• Anasayfa
  • MATEMATİK ( FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ )

  • EN

1. Yarıyıl

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I - - - - - - - - - -
ENG101 İngilizce I - - - - - - - - - -
FIZ101 Fizik I - - - - - - - - - -
MAT101 Analiz I - - - - - - - - - -
MAT103 Lineer Cebir I - - - - - - - - - -
MAT105 Soyut Matematik I - - - - - - - - - -
TRK101 Türk Dili I - - - - - - - - - -
1. Yarıyıl Seçmeli Dersler
MAT109 Matematik Felsefesi - - - - - - - - - -
TOS190 Akademik Türkçe - - - - - - - - - -

2. Yarıyıl

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II - - - - - - - - - -
ENG102 İngilizce II - - - - - - - - - -
FIZ102 Fizik II - - - - - - - - - -
MAT102 Analiz II - - - - - - - - - -
MAT104 Lineer Cebir II - - - - - - - - - -
MAT106 Soyut Matematik II - - - - - - - - - -
TRK102 Türk Dili II - - - - - - - - - -
2. Yarıyıl Seçmeli Dersler
MAT108 Bilgisayar Uygulamaları - - - - - - - - - -
MAT110 Matematik Tarihi - - - - - - - - - -
TOS190 Akademik Türkçe - - - - - - - - - -

3. Yarıyıl

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
MAT201 Analiz III - - - - - - - - - -
MAT205 Analitik Geometri I - - - - - - - - - -
MAT211 Diferansiyel Denklemler I - - - - - - - - - -
MAT213 Cebir I - - - - - - - - - -
3. Yarıyıl Seçmeli Dersler
MAT209 Bilgisayar Programlama I - - - - - - - - - -
MAT215 Fraktal - - - - - - - - - -

4. Yarıyıl

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
MAT202 Analiz IV - - - - - - - - - -
MAT206 Analitik Geometri II - - - - - - - - - -
MAT212 Diferansiyel Denklemler II - - - - - - - - - -
MAT214 Cebir II - - - - - - - - - -
4. Yarıyıl Seçmeli Dersler
MAT210 Bilgisayar Programlama II - - - - - - - - - -
MAT216 Matematik Öğretim Yöntemleri - - - - - - - - - -
MAT218 Metrik Uzaylar - - - - - - - - - -

5. Yarıyıl

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
MAT301 Kompleks Fonksiyonlar Teorisi I - - - - - - - - - -
MAT303 Diferansiyel Geometri I - - - - - - - - - -
MAT305 Topoloji I - - - - - - - - - -
MAT309 İstatistik ve Olasılık I - - - - - - - - - -
5. Yarıyıl Seçmeli Dersler
MAT311 Hareket Geometrisine Giriş - - - - - - - - - -
MAT313 Iraksak Seriler Teorisi - - - - - - - - - -
MAT315 Optimizasyon - - - - - - - - - -
MAT317 Uygulamalarla Sürekli Kesirler - - - - - - - - - -
MAT319 Mesleki İngilizce I - - - - - - - - - -
MAT321 Matematiksel Kavramların Tarihsel Gelişimi - - - - - - - - - -

6. Yarıyıl

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
MAT302 Kompleks Fonksiyonlar Teorisi II - - - - - - - - - -
MAT304 Diferansiyel Geometri II - - - - - - - - - -
MAT306 Topoloji II - - - - - - - - - -
MAT310 İstatistik ve Olasılık II - - - - - - - - - -
6. Yarıyıl Seçmeli Dersler
MAT314 Genelleştirilmiş Şartlı İnvers - - - - - - - - - -
MAT316 İntegral Denklemler - - - - - - - - - -
MAT318 Mesleki İngilizce II - - - - - - - - - -
MAT320 Nümerik Analiz - - - - - - - - - -
MAT322 Kinematik - - - - - - - - - -
MAT324 Matematiksel Kavram Yanılgıları - - - - - - - - - -

7. Yarıyıl

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
MAT401 Fonksiyonel Analiz - - - - - - - - - -
MAT403 Sayılar Teorisi - - - - - - - - - -
MAT405 Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler - - - - - - - - - -
7. Yarıyıl Seçmeli Dersler
MAT411 Fibonacci ve Lucas Sayıları - - - - - - - - - -
MAT413 Dizi Uzayları - - - - - - - - - -
MAT415 Diafont Denklemleri - - - - - - - - - -
MAT421 Oyun Teorisi - - - - - - - - - -
MAT423 Uygulamalı Matris Denklemleri - - - - - - - - - -
MAT425 Mesleki İngilizce III - - - - - - - - - -
MAT427 Öklid Geometrisi - - - - - - - - - -
MAT429 Sayısal Yöntemler - - - - - - - - - -
MAT431 Yarı Riemann Geometrisine Giriş - - - - - - - - - -
MAT433 Öklid Dışı Geometriler - - - - - - - - - -
MAT435 Lie Grupları - - - - - - - - - -
MAT437 Matematiksel Modelleme - - - - - - - - - -
MAT439 Analitik Sayılar Teorisi - - - - - - - - - -

8. Yarıyıl

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
MAT402 Reel Analiz - - - - - - - - - -
MAT408 Araştırma Projesi - - - - - - - - - -
8. Yarıyıl Seçmeli Dersler
MAT410 Finans Matematiği - - - - - - - - - -
MAT412 Genelleştirilmiş Fibonacci ve Lucas Sayıları - - - - - - - - - -
MAT414 Fonksiyonel Analiz Uygulamaları - - - - - - - - - -
MAT416 Projektif Geometri - - - - - - - - - -
MAT418 Kısmi Türevli Denklemlerin Nümerik Çözümleri - - - - - - - - - -
MAT420 Veri Tabanı Programı ve Tasarımı - - - - - - - - - -
MAT422 Mesleki İngilizce IV - - - - - - - - - -
MAT424 Fraktal ve Doğa - - - - - - - - - -
MAT426 Matematik ve Hayat - - - - - - - - - -
MAT428 Matematik Şifreleme - - - - - - - - - -
MAT430 Dönüşümler ve Geometriler - - - - - - - - - -
Ders - Program Çıktıları İlişkileri
Program Çıktıları Etkilediği Yüzde
Matematik bilimindeki kavramları, teorileri ve verileri, bilimsel yöntemlerle değerlendirerek, karşılaşılan problem ve konuları belirleme ve analiz etme, tartışmalar yapma, kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirme becerisine sahiptir. 0
Matematik problemlerini çözebilmek için gerekli analitik düşünme, yayın araştırması ve diğer kaynakları kullanma becerisine sahiptir. 0
Bilimsel problemlerin sayısal hesaplamalarında gereken bilgisayar kullanma becerisi ve en az bir bilgisayar programlama dili kullanma becerisine sahiptir. 0
Matematik problemlerini çözmek için gerekli olan uygun yöntemleri ve teknikleri seçme, ispat tekniklerini kullanabilme ve çözüm için karar verme becerisine sahiptir. 0
Bireysel ve gruplarla (takım halinde) etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüvenine sahiptir. 0
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olur; matematik ve diğer bilim dallarındaki gelişmeleri izler ve kendi sürekli olarak yeniler. 0
Matematik bilimindeki bilgileri takip edebilecek ve paydaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olma becerisine sahiptir. 0
Güncel problemlerin matematiksel modellerini oluşturabilir. 0
Soyut düşünme yeteneğini geliştirme becerisine sahiptir. 0
Girişimcilik ve yenilikçilik tarafını sürekli geliştirme, matematiksel çözümlerin ve uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak, çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir. 0