MATEMATİK ( FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ )

PROGRAM AÇIKLAMA

PROGRAM AÇIKLAMA
Matematik Bölümünün temel amacı, akıl yürütme yoluyla irdeleyici, sorgulayıcı, karşılaşacağı problemlere çözüm arayabilen, düşündüğünü iyi ifade edebilen, özgüvene sahip, alanında iyi yetişmiş çağdaş bireyler yetiştirmektir. Bölümde verilecek öğretim ile genel olarak “bilimsel düşünme” yeteneğinin geliştirilmesi, özel olarak da pür matematik ve uygulamalı matematik alanlarında akademik çalışmalar yapabilecek bilim adamlarının yetişmesi amaçlanmaktadır. Cebir ve Sayılar Teorisi, Fonksiyonel Analiz, Reel ve Kompleks Fonksiyonlar Teorisi, Geometri, Topoloji ve Uygulamalı Matematik olmak üzere beş Ana Bilim Dalından oluşan Bölümde “Matematik Eğitimi Lisansı” altında lisans eğitimi verilmektedir. Zorunlu ve seçmeli derslerden oluşan lisans programını başarı ile tamamlayan öğrenciler “Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Lisans Diploması” ve “Matematikçi” unvanı alarak mezun olurlar.
Birim Bölüm Fen-Edebiyat Fakültesi / Matematik / 8 YY / 6. Düzey Lisans
Bölüm Başkanı Doç. Dr. Osman Zeki OKUYUCU
EBS Koordinatörü Arş. Gör. Ebru USLUCA
Eğitim Türü Tam Zamanlı / Türkçe
Derece Seviye

6. Düzey Lisans (Düzey Kodları: EQF_LLL: 6 / QF_EHEA: 1) ISCED Alan Kodu: 46 (Matematik ve İstatistik )

Bu programdan mezun olan öğrenciler Matematik alanında lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

Amaç
Matematik Bölümünün temel amacı, akıl yürütme yoluyla irdeleyici, sorgulayıcı, karşılaşacağı problemlere çözüm arayabilen, düşündüğünü iyi ifade edebilen, özgüvene sahip, alanında iyi yetişmiş çağdaş bireyler yetiştirmektir.
Hedef
Bölümümüzde verilecek eğitim-öğretim ile genel olarak “bilimsel düşünme” yeteneğinin geliştirilmesi, özel olarak da pür matematik ve uygulamalı matematik alanlarında akademik çalışmalar yapabilecek bilim insanlarının yetişmesi hedeflenmektedir.