• Anasayfa
  • MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK ( FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ )

  • EN

1. Yarıyıl

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I - - - - - - - - - - - -
ENG101 İngilizce I - - - - - - - - - - - -
FIZ101 Fizik I - - - - - - - - - - - -
KIM105 Genel Kimya I - - - - - - - - - - - -
MAT101 Genel Matematik - - - - - - - - - - - -
MBG101 Genel Biyoloji I - - - - - - - - - - - -
MBG109 İş Güvenliği ve Sağlığı I - - - - - - - - - - - -
TRK101 Türk Dili I - - - - - - - - - - - -
1. Yarıyıl Seçmeli Dersler
BŞÜ100 Ders Dışı Etkinlik - - - - - - - - - - - -
TOS116 Beden Eğitimi ve Spor - - - - - - - - - - - -
TOS190 Akademik Türkçe - - - - - - - - - - - -

2. Yarıyıl

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II - - - - - - - - - - - -
ENG102 İngilizce II - - - - - - - - - - - -
FIZ102 Fizik II - - - - - - - - - - - -
KIM106 Genel Kimya II - - - - - - - - - - - -
MBG102 Genel Biyoloji II - - - - - - - - - - - -
MBG108 Biyoistatistik - - - - - - - - - - - -
TRK102 Türk Dili II - - - - - - - - - - - -
2. Yarıyıl Seçmeli Dersler
BŞÜ100 Ders Dışı Etkinlik - - - - - - - - - - - -
TOS117 Gönüllülük Çalışmaları - - - - - - - - - - - -
TOS119 Herkes İçin Spor - - - - - - - - - - - -
TOS190 Akademik Türkçe - - - - - - - - - - - -

3. Yarıyıl

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
KIM211 Organik Kimya I - - - - - - - - - - - -
MBG201 Hücre Biyolojisi I - - - - - - - - - - - -
MBG205 Moleküler Biyoloji I - - - - - - - - - - - -
MBG210 Genetik - - - - - - - - - - - -
3. Yarıyıl Seçmeli Dersler
MBG215 Moleküler Terminoloji - - - - - - - - - - - -
MBG217 Sistematik Biyoloji - - - - - - - - - - - -
MBG219 Bitki Biyolojisi - - - - - - - - - - - -
SSC112 İlk Yardım ve Rehabilitasyon - - - - - - - - - - - -

4. Yarıyıl

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
KIM212 Organik Kimya II - - - - - - - - - - - -
MBG202 Hücre Biyolojisi II - - - - - - - - - - - -
MBG206 Moleküler Biyoloji II - - - - - - - - - - - -
MBG218 Ekoloji - - - - - - - - - - - -
MBG220 Biyoetik - - - - - - - - - - - -
4. Yarıyıl Seçmeli Dersler
KIM216 Enstrumental Analiz - - - - - - - - - - - -
MBG212 Model Organizmalar - - - - - - - - - - - -
MBG216 Moleküler Teknikler - - - - - - - - - - - -

5. Yarıyıl

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
MBG301 Biyokimya I - - - - - - - - - - - -
MBG307 Fizyoloji I - - - - - - - - - - - -
MBG309 Mikrobiyoloji - - - - - - - - - - - -
MBG310 Gelişim Biyolojisi - - - - - - - - - - - -
5. Yarıyıl Seçmeli Dersler
MBG319 Enzimoloji - - - - - - - - - - - -
MBG321 Histoloji - - - - - - - - - - - -
MBG323 Mikoloji - - - - - - - - - - - -
MBG325 Sitogenetik - - - - - - - - - - - -
MBG327 Transgenik Bitki Teknolojisi - - - - - - - - - - - -

6. Yarıyıl

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
MBG302 Biyokimya II - - - - - - - - - - - -
MBG308 Fizyoloji II - - - - - - - - - - - -
MBG314 Moleküler Genetik - - - - - - - - - - - -
MBG330 Mesleki İngilizce - - - - - - - - - - - -
MBG334 Prokaryot Genetiği - - - - - - - - - - - -
6. Yarıyıl Seçmeli Dersler
MBG320 Endokrinoloji - - - - - - - - - - - -
MBG324 Endüstriyel Mikrobiyoloji - - - - - - - - - - - -
MBG326 Kromozom Biyolojisi - - - - - - - - - - - -
MBG328 Kromozomal Hastalıklar - - - - - - - - - - - -
MBG332 Bitki Moleküler Biyolojisi - - - - - - - - - - - -

