EN
  • Anasayfa
  • HEMŞİRELİK ( SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ )

  • EN

PROGRAM ÇIKTILARI

No Program Çıktıları
1 Hemşirelik felsefesini, hemşirelik model ve kuramlarının bakımdaki önemini kavrar.
2 Mesleki rol ve işlevlerini yerine getirmek için gerekli güncel kuramsal bilgi ve uygulama becerisini kazanır.
3 Mesleki ilke ve standartlar doğrultusunda hemşirelik sürecini kullanarak birey, aile ve topluma bakım hizmetini sunar ve izler.
4 Genel hemşireliğin dayandığı temel tıp, fen, sosyal ve davranış bilimlerine ilişkin bilimsel bilgileri yorumlar.
5 Sorun çözme, eleştirel düşünme ve etkili iletişim becerilerini kazanır.
6 Yaşam boyu öğrenme sorumluluğu gösterir.
7 Bireysel ve mesleki gelişimi için bilgi ve teknolojideki yenilikleri izler.
8 Hemşirelik uygulamalarında liderlik yapar.
9 Hemşirelik uygulamalarını araştırmaya ve kanıta dayalı olarak yapılandırır.
10 Hemşirelik mesleğini etkileyen yasa, yönetmelik ve mevzuatı bilir ve izler.
11 Hemşirelik uygulamalarında insan ve hasta hakları ile yasal ve etik ilkelere göre hareket eder.
12 Toplumsal sorumluluk bilinci ile sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinliklerde yer alır.
13 Hemşirelik hizmetlerinin planlanması, örgütlenmesi, yürütülmesi ve değerlendirilmesinde yer alan yönetim ve öğretim aktivitelerine ilişkin bilgileri kullanır.
14 Bir yabancı dil kullanarak alanındaki bilgileri izler ve yabancı meslektaşları ile iletişim kurar.
15 Hemşirelik bakımı sunarken kültürel özellikleri göz önünde bulundurur.