EN
  • Anasayfa
  • BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ - YL ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )

  • EN

PROGRAM AÇIKLAMA

Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans programı 22.07.2007 tarihinde açılmıştır. Program ilk öğrencilerini 2008-2009 eğitim-öğretim yılında bahar döneminde almıştır. İlk mezunlarını 2011 yılında vermeye başlamıştır.
Ana Bilim Dalı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Bilgisayar Mühendisliği - YL / 4 YY / 7. Düzey (YL)
Birim EBS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Gamze GÜNDÜZ MERİÇ
Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Uğur YÜZGEÇ
Bölüm EBS Koordinatörü Arş. Gör. Sefa TUNÇER
Eğitim Türü Tam Zamanlı / Türkçe
Derece Seviye

7. Düzey (YL) (Düzey Kodları: EQF_LLL: 7 / QF_EHEA: 2) ISCED Alan Kodu: 52 (Mühendislik )

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Bilgisayar Mühendisliği - YL alanında Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

Anabilim Dalı Başkanı Uğur YÜZGEÇ
İntibak Not Girişi Sorumlusu Ferda MİNDİVAN
İntibak Not Girişi Sorumlusu Cihan KARAKUZU
İntibak Not Girişi Sorumlusu Gökhan UÇAR
İntibak Not Girişi Sorumlusu Halil İbrahim ÇAKIR
Anabilim Dalı Başkan Yardımcısı Salim CEYHAN
Amaç
Programın amacı Bilgisayar Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği alanlarında ihtiyaç duyulan nitelikli personeli ve akademik kariyer yapmayı düşünen öğrencileri yetiştirmektir. Programın içeriği bu doğrultuda hazırlanmıştır. Programın mezuniyet koşullarını sağlayan öğrenciler Bilgisayar mühendisliği alanında Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazanırlar.
Hedef
Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans programının birbirine bağlı üç hedefi bulunmaktadır. 1) Bilimsel bir disiplin olarak, bilgisayar bilimlerinin kuramsal temellerinin geliştirilmesi, 2) Mühendislik disiplini olarak, problemlerin ileri matematiksel modellerinin oluşturulma ve işlenme yöntemlerinin incelenmesi 3) Uygulamalı mühendislik disiplini olarak, sorun çözmek hedefiyle geliştirilmiş modern yazılım/donanım araç ve yöntemlerinin kullanılarak geliştirilmesidir.