• Anasayfa
  • KİMYA MÜHENDİSLİĞİ

    ( MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ )
  • EN
Kategori Ders Kategori Yüzdesi (%)
Aktarılabilir Beceri Dersleri %0,00
Destek Dersleri %0,00
Ek Dersler %0,00
Kategori %0,00
Mesleki Seçmeli Dersler %0,00
Temel Meslek Dersleri %84,21
Uygulama Dersleri %0,00
Uzmanlık / Alan Dersleri %15,79
Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri %0,00

1. Yarıyıl

Ders Adı Aktarılabilir Beceri Dersleri Destek Dersleri Ek Dersler Kategori Mesleki Seçmeli Dersler Temel Meslek Dersleri Uygulama Dersleri Uzmanlık / Alan Dersleri Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
ENF101 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı
ENG101 İngilizce I
FIZ101 Fizik I
KIM101 Genel Kimya I
MAT101 Matematik I
MIM101 Bilgisayar Destekli Teknik Resim
TRK101 Türk Dili I

1. Yarıyıl Seçmeli Dersler

2. Yarıyıl

Ders Adı Aktarılabilir Beceri Dersleri Destek Dersleri Ek Dersler Kategori Mesleki Seçmeli Dersler Temel Meslek Dersleri Uygulama Dersleri Uzmanlık / Alan Dersleri Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
ENG102 İngilizce II
FIZ102 Fizik II
KIM102 Genel Kimya II
KIM104 Genel Kimya Laboratuvarı
KSM102 Kimya ve Proses Mühendisliğine Giriş
MAT102 Matematik II
MF102 Temel Bilgisayar Bilimleri ve Programlama Dilleri
TRK102 Türk Dili II

2. Yarıyıl Seçmeli Dersler

3. Yarıyıl

Ders Adı Aktarılabilir Beceri Dersleri Destek Dersleri Ek Dersler Kategori Mesleki Seçmeli Dersler Temel Meslek Dersleri Uygulama Dersleri Uzmanlık / Alan Dersleri Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
ENG201 Teknik İngilizce I
KIM203 Analitik Kimya
KIM205 Analitik Kimya Laboratuvarı
KSM201 Mühendislik Termodinamiği
KSM203 Kimya ve Proses Mühendisliği Temel Prensipleri
MAT201 Diferansiyel Denklemler

3. Yarıyıl Seçmeli Dersler

Ders Adı Aktarılabilir Beceri Dersleri Destek Dersleri Ek Dersler Kategori Mesleki Seçmeli Dersler Temel Meslek Dersleri Uygulama Dersleri Uzmanlık / Alan Dersleri Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
BŞÜ100 Ders Dışı Etkinlik
KSM307 Mesleki İngilizce I
KSM308 Mesleki İngilizce II
KSM313 Gıda Prosesleri
KSM315 Biyoteknolojiye Giriş
KSM316 Kalite, Çevre ve Güvenlik
KSM318 Yakıt ve Enerji Teknolojisi
KSM319 Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları
KSM321 Seramik Kimyasına Giriş
KSM322 Çevre Kimyası ve Teknolojisi
KSM323 Yağ Teknolojisine Giriş
KSM325 Petrokimya Teknolojilerine Giriş
KSM327 Biyolojik Arıtım Teknolojileri
KSM411 Gıda Katkıları
KSM412 Katı Atık Yönetimi
KSM414 Polimer Teknolojisine Giriş
KSM418 Gıda Endüstrisinde Kalite Güvenliği
KSM420 Gıdaların Ambalajlanması ve Saklanması
TOS101 Ölçme ve Kalibrasyon
TOS102 İnovasyon
TOS103 Performans Yönetimi
TOS104 İstatiksel Proses Kontrol
TOS106 Yönetim ve Organizasyon
TOS107 İletişim Tekniği
TOS108 Meslek Hastalıkları
TOS109 Sanat Tarihi
TOS110 Uygarlık Tarihi
TOS111 Bilim Tarihi
TOS112 Girişimcilik ve İş Tasarımı I
TOS113 İş Güvenliği
TOS114 Araştırma Yöntemleri
TOS115 Sosyal Medya Pazarlaması
TOS116 Beden Eğitimi ve Spor
TOS117 Gönüllülük Çalışmaları
TOS118 İlk Yardım
TOS119 Herkes İçin Spor
TOS121 Çevre ve Enerji
TOS122 Futbol I
TOS123 Futbol II
TOS124 Denizcilik Bilgisi
TOS125 Satranç Teorisi
TOS129 Mühendislikte Kariyer Planlama ve Geliştirme
TOS140 Endüstri 4.0
TOS201 Pazarlama
TOS203 Davranış Bilimleri
TOS205 Halkla İlişkiler
TOS207 İş Hukuku
TOS209 Kamu Personel Yönetimi
TOS211 Mühendislik Etiği
TOS212 Mühendislik Ekonomisi
TOS213 Seramik Teknolojisi ve Uygulama
TOS215 e-Devlet
TOS216 Yönetim Bilişim Sistemleri
TOS217 Toplam Kalite Yönetimi
TOS218 Girişimcilik ve İş Tasarımı II
TOS221 Yazışma ve Rapor Hazırlama
TOS222 Elektronik Ticaret
TOS224 Ekoloji
TOS226 Sürdürülebilirlik ve Mühendislik

