BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ - YL ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )

PROGRAM AÇIKLAMA

PROGRAM AÇIKLAMA
Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans programı 22.07.2007 tarihinde açılmıştır. Program ilk öğrencilerini 2008-2009 eğitim-öğretim yılında bahar döneminde almıştır. İlk mezunlarını 2011 yılında vermeye başlamıştır.
Ana Bilim Dalı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Bilgisayar Mühendisliği - YL / 4 YY / 7. Düzey (YL)
Bölüm Başkanı
EBS Koordinatörü Arş. Gör. Sefa TUNÇER
Eğitim Türü Tam Zamanlı / Türkçe
Derece Seviye

7. Düzey (YL) (Düzey Kodları: EQF_LLL: 7 / QF_EHEA: 2) ISCED Alan Kodu: 52 (Mühendislik )

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Bilgisayar Mühendisliği - YL alanında Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

Amaç
Programın amacı Bilgisayar Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği alanlarında ihtiyaç duyulan nitelikli personeli ve akademik kariyer yapmayı düşünen öğrencileri yetiştirmektir. Programın içeriği bu doğrultuda hazırlanmıştır. Programın mezuniyet koşullarını sağlayan öğrenciler Bilgisayar mühendisliği alanında Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazanırlar.
Hedef
Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans programının birbirine bağlı üç hedefi bulunmaktadır. 1) Bilimsel bir disiplin olarak, bilgisayar bilimlerinin kuramsal temellerinin geliştirilmesi, 2) Mühendislik disiplini olarak, problemlerin ileri matematiksel modellerinin oluşturulma ve işlenme yöntemlerinin incelenmesi 3) Uygulamalı mühendislik disiplini olarak, sorun çözmek hedefiyle geliştirilmiş modern yazılım/donanım araç ve yöntemlerinin kullanılarak geliştirilmesidir.