MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK ORTAK - DR ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )

PROGRAM AÇIKLAMA

PROGRAM AÇIKLAMA
Moleküler Biyoloji ve Genetik alanındaki uygulamalar; tıp, ilaç, gıda, tarım, biyomedikal, kriminoloji gibi çok geniş bir alana yayılmıştır. Varlığın temelini oluşturan atom ve moleküller, canlı olarak adlandırılan sistemlerde kendine özgü bir düzene sahip olmakla birlikte, daha karmaşık ve muazzam bir yapıda organize olmuşlardır. Gelişen teknolojiyle birlikte gelişen ve çeşitlenen hastalıkların tedavisini bulmada, insanların beslenme ve gelişimde önemli olan elementlerin verimini arttırmada, canlılığın temelini oluşturan bu molekülleri kullanarak çözümler aramaktadır. Genetik mühendisliği ve biyoteknoloji gibi alanlardaki gelişmeler insanların yaşam kalitesini yükseltmede büyük fayda sağlamaktadır. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bilimi, tüm dünyada günümüzün ve geleceğin en önemli bilim dalı olarak görülmektedir.
Ana Bilim Dalı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Moleküler Biyoloji ve Genetik Ortak - DR / 8 YY / 7. Düzey (YL)
Bölüm Başkanı
EBS Koordinatörü Prof. Dr. Dilek ÜNAL
Eğitim Türü Tam Zamanlı / Türkçe
Derece Seviye

7. Düzey (YL) (Düzey Kodları: EQF_LLL: 7 / QF_EHEA: 2) ISCED Alan Kodu: 42 (Yaşam Bilimleri )

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Moleküler Biyoloji ve Genetik Ortak - DR alanında Doktora derecesi almaya hak kazanırlar.

Amaç
Moleküler Biyoloji ve Genetik ile ilgili bilim dallarından birinde belli bir konuda özgün bilimsel araştırma ve çalışma yaparak, bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme, geliştirme ve aktarma yeteneğine sahip farklı disiplinler ile çalışmaya yatkın Moleküler Biyoloji ve Genetik Bilim Doktoru yetiştirmektir.
Hedef
Moleküler Biyoloji ve Genetik dalında özgün hipotez kurabilen, deney tasarımı ve laboratuar araştırması yapabilen, araştırma konusuna ait deneysel çalışmaları laboratuvarda uygulayabilen, elde ettiği laboratuvar sonuçlarını değerlendirebilen ve bilimsel bir rapor halinde sunabilen, proje yazma becerisine sahip, disiplinler arası çalışmaya yatkın, araştırma-geliştirme kuruluşlarında çalışabilecek Biyoloji Bilim Doktoru yetiştirmektir.