• Anasayfa
  • TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ ( SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU )

  • EN

1. Yarıyıl

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I - - - - - - - - - - - - - -
ENG101 İngilizce I - - - - - - - - - - - - - -
TLT101 Temel Mikrobiyoloji - - - - - - - - - - - - - -
TLT103 Anatomi - - - - - - - - - - - - - -
TLT105 Laboratuvar Çalışma Esasları - - - - - - - - - - - - - -
TLT107 Tıbbi Laboratuvar Terimleri - - - - - - - - - - - - - -
TRK101 Türk Dili I - - - - - - - - - - - - - -
1. Yarıyıl Seçmeli Dersler
BŞÜ100 Ders Dışı Etkinlik - - - - - - - - - - - - - -
ENF101 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı - - - - - - - - - - - - - -
MOS107 Su ve Atık Su Arıtım Yöntemleri - - - - - - - - - - - - - -
MOS111 Türk Müziği - - - - - - - - - - - - - -
MOS117 Resim - - - - - - - - - - - - - -
MOS190 Akademik Türkçe - - - - - - - - - - - - - -
MOS254 İletişim - - - - - - - - - - - - - -
SHM103 İş Sağlığı ve Güvenliği - - - - - - - - - - - - - -
TLT119 Temel Kimya - - - - - - - - - - - - - -

2. Yarıyıl

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II - - - - - - - - - - - - - -
ENG102 İngilizce II - - - - - - - - - - - - - -
TLT102 Biyokimya - - - - - - - - - - - - - -
TLT106 Fizyoloji - - - - - - - - - - - - - -
TLT108 Patoloji - - - - - - - - - - - - - -
TLT112 Halk Sağlığı - - - - - - - - - - - - - -
TLT116 Laboratuvar Aletleri - - - - - - - - - - - - - -
TRK102 Türk Dili II - - - - - - - - - - - - - -
2. Yarıyıl Seçmeli Dersler
BŞÜ100 Ders Dışı Etkinlik - - - - - - - - - - - - - -
MOS104 Global Sağlık Sistemleri - - - - - - - - - - - - - -
MOS106 Araştırma Teknikleri ve Seminer - - - - - - - - - - - - - -
MOS122 Sağlık Kurumlarında Örgütsel Davranış - - - - - - - - - - - - - -
MOS190 Akademik Türkçe - - - - - - - - - - - - - -
TLT104 Kan Bankacılığı ve Transfüzyon Tıbbı - - - - - - - - - - - - - -
TLT124 Farmakoloji - - - - - - - - - - - - - -
TLT126 Moleküler Mikrobiyoloji - - - - - - - - - - - - - -
TLT128 Tıbbi Terminoloji - - - - - - - - - - - - - -
TLT134 Enstrümantal Analiz - - - - - - - - - - - - - -

3. Yarıyıl

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
TLT203 Hematoloji - - - - - - - - - - - - - -
TLT205 Histoloji - - - - - - - - - - - - - -
TLT207 Tıbbi Mikrobiyoloji I - - - - - - - - - - - - - -
TLT209 Tıbbi Biyoloji ve Genetik - - - - - - - - - - - - - -
TLT217 Yaz Stajı - - - - - - - - - - - - - -
3. Yarıyıl Seçmeli Dersler
BŞÜ100 Ders Dışı Etkinlik - - - - - - - - - - - - - -
MOS125 Sağlık Kurumlarında Toplam Kalite Yönetimi - - - - - - - - - - - - - -
MOS213 Fotoğrafçılık - - - - - - - - - - - - - -
TLT211 İlk Yardım - - - - - - - - - - - - - -
TLT213 Sistem Hastalıkları - - - - - - - - - - - - - -
TLT215 Gen Teknolojisinin Toplumsal Etkileri - - - - - - - - - - - - - -

4. Yarıyıl

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
TLT202 Moleküler Biyolojik Yöntemler - - - - - - - - - - - - - -
TLT204 Klinik Biyokimya - - - - - - - - - - - - - -
TLT206 Tıbbi Mikrobiyoloji II - - - - - - - - - - - - - -
TLT208 İmmünolojik Yöntemler - - - - - - - - - - - - - -
4. Yarıyıl Seçmeli Dersler
BŞÜ100 Ders Dışı Etkinlik - - - - - - - - - - - - - -
MOS110 Beden Eğitimi ve Spor - - - - - - - - - - - - - -
MOS204 Halkla İlişkiler - - - - - - - - - - - - - -
MOS210 Gönüllülük Çalışmaları - - - - - - - - - - - - - -
MOS256 Satranç - - - - - - - - - - - - - -
TLT220 Meslek Etiği - - - - - - - - - - - - - -
TLT222 Hormon Biyokimyası - - - - - - - - - - - - - -
TLT224 Kanser Etyopatogenezi - - - - - - - - - - - - - -
Ders - Program Çıktıları İlişkileri
Program Çıktıları Etkilediği Yüzde
Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. 0
Tıbbi Laboratuvar Teknikeri alanındaki temel bilimsel bilgiye ulaşma, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir. 0
Mesleki etik ilkelerin ve etik kurulların birey ve toplum için önemini tanımlar. 0
Tıbbi Laboratuvar Teknikeri alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm için planlanan çalışmalarda yer alır/sorumluluk alır. 0
Tıbbi Laboratuvar Teknikeri alanı ile ilgili temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır. 0
Tıbbi Laboratuvar Teknikeri alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür. 0
Tıbbi Laboratuvar Teknikeri alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak çalışır. 0
Hasta haklarının evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. 0
Dış görünüm, tavır, tutum ve davranışları ile topluma örnektir. 0
Tıbbi Laboratuvar Teknikeri alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve becerileri kullanarak ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır. 0
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yönetir. 0
Bir yabancı dili alanındaki gelişmeleri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeydedir. 0
Tıbbi Laboratuvar Teknikeri alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki olayları izler ve gelişmelere duyarlıdır. 0
Tıbbi Laboratuvar Teknikeri alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. 0