EN

PROGRAM AÇIKLAMA

Birim Bölüm Fen-Edebiyat Fakültesi / Kimya / 8 YY / 6. Düzey Lisans
Birim EBS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Kemal TAŞKÖPRÜ
Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Hülya SİLAH
Bölüm EBS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Gökhan SEVİNÇ
Eğitim Türü Tam Zamanlı / Türkçe
Derece Seviye

6. Düzey Lisans (Düzey Kodları: EQF_LLL: 6 / QF_EHEA: 1) ISCED Alan Kodu: 44 (Doğa Bilimleri )

Bu programdan mezun olan öğrenciler Kimya alanında lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

Program Sorumlusu Murat GÜNEY
Bologna Sorumlusu Zerrin PAT
Bologna Sorumlusu Gökhan SEVİNÇ
Bologna Sorumlusu Şaban KESKİN
Bologna Sorumlusu Hülya SİLAH
İntibak Not Girişi Sorumlusu Şaban KESKİN
İntibak Not Girişi Sorumlusu Sedat TÜRE
İntibak Not Girişi Sorumlusu Gökhan SEVİNÇ
İntibak Not Girişi Sorumlusu Zerrin PAT
Amaç
Kimyayı ilgilendiren çeşitli sanayi kolları ile tarım, çevre, sağlık ve gıda gibi sektörlerdeki üretim, araştırma-geliştirme, kimya laboratuvarları ile eğitim ve öğretim alanlarında çalışan ve yönetici olarak görev alabilecek, ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmalar yapabilecek, yurt dışında veya yurt içindeki herhangi bir Kimya veya ilgili bölümde yüksek lisans yapacak seviyeye gelmiş insana, topluma ve etik ilkelere duyarlı kimyager yetiştirmektir.
Hedef
Temel kimya bilgisinin yanı sıra kimya ve ilgili laboratuvarlarında temel çalışma becerisine sahip olan ve bu bilgi ve becerilerini başkalarına aktarabilen, güncel araştırma ve teknolojileri kullanarak etik ilkeler çerçevesinde bilimsel ve teknik çalışmalar yapabilen, kimya laboratuvarlarında bulunabilecek temel cihazları ve modern analiz cihazlarını kullanabilecek, günümüz bilgisayar ve bilgi teknolojilerine sahip olan, kimya ile ilgili üretim veya araştırma-geliştirme yapan veya faaliyet gösteren kuruluşlarda çalışan veya yönetici olarak görev alabilecek kimya lisans mezunu kimyagerler yetiştirmektir.