EN
  • Anasayfa
  • MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK ORTAK - DR ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )

  • EN

PROGRAM AÇIKLAMA

Moleküler Biyoloji ve Genetik alanındaki uygulamalar; tıp, ilaç, gıda, tarım, biyomedikal, kriminoloji gibi çok geniş bir alana yayılmıştır. Varlığın temelini oluşturan atom ve moleküller, canlı olarak adlandırılan sistemlerde kendine özgü bir düzene sahip olmakla birlikte, daha karmaşık ve muazzam bir yapıda organize olmuşlardır. Gelişen teknolojiyle birlikte gelişen ve çeşitlenen hastalıkların tedavisini bulmada, insanların beslenme ve gelişimde önemli olan elementlerin verimini arttırmada, canlılığın temelini oluşturan bu molekülleri kullanarak çözümler aramaktadır. Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji gibi alanlardaki gelişmeler insanların yaşam kalitesini yükseltmede büyük fayda sağlamaktadır. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bilimi, tüm dünyada günümüzün ve geleceğin en önemli bilim dalı olarak görülmektedir.
Ana Bilim Dalı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Moleküler Biyoloji ve Genetik Ortak - DR / 8 YY / 7. Düzey (YL)
Birim EBS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Gamze GÜNDÜZ MERİÇ
Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Dilek ÜNAL
Bölüm EBS Koordinatörü Prof. Dr. Dilek ÜNAL
Eğitim Türü Tam Zamanlı / Türkçe
Derece Seviye

7. Düzey (YL) (Düzey Kodları: EQF_LLL: 7 / QF_EHEA: 2) ISCED Alan Kodu: 42 (Yaşam Bilimleri )

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Moleküler Biyoloji ve Genetik Ortak - DR alanında Doktora derecesi almaya hak kazanırlar.

Anabilim Dalı Başkanı Dilek ÜNAL
Anabilim Dalı Başkanı Cihan DARCAN
Anabilim Dalı Başkanı Onur EROĞLU
Bologna Sorumlusu Uğur ÇİĞDEM
İntibak Not Girişi Sorumlusu Esin GÜVENİR ÇELİK
Ders Program Girişi Fırat Yavuz ÖZTÜRK
Amaç
Moleküler Biyoloji ve Genetik ile ilgili bilim dallarından birinde belli bir konuda özgün bilimsel araştırma ve çalışma yaparak, bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme, geliştirme ve aktarma yeteneğine sahip farklı disiplinler ile çalışmaya yatkın Moleküler Biyoloji ve Genetik Bilim Doktoru yetiştirmektir.
Hedef
Moleküler Biyoloji ve Genetik dalında özgün hipotez kurabilen, deney tasarımı ve laboratuar araştırması yapabilen, araştırma konusuna ait deneysel çalışmaları laboratuvarda uygulayabilen, elde ettiği laboratuvar sonuçlarını değerlendirebilen ve bilimsel bir rapor halinde sunabilen, proje yazma becerisine sahip, disiplinler arası çalışmaya yatkın, araştırma-geliştirme kuruluşlarında çalışabilecek Biyoloji Bilim Doktoru yetiştirmektir.