ENDÜSTRİYEL TASARIM ( GÜZEL SANATLAR VE TASARIM FAKÜLTESİ )

PROGRAM AÇIKLAMA

PROGRAM AÇIKLAMA
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü; yenilikçi ürün, hizmet ve sistem tasarımlarının öğretimine odaklanmıştır. Bu alanlarda eğitim-öğretim, araştırma, girişimcilik, stratejik tasarım yönetimi ile topluma, çevreye, ulusal ve küresel paydaşların değişen ihtiyaçlarına duyarlılık çerçevesinde katkıda bulunur. Mezunlarının tasarım biliminin farklı çalışma alanlarında yetkin, verimli, girişimci ve liderlik özelliklerine sahip profesyoneller olmalarını amaçlar. Program; Kuram, tasarım ve uygulama arasında ilişki kurabilen, Ürün ve hizmet tasarımının temel bilgi ve becerilerine sahip, Mesleki etik ve yasal sorumluluk sahibi, araştırmacı ve girişimci, Tasarım ile diğer disiplinler arasında ilişkiyi anlamış ve kurabilen, Yenilikçi düşünebilen, ürün ve hizmet tasarımı ile ilgili gelişmeleri, teknolojiyi izleyen ve kullanan, Kendini sürekli geliştiren, yeni ve doğru bilgi ve beceriler edinen tasarımcılar yetiştirmeyi hedefler. Dört yıllık bir eğitim süresine sahip olan bu program, öğrencilerin meslek yaşamlarında ulusal ve uluslararası pazarlarda sosyal ve kültürel sorumluluğa sahip, çevreye duyarlı, özgün ve yenilikçilik içeren fikirlerini yaratıcılık ve analitik düşünce çerçevesinde değerlendirerek yeni ürün geliştirme ve tasarlamaları için gerekli donanımı vermeyi amaçlar. Bu amaç ve hedefe bağlı olarak Endüstri Ürünleri Tasarımı öğretimimizin: Birinci Yılı: Öğrenciler temel tasarım ilke ve prensiplerini öğrenip, görsel şekillendirme ve biçimlendirme araştırmalarına yönelirler. Belirli bir programa göre yapılan uygulamalarla yenilikçi yeteneklerini geliştirirler. Bu uygulamalarla çeşitli malzemeleri ve kullanım tekniklerini öğrenirler. Yapılan uygulamalarda bilinen örneklerin kopya ya da taklit edilmesi yerine, yeni buluşlarla kişisel yaratıcılığı olan çözümler üretilir. İkinci yılı: Endüstriyel tasarım uygulama ve araştırmalarına yöneltilirler. Stüdyolarda, sürekli çalışmalarla basit proje çözümleri yaparlar. Altı haftalık yaz stajı, endüstri tesislerinde yapılır, Üçüncü yılı: Verilen projeleri, öğrenciler, çok kapsamlı düşünerek estetik ve işlerliği bir bütün içinde çözüp, kişilik kazanmış tasarımlar ortaya koyarlar. Yaz stajı tasarım bürolarında altı haftadır, Dördüncü yılı: Öğrenciler, verilen projeleri, önceki birikimlerine göre eksiksiz çok yönlü çözerek profesyonelce sunmaya çalışırlar. Bu programn Bölüm ders sayısının alanlara göre dağılımı; Dil Bilim: 10 ders (% 15) Kültür Bilim: 2 ders (% 3) Mühendislik Bilimleri: 10 ders (% 15) Sanat: 4 ders (% 6) Sosyal Bilimler: 12 ders (% 18) Tasarım Bilimleri: 30 ders (% 44) Toplam: 68 Ders (% 100) Mezunlarımız firmaların AR-GE ve tasarım bölümlerinde tasarımcı olarak çalışabilecekleri gibi serbest tasarımcı olarak firmalara tasarım ve yeni ürün geliştirme sürecine yönelik danışmanlık hizmeti verme gibi birçok alanda mesleklerini sürdürebilirler.
Birim Bölüm Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi / Endüstriyel Tasarım / 8 YY / 6. Düzey Lisans
Bölüm Başkanı
EBS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ayşe BÖLÜKBAŞI
Eğitim Türü Tam Zamanlı / Türkçe
Derece Seviye

6. Düzey Lisans (Düzey Kodları: EQF_LLL: 6 / QF_EHEA: 1) ISCED Alan Kodu: 58 (Mimarlık ve Yapı )

Bu programdan mezun olan öğrenciler Endüstri Ürünleri Tasarımı alanında lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

Amaç
Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Lisans Programı, tasarım problemlerini tanımlayabilen, çözüme uygun malzeme, sistem, ürün ve süreç seçebilen, katma değeri yüksek ürünleri geliştirebilme yeteneği kazanmış, tasarladığını projelere dönüştürebilecek, yerel, ulusal ve uluslararası tasarım sektörünün sorunlarını çözebilecek bilgi birikimine sahip, yeni ürün geliştirme sürecinde farklı disiplinlerle etkileşim halinde olan, gerektiğinde bu süreci başarıyla uygulayan endüstri ürünleri tasarımcıları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Hedef
Öğrencilerin meslek yaşamlarında ulusal ve uluslararası pazarlarda sosyo-kültürel sorumluluğa sahip, endüstriyel üretimin toplumsal ve çevresel etkilerine yönelik bilinçli, özgün ve yenilikçilik içeren fikirlerini yaratıcılık ve analitik düşünce çerçevesinde değerlendirebilen mezunlar olmaları yönünde yeni ürün geliştirme ve tasarlamaları için gerekli donanımı vermeyi hedeflemektedir.