4. Yarıyıl

Ders Adı Aktarılabilir Beceri Dersleri Destek Dersleri Ek Dersler Kategori Mesleki Seçmeli Dersler Temel Meslek Dersleri Uygulama Dersleri Uzmanlık / Alan Dersleri Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
ENG202 Teknik İngilizce II
KIM202 Fizikokimya
KIM204 Organik Kimya
KIM206 Organik Kimya Laboratuvarı
KSM204 Akışkanlar Mekaniği
KSM206 Kimya Mühendisliği Termodinamiği

4. Yarıyıl Seçmeli Dersler

Ders Adı Aktarılabilir Beceri Dersleri Destek Dersleri Ek Dersler Kategori Mesleki Seçmeli Dersler Temel Meslek Dersleri Uygulama Dersleri Uzmanlık / Alan Dersleri Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
BŞÜ100 Ders Dışı Etkinlik
KSM307 Mesleki İngilizce I
KSM308 Mesleki İngilizce II
KSM313 Gıda Prosesleri
KSM315 Biyoteknolojiye Giriş
KSM316 Kalite, Çevre ve Güvenlik
KSM318 Yakıt ve Enerji Teknolojisi
KSM319 Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları
KSM321 Seramik Kimyasına Giriş
KSM322 Çevre Kimyası ve Teknolojisi
KSM323 Yağ Teknolojisine Giriş
KSM325 Petrokimya Teknolojilerine Giriş
KSM327 Biyolojik Arıtım Teknolojileri
KSM329 Programlanabilir Mantıksal Kontrol (PLC)
KSM411 Gıda Katkıları
KSM412 Katı Atık Yönetimi
KSM414 Polimer Teknolojisine Giriş
KSM418 Gıda Endüstrisinde Kalite Güvenliği
KSM420 Gıdaların Ambalajlanması ve Saklanması
TOS101 Ölçme ve Kalibrasyon
TOS102 İnovasyon
TOS103 Performans Yönetimi
TOS104 İstatiksel Proses Kontrol
TOS106 Yönetim ve Organizasyon
TOS107 İletişim Tekniği
TOS108 Meslek Hastalıkları
TOS109 Sanat Tarihi
TOS110 Uygarlık Tarihi
TOS111 Bilim Tarihi
TOS112 Girişimcilik ve İş Tasarımı I
TOS113 İş Güvenliği
TOS114 Araştırma Yöntemleri
TOS115 Sosyal Medya Pazarlaması
TOS116 Beden Eğitimi ve Spor
TOS117 Gönüllülük Çalışmaları
TOS118 İlk Yardım
TOS119 Herkes İçin Spor
TOS121 Çevre ve Enerji
TOS122 Futbol I
TOS123 Futbol II
TOS124 Denizcilik Bilgisi
TOS125 Satranç Teorisi
TOS129 Mühendislikte Kariyer Planlama ve Geliştirme
TOS140 Endüstri 4.0
TOS201 Pazarlama
TOS203 Davranış Bilimleri
TOS205 Halkla İlişkiler
TOS207 İş Hukuku
TOS209 Kamu Personel Yönetimi
TOS211 Mühendislik Etiği
TOS212 Mühendislik Ekonomisi
TOS213 Seramik Teknolojisi ve Uygulama
TOS215 e-Devlet
TOS216 Yönetim Bilişim Sistemleri
TOS217 Toplam Kalite Yönetimi
TOS218 Girişimcilik ve İş Tasarımı II
TOS221 Yazışma ve Rapor Hazırlama
TOS222 Elektronik Ticaret
TOS224 Ekoloji
TOS226 Sürdürülebilirlik ve Mühendislik

