MUHASEBE VE FİNANS YÖNETİMİ ( UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ )

PROGRAM AÇIKLAMA

PROGRAM AÇIKLAMA
Birim Bölüm Uygulamalı Bilimler Fakültesi / Muhasebe ve Finans Yönetimi / 8 YY / 6. Düzey Lisans
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ümmühan ASLAN
EBS Koordinatörü Arş. Gör. Enes ÖZCAN , Doç. Dr. Berna DEMİR
Eğitim Türü Tam Zamanlı / Türkçe
Derece Seviye

6. Düzey Lisans (Düzey Kodları: EQF_LLL: 6 / QF_EHEA: 1) ISCED Alan Kodu: 34 (İşletme ve Yönetim Bilimleri )

Bu programdan mezun olan öğrenciler Muhasebe ve Denetim alanında lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

Amaç
Muhasebe ve Denetim bölümünün amacı, muhasebe ve finansman yönetimi, bağımsız denetim, muhasebe / finansal raporlama standartları, iç kontrol, iç denetim, kurumsal yönetim, iş ve muhasebe etiği ile ilgili teknik ve uygulamalara vakıf, analitik düşünebilen, problem çözme ve karar verme yetenekleri ile donatılmış uzmanlar yetiştirmektir.
Hedef
Muhasebe ve Denetim programı hem teorik ve analitik, hem de mesleki düzlemlerde “yenilikçi” donanım ve becerilere sahip, muhasebe ve finansman yönetimi, bağımsız denetim, muhasebe / finansal raporlama standartları, iç kontrol, iç denetim, kurumsal yönetim, iş ve muhasebe etiği ile ilgili teknik ve uygulamalara vakıf, analitik düşünebilen, problem çözme ve karar verme yetenekleri ile donatılmış ve mesleki yabancı dil bilgisine sahip uzmanlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.