EN
  • Anasayfa
  • MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK ( FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ )

  • EN

PROGRAM AÇIKLAMA

Moleküler Biyoloji ve Genetik alanındaki uygulamalar; tıp, ilaç, gıda, tarım, biyomedikal, kriminoloji gibi çok geniş bir alana yayılmıştır. Varlığın temelini oluşturan atom ve moleküller, canlı olarak adlandırılan sistemlerde kendine özgü bir düzene sahip olmakla birlikte, daha karmaşık ve muazzam bir yapıda organize olmuşlardır. Gelişen teknolojiyle birlikte gelişen ve çeşitlenen hastalıkların tedavisini bulmada, insanların beslenme ve gelişimde önemli olan elementlerin verimini arttırmada, canlılığın temelini oluşturan bu molekülleri kullanarak çözümler aramaktadır. Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji gibi alanlardaki gelişmeler insanların yaşam kalitesini yükseltmede büyük fayda sağlamaktadır. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bilimi, tüm dünyada günümüzün ve geleceğin en önemli bilim dalı olarak görülmektedir.
Birim Bölüm Fen-Edebiyat Fakültesi / Moleküler Biyoloji ve Genetik / 8 YY / 6. Düzey Lisans
Birim EBS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Kemal TAŞKÖPRÜ
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cihan DARCAN
Bölüm EBS Koordinatörü Prof. Dr. Dilek ÜNAL , Arş. Gör. Hacer KAYA ÇAKIR
Eğitim Türü Tam Zamanlı / Türkçe
Derece Seviye

6. Düzey Lisans (Düzey Kodları: EQF_LLL: 6 / QF_EHEA: 1) ISCED Alan Kodu: 42 (Yaşam Bilimleri )

Bu programdan mezun olan öğrenciler Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

Öğrenci İşleri Birim Sorumlusu İsmail POYRAZ
Bölüm Başkan Yardımcısı Onur EROĞLU
Program Sorumlusu Tuba YAĞCI
Bologna Sorumlusu Dilek ÜNAL
Bologna Sorumlusu Uğur ÇİĞDEM
Bologna Sorumlusu Hacer KAYA ÇAKIR
Bologna Sorumlusu Tuba YAĞCI
Bologna Sorumlusu Sema LEBLEBİCİ
İntibak Not Girişi Sorumlusu Uğur ÇİĞDEM
İntibak Not Girişi Sorumlusu Fadime DONBALOĞLU BOZCA
Ders Program Girişi Emrah KAYGUSUZ
Amaç
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü alanında temel bilgi, beceri ve donanıma sahip, evrensel bilim ve eğitimin ilkelerini benimsemiş, alanındaki teknolojik yenilikleri takip edebilen, realist ve analitik düşünceye sahip moleküler biyologlar yetiştirmek.
Hedef
Bölümümüzün hedeleri; • Üniversitenin ve bölümün ihtisaslaşma alanlarında nitelikli araştırmacı sayısını artırmak, • Üniversitenin ve bölümün ihtisaslaşma alanlarındaki araştırmacıların bilimsel aktivitelerini artırmak, bu bağlamda altyapı oluşturmak, • Moleküler Biyoloji alanında yeni anabilim dallarının oluşturulması, • Uluslararası düzeyde yüksek etki faktörlü dergilerde yayın sayısının artırılması, • Kamu Sanayi Üniversite işbirliğinin geliştirilmesi, ilgili Avrupa Birliği Projelerine katılmak, • Lisans ve lisansüstü eğitim programlarımızın niteliğinin artırılması, • Öğrencilerimizin ve personelimizin bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif yaşamlarının zenginleştirilmesi, • Bölümümüzün ve anabilim dallarımızın eğitim öğretim akreditasyonlarını sağlamak, • Bölümümüz öğrencilerinin yabancı dilinin geliştirilmesi / iyileştirilmesi, • Yurtdışı üniversiteler ve araştırma merkezleri ile ikili işbirliklerinin oluşturulması/geliştirilmesi, • Öğrencilerimizin mezun olmadan kariyer planlamalarını yönlendirmek, bu kapsamda alana özgü kariyer geliştirme portalının oluşturulması alanlarını kapsamaktadır.