5. Yarıyıl

Ders Adı Aktarılabilir Beceri Dersleri Destek Dersleri Ek Dersler Kategori Mesleki Seçmeli Dersler Temel Meslek Dersleri Uygulama Dersleri Uzmanlık / Alan Dersleri Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
KIM303 Aletli Analiz ve Laboratuvarı
KSM301 Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği
KSM303 Isı Transferi
MAT301 Sayısal Analiz Yöntemleri
MSG101 İş Sağlığı ve Güvenliği I

5. Yarıyıl Seçmeli Dersler

Ders Adı Aktarılabilir Beceri Dersleri Destek Dersleri Ek Dersler Kategori Mesleki Seçmeli Dersler Temel Meslek Dersleri Uygulama Dersleri Uzmanlık / Alan Dersleri Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
BŞÜ100 Ders Dışı Etkinlik
KSM306 Temel Malzeme Bilimi
KSM307 Mesleki İngilizce I
KSM308 Mesleki İngilizce II
KSM309 Mühendislik Mekaniği
KSM311 Elektrik Elektronik Bilgisi
KSM313 Gıda Prosesleri
KSM314 Katı ve Sıvı Yakıt Üretim Prosesleri
KSM315 Biyoteknolojiye Giriş
KSM316 Kalite, Çevre ve Güvenlik
KSM318 Yakıt ve Enerji Teknolojisi
KSM319 Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları
KSM320 Gıda Proseslerinde Temel İşlemler
KSM321 Seramik Kimyasına Giriş
KSM322 Çevre Kimyası ve Teknolojisi
KSM323 Yağ Teknolojisine Giriş
KSM325 Petrokimya Teknolojilerine Giriş
KSM327 Biyolojik Arıtım Teknolojileri
KSM328 Kimyasal Proses Teknolojileri
KSM331 Elektrokimya
KSM332 Kömür Teknolojisi ve Kullanımı
KSM333 Yakıt Pilleri ve Hidrojen Enerjisi
KSM362 Kimya Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları I
KSM411 Gıda Katkıları
KSM412 Katı Atık Yönetimi
KSM414 Polimer Teknolojisine Giriş
KSM416 Reaktör Tasarımı
KSM417 Kataliz ve Katalitik Prosesler
KSM418 Gıda Endüstrisinde Kalite Güvenliği
KSM420 Gıdaların Ambalajlanması ve Saklanması
KSM421 Proses Enstrümantasyonu
KSM423 Korozyon
KSM425 Membran Teknolojileri
KSM427 Polimer Kimyası
KSM429 Kimyasal Proses Ekipmanları
KSM430 Hidrolik ve Pnömatik Sistemler
KSM433 Proses Mühendisliğinde Tasarım, Simülasyon ve Uygulamaları
TOS101 Ölçme ve Kalibrasyon
TOS102 İnovasyon
TOS103 Performans Yönetimi
TOS104 İstatiksel Proses Kontrol
TOS106 Yönetim ve Organizasyon
TOS107 İletişim Tekniği
TOS108 Meslek Hastalıkları
TOS109 Sanat Tarihi
TOS110 Uygarlık Tarihi
TOS111 Bilim Tarihi
TOS112 Girişimcilik ve İş Tasarımı I
TOS113 İş Güvenliği
TOS114 Araştırma Yöntemleri
TOS115 Sosyal Medya Pazarlaması
TOS116 Beden Eğitimi ve Spor
TOS117 Gönüllülük Çalışmaları
TOS118 İlk Yardım
TOS119 Herkes İçin Spor
TOS121 Çevre ve Enerji
TOS122 Futbol I
TOS123 Futbol II
TOS124 Denizcilik Bilgisi
TOS125 Satranç Teorisi
TOS129 Mühendislikte Kariyer Planlama ve Geliştirme
TOS140 Endüstri 4.0
TOS201 Pazarlama
TOS203 Davranış Bilimleri
TOS205 Halkla İlişkiler
TOS207 İş Hukuku
TOS209 Kamu Personel Yönetimi
TOS211 Mühendislik Etiği
TOS212 Mühendislik Ekonomisi
TOS213 Seramik Teknolojisi ve Uygulama
TOS215 e-Devlet
TOS216 Yönetim Bilişim Sistemleri
TOS217 Toplam Kalite Yönetimi
TOS218 Girişimcilik ve İş Tasarımı II
TOS221 Yazışma ve Rapor Hazırlama
TOS222 Elektronik Ticaret
TOS224 Ekoloji
TOS226 Sürdürülebilirlik ve Mühendislik

