TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ ( SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU )

PROGRAM AÇIKLAMA

PROGRAM AÇIKLAMA
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokuluna bağlı Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı 2 yıllık önlisans eğitimi vermektedir. Eğitim dili Türkçedir.
Birim Bölüm Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu / Tıbbi Laboratuvar Teknikleri / 4 YY / 5. Düzey Önlisans
Bölüm Başkanı
EBS Koordinatörü Öğr. Gör. Esra ÖZER
Eğitim Türü Tam Zamanlı / Türkçe
Derece Seviye

5. Düzey Önlisans (Düzey Kodları: EQF_LLL: 5 / QF_EHEA: Kısa Düzey) ISCED Alan Kodu: 72 (Sağlık )

Bu programdan mezun olan öğrenciler Tıbbi Laboratuvar Teknikleri alanında ön lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

Amaç
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı, sağlık kurumları bünyesindeki tanı ve tedavi laboratuvarlarında hastanın durumu ile ilgili olarak, hekimin gerekli gördüğü tıbbi analizleri yapan, konusu ile ilgili aldığı eğitimi ve bilgi birikimini pratikle birleştirebilen, tıbbi laboratuvarla ilişkili analiz bulgularını elde edebilen, amacına uygun şekilde düzenleyip, paylaşabilen ve bu özelliklerini sağlık sektöründe hizmet veren laboratuvarlarda kullanarak, görev alabilecek kalitede meslek elemanları yetiştiren bir programdır.
Hedef
Yüksek eğitim ve öğretim kalitesiyle her düzeyde rekabet edebilecek standartlara sahip, sağlık alanında ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan öncü bir eğitim kurumu olmaktır.