EN
  • Anasayfa
  • SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ ( OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU )

  • EN

PROGRAM AÇIKLAMA

Sağlık kurumları işletmeciliği programı, sağlık sektöründe hizmet veren işletmelerin ara eleman ihtiyacını karşılamak üzere kurulmuştur. Bu bağlamda sağlık sektörü terminolojisine hakim ve aynı zamanda işletmeciliğin fonksiyonlarını özümsemiş bireylere ihtiyaç duyulmaktadır. Öğrencilerimiz teorik derslerin yanında  bilgisayar destekli uygulamalı dersler alarak çağın gerektirdiği donanımlara sahip olmaktadırlar. Aynı zamanda okulumuz ve yerel hastanelerle yaptığımız işbirlikleri ile öğrencilerimizin uygulamalı dersleri yerinde görmeleri sağlanmaktadır.
Birim Bölüm Osmaneli Meslek Yüksekokulu / Sağlık Kurumları İşletmeciliği / 4 YY / 5. Düzey Önlisans
Birim EBS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin GÜMÜŞ
Bölüm Başkanı
Bölüm EBS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali PAYLAN
Eğitim Türü Tam Zamanlı / Türkçe
Derece Seviye

5. Düzey Önlisans (Düzey Kodları: EQF_LLL: 5 / QF_EHEA: Kısa Düzey) ISCED Alan Kodu: 34 (İşletme ve Yönetim Bilimleri )

Bu programdan mezun olan öğrenciler Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanında ön lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

Staj Birim Sorumlusu Abdulkadir ERTAŞ
Program Sorumlusu Ali ÜNSAL
Program Sorumlusu Abdulkadir ERTAŞ
Bologna Sorumlusu Ali ÜNSAL
Bologna Sorumlusu Sinan GÖÇMEN
İntibak Not Girişi Sorumlusu Abdulkadir ERTAŞ
İntibak Not Girişi Sorumlusu Mehmet Ali PAYLAN
Amaç
<span style="font-size: 12pt; font-family: 'times new roman', serif;">Sağlık Kurumları İşletmeciliği programının amacı, sağlık sisteminin amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik olarak planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve denetim fonksiyonlarına ilişkin kavram, ilke, kuram, model ve tekniklerin sistematik ve bilinçli bir şekilde uygulanması bilgi ve becerisine sahip, nitelikli sağlık kurumları işletmecisi yetiştirmektir.</span>
Hedef
<span style="font-size: 12pt; font-family: 'times new roman', serif;">Güncel İşletme ve Yönetim metotlarını kullanarak araştıran geliştiren ve sorgulayan idareciler yetişmesi için eğitim vermek, elde edilen bilgilerin sektörde çalışanlarının hizmetine sunmak, bu alanda öncü bir program olmak</span>