MATEMATİK ORTAK - DR ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )

PROGRAM AÇIKLAMA

PROGRAM AÇIKLAMA
Yeni problemlerle karşılaşıldığında çözüm üretme, eldeki bilgilerden yeni bilgiler üretebilme becerileri ancak ve ancak iyi bir yüksek matematik eğitimi sürecinden geçmekle edinilebilir. Büyük bir hızla gelişmekte olan teknoloji ve bilim dünyası gitgide daha çok ve daha ileri düzeyde matematiğe gereksinim duymaktadır. Uygulamalı matematikle birlikte teorik matematik de büyük bir hızla gelişmektedir. Bu gelişmelerin sonucu olarak günümüzde matematiğin yaklaşık yüz alt alanı bulunmaktadır. Matematiğin Üniversite eğitiminde temel olmasından dolayı bölüm araştırma yapmanın yanı sıra üniversitedeki tüm bölümlere servis dersleri vermektedir. Bölümde aktif olarak çalışılan çalışma alanları: Uygulamalı Matematik, Geometri, Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi, Topoloji ve Cebir ve Sayılar Teorisi dir. Matematik Bölümünde halen 1 Profesör, 5 Doçent, 6 Doktor Öğretim Üyesi, 1 Öğretim Görevlisi ve 2 Araştırma Görevlisi çalışmaktadır.Matematik Anabilim Dalı 2011-2012 eğitim-öğretim yılı güz döneminde, Anadolu Üniversitesi ile Bilecik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüleri tarafından ortak olarak yürütülen tezli yüksek lisans ve doktora programlarına öğrencilerini alarak faaliyete başlamıştır.
Ana Bilim Dalı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Matematik Ortak - DR / 8 YY / 7. Düzey (YL)
Bölüm Başkanı Doç. Dr. Osman Zeki OKUYUCU
EBS Koordinatörü Arş. Gör. Bahar DOĞAN YAZICI
Eğitim Türü Tam Zamanlı / Türkçe
Derece Seviye

7. Düzey (YL) (Düzey Kodları: EQF_LLL: 7 / QF_EHEA: 2) ISCED Alan Kodu: 46 (Matematik ve İstatistik )

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Matematik Ortak - DR alanında Doktora derecesi almaya hak kazanırlar.

Amaç
Problemleri önceden gören ve çözüm arayan, matematiksel düşünceyi gündelik yaşamla örtüştürebilen; gerek akademik yaşamı sürdürmek gerekse iş yaşamında bir adım önde olmak isteyen mezunlarını, gereksinim duyacakları donanımla, disiplinler arası öğrenimin önemini vurgulayan uygulamalarla ve uluslararası platformda var olacak şekilde gelişmelerine zemin hazırlamak.
Hedef
Programın hedefi, matematiksel düşünme yöntemlerini özümsemiş, matematik bilgisini gerektiren ulusal ve uluslarası çeşitli alanlarda katkıda bulunulacak bilimsel platformda ülkemizin adını duyurabilecek önemli matematikçiler yetiştirmektir.