7. Yarıyıl

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
MBG401 Moleküler Biyolojide Uygulamalar I - - - - - - - - - - - -
MBG403 Rekombinant DNA Teknolojisi - - - - - - - - - - - -
MBG407 Biyoinformatiğe Giriş - - - - - - - - - - - -
7. Yarıyıl Seçmeli Dersler
MBG421 Moleküler Teknoloji - - - - - - - - - - - -
MBG423 Kanser Biyolojisi - - - - - - - - - - - -
MBG427 İmmünoloji - - - - - - - - - - - -
MBG429 Adli Genetik - - - - - - - - - - - -
MBG431 Tıbbi Mikrobiyoloji - - - - - - - - - - - -
MBG433 Doku Kültürü - - - - - - - - - - - -
MBG435 Evrimsel Biyoloji - - - - - - - - - - - -
MBG437 Ekotoksikoloji - - - - - - - - - - - -

8. Yarıyıl

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12
MBG402 Moleküler Biyolojide Uygulamalar II - - - - - - - - - - - -
MBG404 Biyoteknoloji - - - - - - - - - - - -
MBG408 İş Güvenliği ve Sağlığı II - - - - - - - - - - - -
8. Yarıyıl Seçmeli Dersler
MBG420 Biyoinformatik II - - - - - - - - - - - -
MBG424 Stres Biyolojisi - - - - - - - - - - - -
MBG428 Hayvan Embriyolojisi - - - - - - - - - - - -
MBG430 Bitki Embriyolojisi - - - - - - - - - - - -
MBG432 Viroloji - - - - - - - - - - - -
MBG434 Kök Hücre Biyolojisi - - - - - - - - - - - -
MBG436 Sinyal Yolakları - - - - - - - - - - - -
Ders - Program Çıktıları İlişkileri
Program Çıktıları Etkilediği Yüzde
Alanında edindiği bilgi ve deneyimlerle dünyadaki teknolojik gelişmeleri takip ederek ulusal veya uluslararası üniversite, kamu ve özel sektör kuruluşlarında araştırma-geliştirme çalışmalarını yapabilme becerisine sahiptir. 0
Fen Bilimleri, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik dalları ile ilgili konularda yeterli bilgi ve deneyime sahip olma; uygulamalı araştırma projeleri geliştirebilme becerisine sahiptir. 0
Canlıların yapısal ve işlevsel özelliklerini kendi bilim alanının bakış açısından inceleyebilme ve öğrenebilme becerisi; bu bakış açısından yaklaşarak olası problemlerin çözümüne yönelik ihtiyaç duyulan temel bilgileri kullanabilme becerisine sahiptir. 0
Moleküler Biyoloji ve Genetiğin uygulama alanında gerekli metod ve teknikleri uygulayabilme, ilgili cihazları etkin olarak kullanabilme becerisi; alanıyla ilgili bilişim teknolojilerini kullanma becerisine sahiptir. 0
Bireysel olarak ve alanı veya farklı bilimsel disiplinlerde çalışan kişilerle ve onların oluşturduğu takımlarda etkin olarak çalışabilme becerisi; görev bilinci, sorumluluk alma ve lider olabilme özgüvenine sahiptir. 0
Bilgiye erişebilme ve bunun için kaynak taraması yapabilme, teknolojiyi kullanarak veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi; bilgi kaynaklarının güvenilirliğini ölçme becerisine sahiptir. 0
İnsan yaşamı boyunca öğrenmenin daima devam ettiğinin ve gerekliliğinin bilincinde olma; bilim ve teknolojideki güncel gelişmeleri takip etme ve kendini yenileyebilme becerisine sahiptir. 0
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili, sözlü ve yazılı olarak iletişimde etkin bir biçimde kullanabilme becerisine sahiptir. 0
Proje yönetimi, çalışma disiplini, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilince sahip olma; alanındaki uygulamaların hukuksal sonuçlarının farkındadır. 0
Alanında araştırma projeleri oluşturma, planlama, proje çalışanlarını seçebilme, etkin görev paylaşımı yapabilme becerisi; Laboratuar çalışmalarını koordine edebilme, sahip olunan cihaz ve ekipmanı etkin bir biçimde kullanabilme becerisine sahiptir. 0
Moleküler Biyoloji ve Genetik alanındaki uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; girişimci ve yenilikçi olmak; çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir. 0
Alanıyla ilgili konularda toplumsal refahı ön planda tutarak ve etik değerlere uygun değerlendirme ve yorum yapabilme 0