ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ - YL ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )

PROGRAM AÇIKLAMA

PROGRAM AÇIKLAMA
Elektrik Elektronik Mühendisliği Anabilimdalı, aynı alanda, lisans programı mezunları için lisans üstü eğitim faaliyetleri gerçekleştirir. Gerçekleştirilen lisans üstü eğitim faaliyetleri,gerek akademik, gerekse iş dünyasının ileri seviyeli eleman ihtiyacına yöneliktir.
Ana Bilim Dalı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Elektrik-Elektronik Mühendisliği - YL / 4 YY / 7. Düzey (YL)
Bölüm Başkanı
EBS Koordinatörü Arş. Gör. Mustafa YILMAZ
Eğitim Türü Tam Zamanlı / Türkçe
Derece Seviye

7. Düzey (YL) (Düzey Kodları: EQF_LLL: 7 / QF_EHEA: 2) ISCED Alan Kodu: 52 (Mühendislik )

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Elektrik-Elektronik Mühendisliği - YL alanında Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

Amaç
Elektrik Elektronik Mühendislik bilgilerini özümsemiş, teknolojik ve bilimsel yenilikleri talep edebilen, tasarlayabilen, analitik düşünce yeteneğine sahip mühendisler yetiştirmek ve yapılan araştırmalarla bilime katkıda bulunmak.
Hedef
Temel Elektrik Elektronik Mühendislik bilgilerine sahip mühendisleri Elektrik Elektronik Ana Bilim Dalında uzmanlaştırarak, ulusal ve uluslararası piyasalarda tercih edilen nitelikli yüksek mühendisler yetiştirmek.