• Anasayfa
  • MUHASEBE VE FİNANS YÖNETİMİ ( UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ )

  • EN

1. Yarıyıl

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I - - - - - - - - - - - - - -
ENF101 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı - - - - - - - - - - - - - -
ENG101 İngilizce I - - - - - - - - - - - - - -
MTM101 Matematik I - - - - - - - - - - - - - -
MUF101 Mikro Ekonomi - - - - - - - - - - - - - -
MUF103 İşletmeciliğin Temel Kavramları - - - - - - - - - - - - - -
MUF105 Finansal Muhasebe I - - - - - - - - - - - - - -
TRK101 Türk Dili I - - - - - - - - - - - - - -
UBF101 Hukukun Temel Kavramları - - - - - - - - - - - - - -
1. Yarıyıl Seçmeli Dersler
TOS190 Akademik Türkçe - - - - - - - - - - - - - -

2. Yarıyıl

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
ATA102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II - - - - - - - - - - - - - -
ENG102 İngilizce II - - - - - - - - - - - - - -
MTM102 Matematik II - - - - - - - - - - - - - -
MUF102 Makro Ekonomi - - - - - - - - - - - - - -
MUF104 Borçlar Hukuku - - - - - - - - - - - - - -
MUF106 Finansal Muhasebe II - - - - - - - - - - - - - -
TRK102 Türk Dili II - - - - - - - - - - - - - -
UBF102 Yönetim ve Organizasyon - - - - - - - - - - - - - -
2. Yarıyıl Seçmeli Dersler
TOS190 Akademik Türkçe - - - - - - - - - - - - - -

3. Yarıyıl

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
MUF201 İstatistik I - - - - - - - - - - - - - -
MUF203 Ticaret Hukuku - - - - - - - - - - - - - -
MUF205 Ofis Yazılımları - - - - - - - - - - - - - -
MUF207 Vergi Hukuku - - - - - - - - - - - - - -
MUF209 Finansal Yönetim - - - - - - - - - - - - - -
3. Yarıyıl Seçmeli Dersler
MUF221 Mesleki İngilizce I - - - - - - - - - - - - - -
MUF223 Girişimcilik - - - - - - - - - - - - - -
MUF225 Pazarlama Yönetimi - - - - - - - - - - - - - -
MUF227 Ticari Belgeler - - - - - - - - - - - - - -
TRZ231 Turizm ve Çevre - - - - - - - - - - - - - -

4. Yarıyıl

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
MUF200 Staj I - - - - - - - - - - - - - -
MUF202 İstatistik II - - - - - - - - - - - - - -
MUF204 Şirketler Muhasebesi - - - - - - - - - - - - - -
MUF206 Ofis Uygulamaları ve Sunuş Teknikleri - - - - - - - - - - - - - -
MUF208 Finansal Piyasalar ve Kurumlar - - - - - - - - - - - - - -
MUF210 Ticari Matematik - - - - - - - - - - - - - -
4. Yarıyıl Seçmeli Dersler
MUF220 Meslek Etiği ve Sosyal Sorumluluk - - - - - - - - - - - - - -
MUF222 Örgütsel Davranış - - - - - - - - - - - - - -
MUF224 Stratejik Yönetim - - - - - - - - - - - - - -
MUF226 Mesleki İngilizce II - - - - - - - - - - - - - -

5. Yarıyıl

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
MUF301 Maliyet Muhasebesi - - - - - - - - - - - - - -
MUF303 Muhasebe Denetimi - - - - - - - - - - - - - -
MUF305 Türk Vergi Sistemi - - - - - - - - - - - - - -
MUF307 Uluslararası Muhasebe Standartları - - - - - - - - - - - - - -
MUF311 Sermaye Piyasası Araçları - - - - - - - - - - - - - -
5. Yarıyıl Seçmeli Dersler
MUF321 Kurumsal Risk Yönetimi - - - - - - - - - - - - - -
MUF323 Hizmet Pazarlaması - - - - - - - - - - - - - -
MUF325 Halkla İlişkiler - - - - - - - - - - - - - -
MUF327 Mesleki İngilizce III - - - - - - - - - - - - - -
MUF329 Estetik ve Sanat - - - - - - - - - - - - - -

