EN
  • Anasayfa
  • MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK ( FEN FAKÜLTESİ )

  • EN

1. Yarıyıl

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I - - - - - - - - - - - -
ENG101 İngilizce I - - - - - - - - - - - -
FIZ101 Fizik I - - - - - - - - - - - -
KIM105 Genel Kimya I 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
MAT101 Genel Matematik - - - - - - - - - - - -
MBG101 Genel Biyoloji I - - - - - - - - - - - -
MBG109 İş Güvenliği ve Sağlığı I - - - - - - - - - - - -
TRK101 Türk Dili I - - - - - - - - - - - -
1. Yarıyıl Seçmeli Dersler
BŞÜ100 Ders Dışı Etkinlik - - - - - - - - - - - -
TOS116 Beden Eğitimi ve Spor - - - - - - - - - - - -
TOS190 Akademik Türkçe - - - - - - - - - - - -

2. Yarıyıl

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II - - - - - - - - - - - -
ENG102 İngilizce II - - - - - - - - - - - -
FIZ102 Fizik II - - - - - - - - - - - -
KIM106 Genel Kimya II 4 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1
MBG102 Genel Biyoloji II - - - - - - - - - - - -
MBG108 Biyoistatistik 3,8 3,4 1 1 3,6 3 3 3 1 1 1 2
TRK102 Türk Dili II - - - - - - - - - - - -
2. Yarıyıl Seçmeli Dersler
BŞÜ100 Ders Dışı Etkinlik - - - - - - - - - - - -
TOS117 Gönüllülük Çalışmaları - - - - - - - - - - - -
TOS119 Herkes İçin Spor - - - - - - - - - - - -
TOS190 Akademik Türkçe - - - - - - - - - - - -

3. Yarıyıl

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
KIM211 Organik Kimya I - - - - - - - - - - - -
MBG201 Hücre Biyolojisi I - - - - - - - - - - - -
MBG205 Moleküler Biyoloji I -

4. Yarıyıl

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
KIM212 Organik Kimya II - - - - - - - - - - - -
MBG202 Hücre Biyolojisi II - - - - - - - - - - - -
MBG206 Moleküler Biyoloji II - - 5 5 5 - - - 5 - 5 -
MBG218 Ekoloji - - - - - - - - - - - -
MBG220 Biyoetik - - - - - - - - - - - -
4. Yarıyıl Seçmeli Dersler
KIM216 Enstrumental Analiz 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5
MBG212 Model Organizmalar - - - - - - - - - - - -
MBG216 Moleküler Teknikler - - - - - - - - - - - -

5. Yarıyıl

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
MBG301 Biyokimya I - - - - - - - - - - - -
MBG307 Fizyoloji I - - 4 - - - - - - - - -
MBG309 Mikrobiyoloji 4,6 4 4,4 4,4 1 1 - - 2 1 - -
MBG310 Gelişim Biyolojisi - - - - - - - - - - - -
5. Yarıyıl Seçmeli Dersler
MBG319 Enzimoloji - - - - - - - - - - - -
MBG321 Histoloji - - - - - - - - - - - -
MBG323 Mikoloji - - - - - - - - - - - -
MBG325 Sitogenetik - - - - - - - - - - - -
MBG327 Transgenik Bitki Teknolojisi - - - - - - - - - - - -

6. Yarıyıl

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
MBG302 Biyokimya II 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
MBG308 Fizyoloji II - - - - - - - - - - - -
MBG314 Moleküler Genetik - - - - - - - - - - - -
MBG330 Mesleki İngilizce - - - - - - - - - - - -
MBG334 Prokaryot Genetiği - - - - - - - - - - - -
6. Yarıyıl Seçmeli Dersler
MBG320 Endokrinoloji - - - - - - - - - - - -
MBG324 Endüstriyel Mikrobiyoloji - - - - - - - - - - - -
MBG326 Kromozom Biyolojisi - - - - - - - - - - - -
MBG328 Kromozomal Hastalıklar - - - - - - - - - - - -
MBG332 Bitki Moleküler Biyolojisi - - - - - - - - - - - -

