EN
  • Anasayfa
  • MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK ( FEN FAKÜLTESİ )

  • EN

PROGRAM AÇIKLAMA

Moleküler Biyoloji ve Genetik alanındaki uygulamalar; tıp, ilaç, gıda, tarım, biyomedikal, kriminoloji gibi çok geniş bir alana yayılmıştır. Varlığın temelini oluşturan atom ve moleküller, canlı olarak adlandırılan sistemlerde kendine özgü bir düzene sahip olmakla birlikte, daha karmaşık ve muazzam bir yapıda organize olmuşlardır. Gelişen teknolojiyle birlikte gelişen ve çeşitlenen hastalıkların tedavisini bulmada, insanların beslenme ve gelişimde önemli olan elementlerin verimini arttırmada, canlılığın temelini oluşturan bu molekülleri kullanarak çözümler aramaktadır. Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji gibi alanlardaki gelişmeler insanların yaşam kalitesini yükseltmede büyük fayda sağlamaktadır. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bilimi, tüm dünyada günümüzün ve geleceğin en önemli bilim dalı olarak görülmektedir.
Birim Bölüm Fen Fakültesi / Moleküler Biyoloji ve Genetik / 8 YY / 6. Düzey Lisans
Birim EBS Koordinatörü
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cihan DARCAN
Bölüm EBS Koordinatörü Prof. Dr. Dilek ÜNAL , Arş. Gör. Hacer KAYA ÇAKIR
Eğitim Türü Tam Zamanlı / Türkçe
Derece Seviye

6. Düzey Lisans (Düzey Kodları: EQF_LLL: 6 / QF_EHEA: 1) ISCED Alan Kodu: 42 (Yaşam Bilimleri )

Bu programdan mezun olan öğrenciler Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

Öğrenci İşleri Birim Sorumlusu İsmail POYRAZ
Bölüm Başkan Yardımcısı Onur EROĞLU
Staj Birim Sorumlusu Sema LEBLEBİCİ
Staj Birim Sorumlusu Cihan DARCAN
Staj Birim Sorumlusu Hacer KAYA ÇAKIR
Staj Birim Sorumlusu Erhan APTULLAHOĞLU
Staj Birim Sorumlusu İsmail POYRAZ
Program Sorumlusu Tuba YAĞCI
Bologna Sorumlusu Uğur ÇİĞDEM
Bologna Sorumlusu Hacer KAYA ÇAKIR
Bologna Sorumlusu Sema LEBLEBİCİ
Bologna Sorumlusu Tuba YAĞCI
Bologna Sorumlusu Dilek ÜNAL
İntibak Not Girişi Sorumlusu Gülçin ÇETİN KILIÇASLAN
İntibak Not Girişi Sorumlusu Tuba YAĞCI
İntibak Not Girişi Sorumlusu Emrah KAYGUSUZ
İntibak Not Girişi Sorumlusu İsmail POYRAZ
İntibak Not Girişi Sorumlusu Esin GÜVENİR ÇELİK
Bölüm Başkan V. Dilek ÜNAL
Ders Program Girişi Emrah KAYGUSUZ
Amaç
Hedef