EN

MEZUNİYET KOŞULLARI

Bir öğrencinin kayıtlı olduğu programdan mezun olabilmesi için en az 240 AKTS olan zorunlu ve seçmeli derslerden başarılı olması, tüm derslerden en az DD veya YT notu alması ve genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir. Ayrıca varsa zorunlu stajlarını başarması gerekmektedir.