaret - - - - - - - - - - - - - - -
MYD201 Mesleki Yabancı Dil - - - - - - - - - - - - - - -

4. Yarıyıl

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II - - - - - - - - - - - - - - -
BŞÜ202 İş Yeri Uygulaması - - - - - - - - - - - - - - -
BŞÜ204 İş Yeri Eğitimi - - - - - - - - - - - - - - -
BÜR200 Staj - - - - - - - - - - - - - - -
ENG102 İngilizce II - - - - - - - - - - - - - - -
TRK102 Türk Dili II - - - - - - - - - - - - - - -
Ders - Program Çıktıları İlişkileri
Program Çıktıları Etkilediği Yüzde
Alanıyla ilgili temel düzeyde bilgi ve beceriye sahiptir. 0
Büro yönetimi teknikleri, işletme yönetimi, hukuk, ön muhasebe ve ekonomi alanlarında yeterli alt yapıya sahiptir. 0
Alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme becerisine sahiptir. 0
Bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir. 0
Kendisine verilen görev ve sorumlulukları yerine getirebilme becerisine sahiptir. 0
Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülemeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme becerisine sahiptir. 0
İnsanlarla ilişki kurabilme ve sürdürebilme becerisine sahiptir. 0
Etkili iletişim kurabilecek ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir. 0
Bağımsız karar alma ve uygulama becerisine sahiptir. 0
Mesleki plan ve proje, rapor ve iş yazışmalarını gerçekleştirebilme ve bunları sözlü, yazılı ve elektronik olarak sunabilme becerisine sahiptir. 0
Kamusal ve sosyal alanda ilişkilerini sürdürebilecek düzeyde protokol bilgisine sahiptir. 0
Bilim ve teknolojideki ve mesleki alanındaki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahiptir. 0
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahiptir. 0
Toplumsal değerlere saygılı, sosyal sorumluluk sahibi, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahiptir. 0
İş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. 0