7. Yarıyıl

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
MBG401 Moleküler Biyolojide Uygulamalar I 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 2 4
MBG403 Rekombinant DNA Teknolojisi - - 4,5 4,5 4,5 - - - 4,5 - 4,5 -
MBG407 Biyoinformatiğe Giriş - - - - - - - - - - - -
7. Yarıyıl Seçmeli Dersler
MBG421 Moleküler Teknoloji - - - - - - - - - - - -
MBG423 Kanser Biyolojisi - - - - - - - - - - - -
MBG427 İmmünoloji - - - - - - - - - - - -
MBG429 Adli Genetik - - - - - - - - - - - -
MBG431 Tıbbi Mikrobiyoloji - - - - - - - - - - - -
MBG433 Doku Kültürü - - - - - - - - - - - -
MBG435 Evrimsel Biyoloji - - - - - - - - - - - -
MBG437 Ekotoksikoloji - - - - - - - - - - - -

8. Yarıyıl

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
MBG402 Moleküler Biyolojide Uygulamalar II 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 2 4
MBG404 Biyoteknoloji - - - - - - - - - - - -
MBG408 İş Güvenliği ve Sağlığı II - - - - - - - - - - - -
8. Yarıyıl Seçmeli Dersler
MBG420 Biyoinformatik II - - - - - - - - - - - -
MBG424 Stres Biyolojisi - - - - - - - - - - - -
MBG428 Hayvan Embriyolojisi - - - - - - - - - - - -
MBG430 Bitki Embriyolojisi - - - - - - - - - - - -
MBG432 Viroloji - - - - - - - - - - - -
MBG434 Kök Hücre Biyolojisi - - - - - - - - - - - -
MBG436 Sinyal Yolakları - - 5 5 5 - - - 5 - 5 -
Ders - Program Çıktıları İlişkileri
Program Çıktıları Etkilediği Yüzde
Alanında edindiği bilgi ve deneyimlerle dünyadaki teknolojik gelişmeleri takip ederek ulusal veya uluslararası üniversite, kamu ve özel sektör kuruluşlarında araştırma-geliştirme çalışmalarını yapabilme becerisine sahiptir. 9,43
Fen Bilimleri, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik dalları ile ilgili konularda yeterli bilgi ve deneyime sahip olma; uygulamalı araştırma projeleri geliştirebilme becerisine sahiptir. 7,79
Canlıların yapısal ve işlevsel özelliklerini kendi bilim alanının bakış açısından inceleyebilme ve öğrenebilme becerisi; bu bakış açısından yaklaşarak olası problemlerin çözümüne yönelik ihtiyaç duyulan temel bilgileri kullanabilme becerisine sahiptir. 12,04
Moleküler Biyoloji ve Genetiğin uygulama alanında gerekli metod ve teknikleri uygulayabilme, ilgili cihazları etkin olarak kullanabilme becerisi; alanıyla ilgili bilişim teknolojilerini kullanma becerisine sahiptir. 10,94
Bireysel olarak ve alanı veya farklı bilimsel disiplinlerde çalışan kişilerle ve onların oluşturduğu takımlarda etkin olarak çalışabilme becerisi; görev bilinci, sorumluluk alma ve lider olabilme özgüvenine sahiptir. 10,45
Bilgiye erişebilme ve bunun için kaynak taraması yapabilme, teknolojiyi kullanarak veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi; bilgi kaynaklarının güvenilirliğini ölçme becerisine sahiptir. 6,31
İnsan yaşamı boyunca öğrenmenin daima devam ettiğinin ve gerekliliğinin bilincinde olma; bilim ve teknolojideki güncel gelişmeleri takip etme ve kendini yenileyebilme becerisine sahiptir. 5,76
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili, sözlü ve yazılı olarak iletişimde etkin bir biçimde kullanabilme becerisine sahiptir. 6,03
Proje yönetimi, çalışma disiplini, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilince sahip olma; alanındaki uygulamaların hukuksal sonuçlarının farkındadır. 10,56
Alanında araştırma projeleri oluşturma, planlama, proje çalışanlarını seçebilme, etkin görev paylaşımı yapabilme becerisi; Laboratuar çalışmalarını koordine edebilme, sahip olunan cihaz ve ekipmanı etkin bir biçimde kullanabilme becerisine sahiptir. 6,03
Moleküler Biyoloji ve Genetik alanındaki uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; girişimci ve yenilikçi olmak; çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir. 8,64
Alanıyla ilgili konularda toplumsal refahı ön planda tutarak ve etik değerlere uygun değerlendirme ve yorum yapabilme 6,03