• Anasayfa
  • İş Sağlığı ve Güvenliği ( Osmaneli Meslek Yüksekokulu )

  • EN

PROGRAM ÇIKTILARI

No Program Çıktıları
1 Temel sağlık bilgisi, temel teknik bilimler ve temel bilgisayar kullanımı hakkında bilgi sahibi olur.
2 Yakın tarih bilgisi, mesleki ve etik sorumluluk bilinci, kalite ve çevre bilinci, araştırma ve bilgiye ulaşabilme becerisi kazanır.
3 Türkçe ve İngilizce meslekle ilgili sözlü, yazılı ve elektronik iletişim tekniklerini etkin olarak kullanabilme becerisi kazanır.
4 İşyerinde güvenlik önlemleri ile iş yeri ekipmanlarının periyodik kontrol ve bakımlarını planlama ve uygulayabilme becerisi kazanır.
5 Acil durum planlarının hazırlanmasını ve gerekli tatbikatların yapılmasını sağlar.
6 Çalışma ortamındaki tehlike gruplarının etkilerini dikkate alarak, çalışanın iş ve çevre ile uyumunu sağlayıcı planlama yapar ve uygular.
7 Yangından korunma ve yangınla mücadele çalışmalarını yönetir
8 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuatları bilir, ulusal ve uluslararası iş güvenliği uygulamalarını takip eder ve karşılaştırır.
9 İşyerinde oluşabilecek kaza ve meslek hastalıklarını önleyici faaliyet planlarını yapar ve uygular.
10 İşverene kişisel koruyucuların seçimi, kullanımı, bakımı ve test edilmesi ile ilgili rapor verir.
11 İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini arşivler ve yönetim kurulu çalışmalarına katılır
12 İş yerinde risk yönetimi çalışmalarına katılır, risklerin kontrol altına alınması için tavsiyelerde bulunur.
13 Çalışanların alması gereken temel iş sağlığı ve güvenliği ile mevzuat ve yönetmelikler hakkında eğitim faaliyetlerinde görev alır.