EN
  • Anasayfa
  • BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ - YL ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )

  • EN

2023-2024 YILI

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
BM5000 Tez Çalışması 3,8 2,6 3,2 3 3,2 3,2 3,4 3 2,2 2,8
BM7000 Uzmanlık Alan - - - - - 3,5 5 4,3 - -
2023-2024 Yılı Seçmeli Dersler
BM5001 Algoritmaların Tasarım ve Analizi 4,8 4 4 - 4 - - - - -
BM5002 Algoritmalarla Sayısal Yöntemler 5 2 1 - 3 2 1 - - -
BM5003 Ayrık Matematikle İleri Konular - - - - - - - - - -
BM5004 Bilgi ve Bilgisayar Güvenliği - - - - - - - - - -
BM5005 Bilgisayarla Görme - - - - - - - - - -
BM5006 Bilişimde Proje Yönetimi - - - - - - - - - -
BM5007 Bulanık Sistemler ve Uygulamaları - - - - - - - - - -
BM5008 Doğrusal Sistem Teorisi - - - - - - - - - -
BM5009 Gömülü Sistem Uygulamaları - - - - - - - - - -
BM5010 Görüntü İşleme - - - - - - - - - -
BM5011 Hibrid Zeki Sistemler 4,5 4,2 4,4 4,4 4,9 - - - - -
BM5012 İleri Bilgisayar Grafikleri - - - - - - - - - -
BM5013 İleri Bilgisayar Mimarileri - - - - - - - - - -
BM5014 İleri Mikro Denetleyici Uygulamaları - - - - - - - - - -
BM5015 İleri Mühendislik Matematiği - - - - - - - - - -
BM5016 İleri Olasılık Teorisi ve Rassal Süreçler 5 2 1 - - - - - - -
BM5017 İleri Sayısal Tasarım - - - - - - - - - -
BM5018 İleri Yazılım Mühendisliği - - - - - - - - - -
BM5019 İnternet Yazılımları 3,8 4,2 4 4,2 4 4 4 3,8 4,4 4,8
BM5020 Kullanıcı Arayüzü Tasarımı - - - - - - - - - -
BM5021 Kurumsal Bilgi Güvenliği 3,8 3,5 3,5 4 3,5 4 4,2 4,5 4,8 4,8
BM5022 Mobil ve Kablosuz Ağlar 4,5 4,5 4,5 4 4,5 4 4 4,5 3,5 4
BM5023 Optimal Kontrol Teorisi - - - - - - - - - -
BM5024 Paralel Veri İşleme - - - - - - - - - -
BM5025 Uygulamalı Yapay Zeka 5 4 2 3 - - - - - -
BM5026 Veri Madenciliği - - - - - - - - - -
BM5027 Veri ve Ağ Güvenliği - - - - - - - - - -
BM5028 Yapay Sinir Ağları 2 5 3 3 3 1 2 1 3 1,7
BM5029 Derin Öğrenmeye Giriş - 4 3,5 3 4,2 5 4,5 - 3,5 5
BM5900 Seminer - - - - - - 5 5 - -
ECE6043 Makine Öğrenmesi Yöntemleri ve Uygulamaları - - - - - - - - - -
ECE6049 Sayısal Görüntü İşleme Uygulamaları - - - - - - - - - -
EEM5033 Nonlineer Elektronik Osilatör Tasarımı - - - - - - - - - -
EEM5042 Yeni Aktif Elemanlar İle Analog Devre Tasarımı - - - - - - - - - -
LEE5998 Akademik Türkçe - - - - - - - - - -
LEE5999 Bilim Etiği ve Araştırma Teknikleri - - - - - - - - - -
BM5030 Doğal Dil İşleme - - - - - - - - - -

