EN
  • Anasayfa
  • HEMŞİRELİK ( SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ )

  • EN

PROGRAM AÇIKLAMA

Sağlık Yüksekokulu kapsamında 29/03/2012 tarihli Yüksek Öğretim Yürütme Kurul kararı ile 2547 Sayılı Kanun'un 2880 Sayılı Kanun'la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Hemşirelik Bölümü açılmasına karar verilmiştir. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık yüksekokulu 2013-2014 yılında 50 öğrenci ile öğrenime başlayacaktır.
Birim Bölüm Sağlık Bilimleri Fakültesi / Hemşirelik / 8 YY / 6. Düzey Lisans
Birim EBS Koordinatörü Doç. Dr. Raif ZİLELİ
Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Aslı AKDENİZ KUDUBEŞ
Bölüm EBS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi HAMİDE ZENGİN
Eğitim Türü Tam Zamanlı / Türkçe
Derece Seviye

6. Düzey Lisans (Düzey Kodları: EQF_LLL: 6 / QF_EHEA: 1) ISCED Alan Kodu: 72 (Sağlık )

Bu programdan mezun olan öğrenciler Hemşirelik alanında lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

Öğrenci İşleri Birim Sorumlusu Sevinç MERSİN
Öğrenci İşleri Birim Sorumlusu Hülya SARAY KILIÇ
Öğrenci İşleri Birim Sorumlusu Merve ÇAĞLAR
Öğrenci İşleri Birim Sorumlusu Aslı AKDENİZ KUDUBEŞ
Öğrenci İşleri Birim Sorumlusu Sultan KAYAN
Öğrenci İşleri Birim Sorumlusu Aysun ACUN
Öğrenci İşleri Birim Sorumlusu HAMİDE ZENGİN
Öğrenci İşleri Birim Sorumlusu Elif ERBAY ÖZDEDE
Bölüm Başkan Yardımcısı HAMİDE ZENGİN
Program Sorumlusu Neslihan URHAL
Bologna Sorumlusu Hülya SARAY KILIÇ
Bologna Sorumlusu Sevinç MERSİN
İntibak Not Girişi Sorumlusu Berrin ÇELİK
İntibak Not Girişi Sorumlusu Seda GÖGER
İntibak Not Girişi Sorumlusu Elif ERBAY ÖZDEDE
İntibak Not Girişi Sorumlusu Hülya SARAY KILIÇ
İntibak Not Girişi Sorumlusu Sevinç MERSİN
İntibak Not Girişi Sorumlusu Burcu BAYRAK KAHRAMAN
İntibak Not Girişi Sorumlusu Aslı AKDENİZ KUDUBEŞ
İntibak Not Girişi Sorumlusu Aysun ACUN
İntibak Not Girişi Sorumlusu Sultan KAYAN
İntibak Not Girişi Sorumlusu HAMİDE ZENGİN
Ders Program Girişi Sultan KAYAN
Ders Program Girişi Rahime AKSOY BULGURCU
Amaç
Birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, geliştirilmesi ve yükseltilmesinin sağlanması, alana özgü bilgiyi, hemşirelik sürecini kullanarak, hasta bireyin sağlık gereksinimlerini karşılamada beceriye dönüştürebilmesi, Hemşirelik eğitimi, yönetimi ve araştırmalarında diğer disiplinlerle işbirliği yapabilmesi ve alana ilişkin bilimsel bilginin gelişmesine katkıda bulunması amaçlanmıştır.
Hedef
Mezunların koruyucu, tedavi edici ve rehabilitasyona yönelik sağlık hizmetlerini en üst düzeyde verebilmesi, ulusal sağlık politikalarını yönlendirebilecek projelerde yer alabilecek düzeyde olması, mesleki başarısını arttırarak devam ettirebilmesi ve lisansüstü eğitimde tercih edilen bir program olması ve ulusal ve uluslararası bilimsel alanda söz sahibi olabilmesi hedeflenmektedir.