EN

MEZUNLARIN MESLEKİ PROFİLİ

Mezunlarımızın istihdam olanakları - Metal Fabrikaları - Seramik Fabrikaları - Kompozit malzeme üretimi yapan fabrikalar - Plastik malzeme üretimi yapan fabrikalar - Otomotiv fabrikaları - Makine sektörü; - Kimya sektörü<br /> - Maden ocakları ve cevher hazırlama tesisleri<br /> - İşletmelerin kalite kontrol lab.ları<br /> - Kalite kontrol, İş güvenliği vb. gibi alanlarda uzmanlık aldıkları taktirde uzman olarak çalışma<br /> - Lisans ve Lisanüstü eğitimlerini tamamlayanların akademik kariyer yapma olanakları<br /> vb...<br />  </span></strong>