EN
  • Anasayfa
  • BANKACILIK VE SİGORTACILIK ( PAZARYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU )

  • EN

PROGRAM ÇIKTILARI

No Program Çıktıları
1 Finans, banka, sigorta ve ekonomi konularında temel kavramlara ilişkin bilgiye sahip olma ve ilgili konulara yönelik verileri basitçe yorumlayabilme becerisi
2 Banka, sigorta ve muhasebe alanında kullanılan ofis paket programlarını (Excel, Word, Powerpoint) kullanabilme becerisi
3 Finans sektöründe, acente yönetimi, kalite , müşteri memnuniyeti sağlama konularında temel bilgiye sahip olma
4 Girişimcilik fırsatlarının değerlendirilmesi ve buna yönelik iş planı oluşturulması konularında temel bilgiye sahip olma
5 Bankacılık ve sigortacılık alanında mesleki gelişmeleri izleyebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olma
6 Sektördeki gelişmeleri ve yeni ürünleri takip edebilme becerisi
7 Bankacılık sigortacılık alanında yazılı ve sözlü iletişimi etkin biçimde kullanabilme becerisi
8 Mevzuatta öngörülen sigorta branşları hakkında temel bilgiye sahip olma
9 Genel muhasebe, dönem sonu muhasebe işlemleri, sigorta ve banka muhasebesi ile ilgili olayları ve kayıt düzenini kavrayabilme ve uygulayabilme becerisi
10 Sektörel Projeler oluşturma ve bu projeleri sunma becerisi
11 Etkin iletişim kurabilme becerisi
12 Finans sektöründe ihtiyaç duyulan temel hukuk kavramları bilgisine sahip olma