EN
  • Anasayfa
  • TARİH - DR ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )

  • EN

PROGRAM AÇIKLAMA

Tarih Anabilim Dalı doktora Programı, 2012-2013 Eğitim Öğretim Dönemi itiibariyle eğitime başlamış bulunmaktadır. Programda eğitim veren 2 Profesör Doktor, 4 Doçent Doktor, 8 Doktor Öğretim Üyesi bulunmaktadır.
Ana Bilim Dalı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Tarih - DR / 8 YY / 8. Düzey (DR)
Birim EBS Koordinatörü Doç. Dr. Adem SARIHAN Öğr. Elm. Sezer KUYUCU
Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İlhami YURDAKUL
Bölüm EBS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ali OKUMUŞ , Arş. Gör. Galip VAROĞLU
Eğitim Türü Tam Zamanlı / Türkçe
Derece Seviye

8. Düzey (DR) (Düzey Kodları: EQF_LLL: 8 / QF_EHEA: 3) ISCED Alan Kodu: 22 (Beşeri Bilimler )

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Tarih - DR alanında Doktora derecesi almaya hak kazanırlar.

Anabilim Dalı Başkanı İlhami YURDAKUL
Öğrenci İşleri Birim Sorumlusu Kadriye TOPAL DOĞAN
Öğrenci İşleri Birim Sorumlusu İlhami YURDAKUL
Program Sorumlusu Mehmet KAVAK
Bologna Sorumlusu Selma GÖKTÜRK ÇETİNKAYA
İntibak Not Girişi Sorumlusu Galip VAROĞLU
Anabilim Dalı Başkan Yardımcısı Ahmet ALTUNGÖK
Ders Program Girişi Galip VAROĞLU
Amaç
Hedef