EN
  • Anasayfa
  • SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ ( OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU )

  • EN

PROGRAM ÇIKTILARI

No Program Çıktıları
1 1.Sağlık sektörü alanında temel düzeyde bilgilere sahiptir.
2 1. Karar, uygulama ve davranışlarında işletmecilik ve yönetim alanına ilişkin edindiği bilgileri kullanma becerisine sahiptir.
3 2. Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanına ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisine sahiptir.
4 1. Kendisine verilen mesleki görev ve sorumlulukları yerine getirebilir.
5 2. Uygulamada karşılaşılan ya da öngörülemeyen sorunlar için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
6 1. Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.
7 2. Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.
8 3. Öğrenme gereksinimlerine yönelik programlara katılıma açık olur.
9 1. Sağlık Kurumları İşletmeciliği alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
10 2. Çalışma arkadaşlarına yardıma yatkındır.
11 3. En az alanındaki bilgileri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek kadar yabancı dil bilgisine sahiptir.
12 4. Alanının gerektirdiği en az temel düzeyde bilgisayar, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
13 1. Kurumsal, iş ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.
14 2. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
15 3. Değişime ve yeniliğe açıktır.