EN
  • Anasayfa
  • MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK ORTAK - DR ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )

  • EN

MEZUNİYET KOŞULLARI

Bir öğrencinin kayıtlı olduğu programdan mezun olabilmesi için en az 240 AKTS olan zorunlu, seçmeli dersler ile tez dersinden başarılı olması ve genel not ortalamasının en az 3.00 olması gerekmektedir. Doktora programına lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için ise, asgari 300 AKTS olan zorunlu, seçmeli dersler ile tez dersinden başarılı olması ve genel not ortalamasının en az 3.00 olması gerekmektedir.