EN
  • Anasayfa
  • MATEMATİK ORTAK - DR ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )

  • EN
Ders - Program Çıktıları İlişkileri
Program Çıktıları Etkilediği Yüzde
Alanındaki bir problemi, bağımsız olarak kurgulayabilir, çözüm yöntemi geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygulayabilir. 0
Orijinal araştırma ve bağımsız yayın yapabilme yeteneğine sahip olur. 0
Matematiği bilimin dili olarak kullanır. 0
Bilimsel metotlarla elde edilen verileri, teori ve temel notasyonları değerlendirerek karşılaştığı problemleri çözer. 0
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulması aşamalarında bilimsel ve etik değerleri gözetir. 0
Daha önceden yapılmış yayınları inceler, farklı ispat yöntemleri ile aynı konulara yaklaşır ya da güncel konular hakkında açık problemleri tespit eder. 0