HEMŞİRELİK ( SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ )

PROGRAM AÇIKLAMA

PROGRAM AÇIKLAMA
Sağlık Yüksekokulu kapsamında 29/03/2012 tarihli Yüksek Öğretim Yürütme Kurul kararı ile 2547 Sayılı Kanun'un 2880 Sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Hemşirelik Bölümü açılmasına karar verilmiştir. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık yüksekokulu 2013-2014 yılında 50 öğrenci ile öğrenime başlayacaktır.
Birim Bölüm Sağlık Bilimleri Fakültesi / Hemşirelik / 8 YY / 6. Düzey Lisans
Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Aslı AKDENİZ KUDUBEŞ
EBS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi HAMİDE ZENGİN
Eğitim Türü Tam Zamanlı / Türkçe
Derece Seviye

6. Düzey Lisans (Düzey Kodları: EQF_LLL: 6 / QF_EHEA: 1) ISCED Alan Kodu: 72 (Sağlık )

Bu programdan mezun olan öğrenciler Hemşirelik alanında lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

Amaç
Birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, geliştirilmesi ve yükseltilmesinin sağlanması, alana özgü bilgiyi, hemşirelik sürecini kullanarak, hasta bireyin sağlık gereksinimlerini karşılamada beceriye dönüştürebilmesi, Hemşirelik eğitimi, yönetimi ve araştırmalarında diğer disiplinlerle işbirliği yapabilmesi ve alana ilişkin bilimsel bilginin gelişmesine katkıda bulunması amaçlanmıştır.
Hedef
Mezunların koruyucu, tedavi edici ve rehabilitasyona yönelik sağlık hizmetlerini en üst düzeyde verebilmesi, ulusal sağlık politikalarını yönlendirebilecek projelerde yer alabilecek düzeyde olması, mesleki başarısını arttırarak devam ettirebilmesi ve lisansüstü eğitimde tercih edilen bir program olması ve ulusal ve uluslararası bilimsel alanda söz sahibi olabilmesi hedeflenmektedir.