TARİH - DR ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )

PROGRAM AÇIKLAMA

PROGRAM AÇIKLAMA
Tarih Anabilim Dalı doktora Programı, 2012-2013 Eğitim Öğretim Dönemi itiibariyle eğitime başlamış bulunmaktadır. Programda eğitim veren 2 Profesör Doktor, 4 Doçent Doktor, 8 Doktor Öğretim Üyesi bulunmaktadır.
Ana Bilim Dalı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Tarih - DR / 8 YY / 7. Düzey (YL)
Bölüm Başkanı
EBS Koordinatörü Arş. Gör. Dr. Ali OKUMUŞ , Arş. Gör. Galip VAROĞLU
Eğitim Türü Tam Zamanlı / Türkçe
Derece Seviye

7. Düzey (YL) (Düzey Kodları: EQF_LLL: 7 / QF_EHEA: 2) ISCED Alan Kodu: 22 (Beşeri Bilimler )

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Tarih - DR alanında Doktora derecesi almaya hak kazanırlar.

Amaç
Tarih alanında bilimsel çalışmalar yapabilen, yeni sentezlere ulaşabilen ve bir yüksek öğretim kurumunda ders verebilecek yeterliliğe sahip uzmanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Hedef
Akademik açıdan doktor unvanına sahip olma yeterliliğini gösteren, bilimsel yönden kaliteli çalışmalar yapabilecek ve yaptırabilecek uzmanlar yetiştirmek