KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ( MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ )

PROGRAM AÇIKLAMA

PROGRAM AÇIKLAMA
Birim Bölüm Mühendislik Fakültesi / Kimya Mühendisliği / 8 YY / 6. Düzey Lisans
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Çağlayan AÇIKGÖZ
EBS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Adife Şeyda YARGIÇ
Eğitim Türü Tam Zamanlı / Türkçe
Derece Seviye

6. Düzey Lisans (Düzey Kodları: EQF_LLL: 6 / QF_EHEA: 1) ISCED Alan Kodu: 52 (Mühendislik )

Bu programdan mezun olan öğrenciler Kimya Mühendisliği alanında lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

Amaç
Araştırma-geliştirme ve uygulama alanlarındaki faaliyetleri ile alanında bilimsel çalışmalar yürüten, ilgili kamu ve özel kuruluşlar ile işbirliği yapan, ortak projeler üreten ve sorunlarına çözüm arayan, endüstriyel tesislerin süreç ve ekipman tasarımını gerçekleştirebilen, etik değerlere sahip, takım çalışmasına uyumlu, çevresel değerlere duyarlı, iletişime ve eleştiriye açık, rekabetçi ve kendine güvenen Kimya Mühendisleri yetiştiren bölüm olmaktır.
Hedef
Mühendislik alanında nitelikli bilimsel araştırma ve projeler üreten, mesleğinde yetkin Kimya Mühendisleri yetiştiren bölüm olmaktır.