6. Yarıyıl

Ders Adı Aktarılabilir Beceri Dersleri Destek Dersleri Ek Dersler Kategori Mesleki Seçmeli Dersler Temel Meslek Dersleri Uygulama Dersleri Uzmanlık / Alan Dersleri Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
KSM200 Staj I
KSM302 Matematiksel Modelleme
KSM304 Kütle Aktarımı
KSM326 Mühendislik Ekonomisi
MSG102 İş Sağlığı ve Güvenliği II

6. Yarıyıl Seçmeli Dersler

Ders Adı Aktarılabilir Beceri Dersleri Destek Dersleri Ek Dersler Kategori Mesleki Seçmeli Dersler Temel Meslek Dersleri Uygulama Dersleri Uzmanlık / Alan Dersleri Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
BŞÜ100 Ders Dışı Etkinlik
KSM306 Temel Malzeme Bilimi
KSM307 Mesleki İngilizce I
KSM308 Mesleki İngilizce II
KSM309 Mühendislik Mekaniği
KSM311 Elektrik Elektronik Bilgisi
KSM313 Gıda Prosesleri
KSM314 Katı ve Sıvı Yakıt Üretim Prosesleri
KSM315 Biyoteknolojiye Giriş
KSM316 Kalite, Çevre ve Güvenlik
KSM318 Yakıt ve Enerji Teknolojisi
KSM319 Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları
KSM320 Gıda Proseslerinde Temel İşlemler
KSM321 Seramik Kimyasına Giriş
KSM322 Çevre Kimyası ve Teknolojisi
KSM323 Yağ Teknolojisine Giriş
KSM325 Petrokimya Teknolojilerine Giriş
KSM327 Biyolojik Arıtım Teknolojileri
KSM328 Kimyasal Proses Teknolojileri
KSM329 Programlanabilir Mantıksal Kontrol (PLC)
KSM364 Kimya Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları II
KSM411 Gıda Katkıları
KSM412 Katı Atık Yönetimi
KSM414 Polimer Teknolojisine Giriş
KSM416 Reaktör Tasarımı
KSM417 Kataliz ve Katalitik Prosesler
KSM418 Gıda Endüstrisinde Kalite Güvenliği
KSM420 Gıdaların Ambalajlanması ve Saklanması
KSM421 Proses Enstrümantasyonu
KSM423 Korozyon
KSM425 Membran Teknolojileri
KSM427 Polimer Kimyası
KSM429 Kimyasal Proses Ekipmanları
KSM430 Hidrolik ve Pnömatik Sistemler
KSM433 Proses Mühendisliğinde Tasarım, Simülasyon ve Uygulamaları
TOS101 Ölçme ve Kalibrasyon
TOS102 İnovasyon
TOS103 Performans Yönetimi
TOS104 İstatiksel Proses Kontrol
TOS106 Yönetim ve Organizasyon
TOS107 İletişim Tekniği
TOS108 Meslek Hastalıkları
TOS109 Sanat Tarihi
TOS110 Uygarlık Tarihi
TOS111 Bilim Tarihi
TOS112 Girişimcilik ve İş Tasarımı I
TOS113 İş Güvenliği
TOS114 Araştırma Yöntemleri
TOS115 Sosyal Medya Pazarlaması
TOS116 Beden Eğitimi ve Spor
TOS117 Gönüllülük Çalışmaları
TOS118 İlk Yardım
TOS119 Herkes İçin Spor
TOS121 Çevre ve Enerji
TOS122 Futbol I
TOS123 Futbol II
TOS124 Denizcilik Bilgisi
TOS125 Satranç Teorisi
TOS129 Mühendislikte Kariyer Planlama ve Geliştirme