2023-2024 YILI

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10
BM5000 Tez Çalışması 3,8 2,6 3,2 3 3,2 3,2 3,4 3 2,2 2,8
BM7000 Uzmanlık Alan - - - - - 3,5 5 4,3 - -
2023-2024 Yılı Seçmeli Dersler
BM5001 Algoritmaların Tasarım ve Analizi 4,8 4 4 - 4 - - - - -
BM5002 Algoritmalarla Sayısal Yöntemler 5 2 1 - 3 2 1 - - -
BM5003 Ayrık Matematikle İleri Konular - - - - - - - - - -
BM5004 Bilgi ve Bilgisayar Güvenliği - - - - - - - - - -
BM5005 Bilgisayarla Görme - - - - - - - - - -
BM5006 Bilişimde Proje Yönetimi - - - - - - - - - -
BM5007 Bulanık Sistemler ve Uygulamaları - - - - - - - - - -
BM5008 Doğrusal Sistem Teorisi - - - - - - - - - -
BM5009 Gömülü Sistem Uygulamaları - - - - - - - - - -
BM5010 Görüntü İşleme - - - - - - - - - -
BM5011 Hibrid Zeki Sistemler 4,5 4,2 4,4 4,4 4,9 - - - - -
BM5012 İleri Bilgisayar Grafikleri - - - - - - - - - -
BM5013 İleri Bilgisayar Mimarileri - - - - - - - - - -
BM5014 İleri Mikro Denetleyici Uygulamaları - - - - - - - - - -
BM5015 İleri Mühendislik Matematiği - - - - - - - - - -
BM5016 İleri Olasılık Teorisi ve Rassal Süreçler 5 2 1 - - - - - - -
BM5017 İleri Sayısal Tasarım - - - - - - - - - -
BM5018 İleri Yazılım Mühendisliği - - - - - - - - - -
BM5019 İnternet Yazılımları 3,8 4,2 4 4,2 4 4 4 3,8 4,4 4,8
BM5020 Kullanıcı Arayüzü Tasarımı - - - - - - - - - -
BM5021 Kurumsal Bilgi Güvenliği 3,8 3,5 3,5 4 3,5 4 4,2 4,5 4,8 4,8
BM5022 Mobil ve Kablosuz Ağlar 4,5 4,5 4,5 4 4,5 4 4 4,5 3,5 4
BM5023 Optimal Kontrol Teorisi - - - - - - - - - -
BM5024 Paralel Veri İşleme - - - - - - - - - -
BM5025 Uygulamalı Yapay Zeka 5 4 2 3 - - - - - -
BM5026 Veri Madenciliği - - - - - - - - - -
BM5027 Veri ve Ağ Güvenliği - - - - - - - - - -
BM5028 Yapay Sinir Ağları 2 5 3 3 3 1 2 1 3 1,7
BM5029 Derin Öğrenmeye Giriş - 4 3,5 3 4,2 5 4,5 - 3,5 5
BM5900 Seminer - - - - - - 5 5 - -
ECE6043 Makine Öğrenmesi Yöntemleri ve Uygulamaları - - - - - - - - - -
ECE6049 Sayısal Görüntü İşleme Uygulamaları - - - - - - - - - -
EEM5033 Nonlineer Elektronik Osilatör Tasarımı - - - - - - - - - -
EEM5042 Yeni Aktif Elemanlar İle Analog Devre Tasarımı - - - - - - - - - -
LEE5998 Akademik Türkçe - - - - - - - - - -
LEE5999 Bilim Etiği ve Araştırma Teknikleri - - - - - - - - - -
BM5030 Doğal Dil İşleme - - - - - - - - - -
Ders - Program Çıktıları İlişkileri
Program Çıktıları Etkilediği Yüzde
Bilgisayar Mühendisliği Programı mezunları, matematik, fen ve mühendislik bilimleri alanında yeterli bilgiye sahip ve işiyle ilgili gerekli olan problem çözme yeteneği, mesleki ve yaşam boyu eğitimi takip becerisine sahiptir. 13,60
Bilgisayar Mühendisliği Programı mezunları ilgili mühendisliğin en az bir alanında yoğunlaşmalıdırlar. İlgi alanları uygulamalı yazılım, donanım ve ağ yapılarını içerebilir. 12,92
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma, bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisine sahiptir. 11,03
Bireysel çalışma becerisi, disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışmasına yatkınlığı vardır. 9,25
Mühendislik problemlerinin formüle etmek ve bir sistemi tasarlamak veya bileşenden istenen gereksinimleri karşılama yeteneğine sahiptir. 11,09
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve mesleki bilgileri sürekli güncel tutma becerisine sahiptir. 8,63
Bilgiye ulaşabilmek için kitap, makale, internet vb. tüm gerekli kaynakları kullanabilme becerisine sahiptir. 10,71
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisine sahiptir. 8,43
Bilgisayar Mühendisliği uygulamalarında sürdürülebilirliği sağlama becerisi, girişimcilik, yaratıcılık ve yenilikçilik bilincinin gelişmesi, bireysel, toplumsal, ekonomik, teknolojik gereksinimler için çevreyle uyumlu çözüm yaratabilme becerisine sahiptir. 6,90
Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincindedir; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkındadır ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibidir. 7,44