İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ( OSMANELİ MESLEK YÜKSEKOKULU )

PROGRAM AÇIKLAMA

PROGRAM AÇIKLAMA
Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü, Osmaneli Meslek Yüksekokulunda 2013 Yılında "İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Programı" ile kurulmuştur. İlerleyen yıllarda tek aktif program olan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği programının adı "İş Sağlığı ve Güvenliği" olarak güncellenmiştir. Bölümümüz tek aktif İSG programı ile 2015 yılından beri ön lisans derecesinde İSG teknikeri mezunları vermektedir. Özellikle komşu illerden olmak üzere, kurulduğu yıldan beri %100 e yakın öğrenci doluluk oranına sahip olup, İSG programında güncel İSG gereksinimlerine uygun eğitim politikası ile eğitim öğretime devam edilmektedir.
Birim Bölüm Osmaneli Meslek Yüksekokulu / İş Sağlığı ve Güvenliği / 4 YY / 5. Düzey Önlisans
Bölüm Başkanı
EBS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin GÜMÜŞ
Eğitim Türü Tam Zamanlı / Türkçe
Derece Seviye

5. Düzey Önlisans (Düzey Kodları: EQF_LLL: 5 / QF_EHEA: Kısa Düzey) ISCED Alan Kodu: 86 (Güvenlik Hizmetleri )

Bu programdan mezun olan öğrenciler İş Sağlığı ve Güvenliği alanında ön lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

Amaç
Öncelikle Türkiye'de sonra uluslararası alanda iş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal mevzuatı takip edip yorumlayan, mesleki etik kurallarına göre davranan, bir iş yerinin iş güvenliği gereklerini yerine getirebilmesi için gereken tüm tedbirleri alan, risk analizi yapabilen ve riskleri önlemede gerekli tedbirleri alabilen, iş sağlığı ve güvenliği konusunda gündemdeki olaylara duyarlı ve gelişmeleri izleyen bireyler yetiştirmektir.
Hedef
Ön lisans İş Sağlığı ve Güvenliği eğitim programları arasında tercih edilen, Kamu ve özel sektör işletmelerindeki İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarına öğrenci ve eğitmenlerce aktif katkı sağlayan, İSG literatürüne bilimsel verilerle destek sunabilen bir program olabilmektir