METALURJİ ( MESLEK YÜKSEKOKULU )

PROGRAM AÇIKLAMA

PROGRAM AÇIKLAMA
Birim Bölüm Meslek Yüksekokulu / Metalurji / 4 YY / 5. Düzey Önlisans
Bölüm Başkanı
EBS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Pınar UYAN
Eğitim Türü Tam Zamanlı / Türkçe
Derece Seviye

5. Düzey Önlisans (Düzey Kodları: EQF_LLL: 5 / QF_EHEA: Kısa Düzey) ISCED Alan Kodu: 52 (Mühendislik )

Bu programdan mezun olan öğrenciler Metalurji alanında ön lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

Amaç
Meslek Yüksek Okulu Metalurji Programının amacı Metalurji ve Malzeme alanındaki konularla ilgili teorik ve uygulamalı bilgilerini geliştiren, konusu ile ilgili teknik yöntemleri kullanan ve ülkemizin bu alandaki ihtiyaçlarını karşılayan donanıma sahip teknikerler yetiştirmektir.
Hedef
Günümüzde ve gelecekteki gereksinimleri karşılayan materyaller bulmak ve bunları sürekli güncelleştirmek,öğrenmeyi öğrenmeye dayalı eğitim-öğretim yöntemleri uygulamak,Mesleki özgüvenin öneminin farkındalığına uygun bir eğitim anlayışı benimsemek