EN

PROGRAM AÇIKLAMA

Birim Bölüm Meslek Yüksekokulu / Metalurji / 4 YY / 5. Düzey Önlisans
Birim EBS Koordinatörü Öğr. Gör. İbrahim KILIÇ Öğr. Gör. Dr. Bülent TURAN
Bölüm Başkanı
Bölüm EBS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Pınar UYAN
Eğitim Türü Tam Zamanlı / Türkçe
Derece Seviye

5. Düzey Önlisans (Düzey Kodları: EQF_LLL: 5 / QF_EHEA: Kısa Düzey) ISCED Alan Kodu: 52 (Mühendislik )

Bu programdan mezun olan öğrenciler Metalurji alanında ön lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

Staj Birim Sorumlusu Pınar UYAN
Staj Birim Sorumlusu Gökhan AÇIKBAŞ
Staj Birim Sorumlusu Mecit KARADAĞ
Staj Birim Sorumlusu Meryem GÖKTAŞ
Program Sorumlusu Pınar UYAN
Bologna Sorumlusu Meryem GÖKTAŞ
İntibak Not Girişi Sorumlusu Pınar UYAN
Amaç
Meslek Yüksek Okulu Metalurji Programının amacı Metalurji ve Malzeme alanındaki konularla ilgili teorik ve uygulamalı bilgilerini geliştiren, konusu ile ilgili teknik yöntemleri kullanan ve ülkemizin bu alandaki ihtiyaçlarını karşılayan donanıma sahip teknikerler yetiştirmektir.
Hedef
Günümüzde ve gelecekteki gereksinimleri karşılayan materyaller bulmak ve bunları sürekli güncelleştirmek,öğrenmeyi öğrenmeye dayalı eğitim-öğretim yöntemleri uygulamak,Mesleki özgüvenin öneminin farkındalığına uygun bir eğitim anlayışı benimsemek