• Anasayfa
  • TARİH - DR ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )

  • EN

2021 - 2022 YILI

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
TAR7000 Uzmanlık Alan - - - - - - - - - - - - - -
TAR8000 Tez Çalışması - - - - - - - - - - - - - -
TAR8100 Yeterlik Yazılı - - - - - - - - - - - - - -
TAR8200 Yeterlik Sözlü - - - - - - - - - - - - - -
2021 - 2022 Yılı Seçmeli Dersler
TAR5999 Bilim Etiği ve Araştırma Teknikleri - - - - - - - - - - - - - -
TAR6001 Akdeniz ve Akdeniz Dünyası - - - - - - - - - - - - - -
TAR6002 Birinci Dünya Savaşı Tarihi - - - - - - - - - - - - - -
TAR6003 Bizans Kültür ve Medeniyeti - - - - - - - - - - - - - -
TAR6004 Cumhuriyet Dönemi Dış Politikası - - - - - - - - - - - - - -
TAR6005 Cumhuriyet Dönemi İktisat Tarihi I - - - - - - - - - - - - - -
TAR6006 Cumhuriyet Dönemi İktisat Tarihi II - - - - - - - - - - - - - -
TAR6007 Çağdaş Orta Asya Tarihi - - - - - - - - - - - - - -
TAR6008 Ermeni Sorunu ve Avrupa - - - - - - - - - - - - - -
TAR6009 II. Dünya Savaşı Tarihi - - - - - - - - - - - - - -
TAR6010 II. Meşrutiyet Dönemi - - - - - - - - - - - - - -
TAR6011 İktisadi Düşünce Tarihi I - - - - - - - - - - - - - -
TAR6012 İktisadi Düşünce Tarihi II - - - - - - - - - - - - - -
TAR6013 İslam İktisat Tarihi - - - - - - - - - - - - - -
TAR6014 İslam Şehirciliği I - - - - - - - - - - - - - -
TAR6015 İslam Şehirciliği II - - - - - - - - - - - - - -
TAR6016 Kurtuluş Savaşı Tarihi - - - - - - - - - - - - - -
TAR6017 Ortaçağ Sanayi Tarihi - - - - - - - - - - - - - -
TAR6018 Osmanlı Devleti'nin Orta Asya Politikası - - - - - - - - - - - - - -
TAR6019 Osmanlı İdaresinde Balkanlar - - - - - - - - - - - - - -
TAR6020 Osmanlı Mimarisi - - - - - - - - - - - - - -
TAR6021 Osmanlı Müesseseleri Tarihi I - - - - - - - - - - - - - -
TAR6022 Osmanlı Müesseseleri Tarihi II - - - - - - - - - - - - - -
TAR6023 Osmanlı Paleografyası ve Diplomatikası I - - - - - - - - - - - - - -
TAR6024 Osmanlı Paleografyası ve Diplomatikası II - - - - - - - - - - - - - -
TAR6025 Osmanlı Şehirciliği I - - - - - - - - - - - - - -
TAR6026 Osmanlı Şehirciliği II - - - - - - - - - - - - - -
TAR6027 Osmanlı Vakıf Medeniyeti I - - - - - - - - - - - - - -
TAR6028 Osmanlı Vakıf Medeniyeti II - - - - - - - - - - - - - -
TAR6029 Sasani Kültür ve Medeniyeti - - - - - - - - - - - - - -
TAR6030 Sultan II. Abdülhamid ve Dönemi - - - - - - - - - - - - - -
TAR6031 Tanzimat Dönemi - - - - - - - - - - - - - -
TAR6032 Tarih Yazımında Biyografi - - - - - - - - - - - - - -
TAR6033 Tarihi Coğrafya - - - - - - - - - - - - - -
TAR6034 Türk Anayasa Hareketleri - - - - - - - - - - - - - -
TAR6035 Türkiye Cumhuriyeti Basın Tarihi - - - - - - - - - - - - - -
TAR6036 Türkiye Cumhuriyeti Siyasi Partileri - - - - - - - - - - - - - -
TAR6037 Türkiye Cumhuriyeti Tarihinin Kaynakları - - - - - - - - - - - - - -
TAR6038 Yeniçağ Döneminde Osmanlılarda Ordu - - - - - - - - - - - - - -
TAR6039 Yeniçağ Osmanlı Arşiv Vesikaları - - - - - - - - - - - - - -
TAR6040 Yeniçağ Osmanlı Diplomasi Tarihi - - - - - - - - - - - - - -
TAR6900 Seminer - - - - - - - - - - - - - -
Ders - Program Çıktıları İlişkileri
Program Çıktıları Etkilediği Yüzde
Lisansüstü eğitim öğrencisi, olayları değerlendirirken çeşitli tahlil ve tespitler yaparak, tarihi hadiselere daha derinlemesine vakıf olunabileceğini bilir 0
Sosyal bilimlerin sağladığı modern araştırma yöntemlerini uygulayarak çeşitli alanlarda özgün araştırmalar yapabilir. Bu araştırmalarında ana kaynaklara ulaşıp bunların sağladığı bilgileri değerlendirebilir 0
Alanıyla ilgili yapılmış herhangi bir araştırmanın özgün ve bilimsel yeterlilikte bir çalışma olup olmadığı tayin edebilir . 0
Tarih disiplini ile ilgili konularda uzman ya da bilgisi olmayan dinleyicileri bilgilendirir, onlara elde ettiği bulgularla ilgili düşüncelerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü olarak ifade eder 0
Sosyal bilimlerin sağladığı metodolojik ve kuramsal imkanları kullanarak tetkik, tahlil ve teşhis yapabilme yeteneğine sahiptir 0
Sahasıyla ilgili çalışmaları yetkin bir şekilde ve inisiyatif kullanarak yapabilir. 0
Araştırmaları esnasında karşılaşabileceği engelleri nasıl aşacağını bilir ve çözümleri uygular. 0
Çalışmaları sırasında bilimsel ahlaki değerleri bir an olsun unutmadan bunlara sadık kalır 0
Tarihçinin sürekli çalışması ve sahasıyla ilgili yayınları takip etmesi gerektiğini bilir. Bunları takip ederken, yeni gelişmelerden ve varılan bilimsel sonuçlardan haberdar olur 0
Çalışmalarının sonuçlarının sadece meslektaşlarına değil, çeşitli toplumsal kesimlere de ulaşmasını sağlar 0
Ülkenin kültürel, medeni ve milli varlığının gelişmesi için bu sonuçları azami ölçüde kullanır 0
Bir sosyal bilimci olduğunun farkında olarak toplumla bağlarını hem mesleki hem de insani anlamda güçlü tutar 0
Kaynak dillerini bilir. Tarih alanında yapılmış güncel araştırmaları takip ederek yeterli düzeyde anlayabilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmayı amaç edinir 0
Tarih metodolojisini kullanarak eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, yorumlama ve sentez yapma becerilerine sahiptir ve alanıyla ilgili çalışmaları bağımsız veya ortak çalışma olarak yürütebilir 0