• Anasayfa
  • ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ - YL ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )

  • EN

2021 - 2022 YILI

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
EEM5000 Tez Çalışması - - - - - - - - - - - - - - -
EEM7000 Uzmanlık Alan - - - - - - - - - - - - - - -
2021 - 2022 Yılı Seçmeli Dersler
EEM5001 AC Sürücülerinin Dinamik Davranışı ve Denetimi - - - - - - - - - - - - - - -
EEM5002 Anten Teorisi - - - - - - - - - - - - - - -
EEM5003 Aydınlatma Tekniği Tasarımı ve Analizi - - - - - - - - - - - - - - -
EEM5004 Aydınlatma Tekniğinde İleri Konular - - - - - - - - - - - - - - -
EEM5005 Biyomedikal Sistemler - - - - - - - - - - - - - - -
EEM5006 Bulanık Mantık - - - - - - - - - - - - - - -
EEM5007 Doğrusal Olmayan Kontrol - - - - - - - - - - - - - - -
EEM5008 Doğrusal Olmayan Programlama - - - - - - - - - - - - - - -
EEM5009 Doğrusal Programlama - - - - - - - - - - - - - - -
EEM5010 Elektrik Enerji Sistemlerinde Koruma - - - - - - - - - - - - - - -
EEM5011 Elektrik Enerji Sistemlerinde Güvenilirlik Değerlendirmesi - - - - - - - - - - - - - - -
EEM5012 Elektrik Enerji Sistemlerinde Harmonik Güç Akışı - - - - - - - - - - - - - - -
EEM5013 Elektrik Enerji Sistemlerinde Sayısal Koruma - - - - - - - - - - - - - - -
EEM5014 Elektrik Güç Sistemlerinde Geçici Olaylar - - - - - - - - - - - - - - -
EEM5015 Elektrik Makinalarının Denetimi - - - - - - - - - - - - - - -
EEM5016 Elektrik-Elektronik Mühendisliğinde Sayısal Yöntemler - - - - - - - - - - - - - - -
EEM5017 Enerji Kalitesi Analizi - - - - - - - - - - - - - - -
EEM5018 Fotovoltaik Malzemeler ve Devreler - - - - - - - - - - - - - - -
EEM5019 Görüntü İşleme - - - - - - - - - - - - - - -
EEM5020 Görüntü İyileştirme - - - - - - - - - - - - - - -
EEM5021 Görüntü ve Bilgi Sıkıştırma - - - - - - - - - - - - - - -
EEM5022 Görünüme Dayalı Örüntü Tanıma Metodları - - - - - - - - - - - - - - -
EEM5023 Güç Elektroniğinde Özel Konular - - - - - - - - - - - - - - -
EEM5024 Güç Sistemleri Optimizasyonu - - - - - - - - - - - - - - -
EEM5025 Güç Sistemlerinin Kararlılığı - - - - - - - - - - - - - - -
EEM5026 İleri Güç Elektroniği - - - - - - - - - - - - - - -
EEM5027 İnsansız Araç Teknolojileri - - - - - - - - - - - - - - -
EEM5028 İşaret Kodlama - - - - - - - - - - - - - - -
EEM5029 Kodlama Teorisine Giriş - - - - - - - - - - - - - - -
EEM5030 Makine Öğrenmesi - - - - - - - - - - - - - - -
EEM5031 Mühendislik Matematiği I - - - - - - - - - - - - - - -
EEM5032 Mühendislik Matematiği II - - - - - - - - - - - - - - -
EEM5033 Nonlineer Elektronik Osilatör Tasarımı - - - - - - - - - - - - - - -
EEM5034 Örüntü Tanıma - - - - - - - - - - - - - - -
EEM5035 Robot Tekniği - - - - - - - - - - - - - - -
EEM5036 Sayısal İşaret İşleme - - - - - - - - - - - - - - -
EEM5037 Sayısal Sinyal İşleme Uygulamaları - - - - - - - - - - - - - - -
EEM5038 Sistem Teorisi - - - - - - - - - - - - - - -
EEM5039 Yapay Sinir Ağları - - - - - - - - - - - - - - -
EEM5040 Yapay Zeka ve Optimizasyon Uygulamaları - - - - - - - - - - - - - - -
EEM5041 Yarı İletken Güç Dönüştürücüler - - - - - - - - - - - - - - -
EEM5042 Yeni Aktif Elemanlar İle Analog Devre Tasarımı - - - - - - - - - - - - - - -
EEM5043 Yenilenebilir Enerji Kaynakları - - - - - - - - - - - - - - -
EEM5900 Seminer - - - - - - - - - - - - - - -
EEM5999 Bilim Etiği ve Araştırma Teknikleri - - - - - - - - - - - - - - -
Ders - Program Çıktıları İlişkileri
Program Çıktıları Etkilediği Yüzde
Elektrik Elektronik Mühendisliği alanında güncel teorik ve endüstriyel bilgilere sahip olmak. 0
Elektrik Elektronik Mühendisliği alanında edindiği bilgi ve becerileri problem çözmede kullanabilmek; analitik ve stratejik düşünerek uygulamaya geçirebilmek. 0
Mühendislik ve diğer fen bilimleri arasında bağlantı kurabilmek ve bu sayede karar alma ve uygulama safhalarında bilgilerini disiplinler arası değerlendirebilmek. 0
Ekip çalışması ve bireysel anlamda sorumluluğa açık olmak, girişimci ve liderliğin önemini kavrayabilmek. 0
Bireysel bilgi ve becerisi ile Elektrik Elektronik Mühendisliği alanında, ilgili kişi ve kurumlara düşüncelerini ve çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek. 0
Bir yabancı dili Elektrik Elektronik Mühendisliği alanında bilgi sahibi olacak şekilde anlayabilme ve kullanabilme (yazılı-sözlü). 0
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek. 0
Toplumsal refahı ön planda tutmak ve etik değerlere uygun değerlendirme ve yorum yapabilmek. 0
İçinde yer aldığı kurumun tüm paydaşlarını gözetecek şekilde ilişkileri düzenlemek ve yönetebilmek. 0
Çevreye, sosyal sorumluluğa, kaliteye, yenilikçiliğe önem vermek ve verileri ilgili doğrultuda toplayabilmek. 0
Elektrik Elektronik Mühendisliği alanında edindiği bilgi ve becerileri sürekli geliştirmek ve alanında yenilik ve gelişmeleri takip ederek ömür boyu öğrenmeye açık olmak. 0
Elektrik Elektronik Mühendisliği alanında edindiği bilgi ve becerileri sorgulayabilmek, eleştirel bakış açısına sahip olabilmek. 0
Elektrik Elektronik Mühendisliği alanının gerektirdiği güvenlik kriterleri bilgisine sahip olmak ve uygulamada bu bilgileri kullanabilmek. 0
Çağımızın gerektirdiği bilişim teknolojileri ile Elektrik Elektronik Mühendisliği alanında yetkin ve verimli olarak kullanabilme yeteneğine sahip olmak ve bu teknolojileri takip edebilmek. 0
Elektrik Elektronik Mühendisliği alanının gerektirdiği algoritma ve teknikleri ve geçmiş verileri analiz ederek, yeni durumlar karşısında akıllı algılama ve tahmin yönemlerini kullanabilmek 0