• Anasayfa
  • Endüstriyel Tasarım ( Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi )

  • EN

PROGRAM ÇIKTILARI

No Program Çıktıları
1 Tasarımın temel ilkelerini kavrayabilmek
2 Çağdaş teknolojinin oluşturulacak yeni tasarımlar üzerindeki etkisini kavrayabilmek
3 Tasarım problemlerini teşhis edebilme, tanımlama ve çözüm üretebilme becerilerini geliştirmek
4 Analitik düşünce ve yenilikçi çıktılar aracılığıyla kullanıcı ihtiyaçlarını tespit edip cevaplar üretebilmek,
5 Güncel tasarım, malzeme ve üretim teknolojileri ile beraber düşünebilen, araştırma ve geliştirmeye açık, yeniliklere hızlı adapte olabilecek yaklaşımlara önem vermek
6 Endüstriyel üretimin toplumsal ve çevresel etkilerine yönelik bilinç ve sorumluluk sahibi olmak, alternatifleri inceleyip geliştirebilmek
7 Sözel ve teknik iletişimde uluslararası seviyede yüksek beceri geliştirmek
8 Endüstriyel tasarım alanında, iyi bir tasarım için gerekli olan malzeme bilgisini edinmek
9 Endüstriyel tasarım alanında, tasarım uygulamaları için gerekli olan teknik programları kullanabilmek
10 Ekip çalışması içinde sorumluluk alabilmek
11 Bireysel anlamda sorumluluğa açık olmak
12 Tasarlanan ürünün üretimi esnasında gözetim ve denetim görevini üstlenebilmek
13 Tasarım süreçlerini uygulayabilmek
14 Kendi alanını diğer disiplinlerle ilişkilendirerek ,disiplinler arası ortak çalışma becerisine sahip olmak
15 Kendi alanıyla edindiği bilgileri sorgulayabilmek ve eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilmek