BANKACILIK VE SİGORTACILIK ( PAZARYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU )

PROGRAM AÇIKLAMA

PROGRAM AÇIKLAMA
Birim Bölüm Pazaryeri Meslek Yüksekokulu / Bankacılık ve Sigortacılık / 4 YY / 5. Düzey Önlisans
Bölüm Başkanı
EBS Koordinatörü Öğr. Gör. Özlem AĞDAŞ
Eğitim Türü Tam Zamanlı / Türkçe
Derece Seviye

5. Düzey Önlisans (Düzey Kodları: EQF_LLL: 5 / QF_EHEA: Kısa Düzey) ISCED Alan Kodu: 34 (İşletme ve Yönetim Bilimleri )

Bu programdan mezun olan öğrenciler Bankacılık ve Sigortacılık alanında ön lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

Amaç
Bankacılık ve Sigortacılık Programının amacı; para ve sermaye piyasalarında faaliyet gösteren aracı kurum, banka, sigorta şirketi, leasing, factoring firmaları, kamu kurumları, mali müşavirlik büroları, denetim şirketleri ile sanayi, ticaret ve hizmet işletmelerinin muhasebe ve finans departmanlarında, çeşitli pozisyonlarda çalışacak nitelikli, çağdaş teknolojik bilgi ve deneyimle donanmış gençleri yetiştirmektir.
Hedef
Gelişen ekonomiye paralel olarak finans sektörü de gelişmekte ve bu gelişim çok geniş alanları olan finans sektörü için nitelikli ara eleman ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Yakın geçmişte sektör bu alanda yeteri kadar yetişmiş nitelikli personel olmamasından dolayı farklı eğitimleri almış personeli çalıştırmak zorunda kalmaktaydı. Böyle bir durumda Bankacılık ve Sigortacılık programı bu alandaki nitelikli personel açığını kapatmayı hedeflemektedir.