6. Yarıyıl

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
MUF300 Staj II - - - - - - - - - - - - - -
MUF302 Yönetim Muhasebesi - - - - - - - - - - - - - -
MUF304 Finansal Tablolar Analizi - - - - - - - - - - - - - -
MUF308 Dış Ticaret İşlemleri ve Muhasebesi - - - - - - - - - - - - - -
MUF310 Yatırım Analizi ve Portföyü - - - - - - - - - - - - - -
6. Yarıyıl Seçmeli Dersler
MUF320 İnsan Kaynakları ve Yönetimi - - - - - - - - - - - - - -
MUF322 Mesleki İngilizce IV - - - - - - - - - - - - - -
MUF324 Uluslararası Denetim Standartları - - - - - - - - - - - - - -
MUF326 Sigorta Branşları ve Ürünleri - - - - - - - - - - - - - -
MUF328 Türev Piyasalar ve Ürünler - - - - - - - - - - - - - -
MUF330 Kıymetli Evrak Hukuku - - - - - - - - - - - - - -

7. Yarıyıl

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
MUF401 Muhasebe Bilgi Sistemi - - - - - - - - - - - - - -
MUF403 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku - - - - - - - - - - - - - -
MUF405 Konuşma İngilizcesi I - - - - - - - - - - - - - -
MUF407 Araştırma Yöntemleri - - - - - - - - - - - - - -
MUF409 Banka İşlemleri ve Muhasebesi - - - - - - - - - - - - - -
7. Yarıyıl Seçmeli Dersler
MUF421 Etkili İletişim - - - - - - - - - - - - - -
MUF423 Muhasebe ve Denetim Atölyesi - - - - - - - - - - - - - -
MUF425 Gönüllülük Çalışmaları - - - - - - - - - - - - - -
MUF427 Para ve Banka - - - - - - - - - - - - - -
MUF429 Finansal Ekonometri - - - - - - - - - - - - - -
MUF431 Türkiye Ekonomisi - - - - - - - - - - - - - -
MUF433 Müşteri İlişkileri Yönetimi - - - - - - - - - - - - - -

8. Yarıyıl

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14
MUF402 Muhasebe ve Finans Bitirme Projesi - - - - - - - - - - - - - -
MUF404 Muhasebede Güncel Konular - - - - - - - - - - - - - -
MUF406 Konuşma İngilizcesi II - - - - - - - - - - - - - -
MUF408 Sermaye Piyasası Hukuku - - - - - - - - - - - - - -
MUF410 Blokzincir ve Kripto Varlıklar - - - - - - - - - - - - - -
8. Yarıyıl Seçmeli Dersler
MUF420 İç Kontrol ve İç Denetim - - - - - - - - - - - - - -
MUF422 Makro Ekonomik ve Finansal Göstergeler - - - - - - - - - - - - - -
MUF424 Finansal Risk Yönetimi - - - - - - - - - - - - - -
MUF426 Uluslararası Finans - - - - - - - - - - - - - -
MUF428 İş Sağlığı ve Güvenliği - - - - - - - - - - - - - -
Ders - Program Çıktıları İlişkileri
Program Çıktıları Etkilediği Yüzde
Muhasebe ve denetim alanında güncel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak. 0
Muhasebe bilgilerini stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarda kullanabilme ve bu bilgileri örgütsel düzeyde analiz etme ve tasarlama 0
Kamu ve özel sektör iş yaşamının gerektirdiği, hem teorik hem de uygulama bazındaki muhasebe ve denetim konularıyla iş yaşamına kolayca adaptasyon sağlama 0
Bilişim teknolojileri başta olmak üzere, muhasebe ve denetim alanındaki çağdaş yöntem ve teknolojilerdeki güncel gelişmeleri izleme, bunları etkili bir şekilde kullanabilme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanma 0
Kamu ve özel sektör kuruluşlarındaki alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak 0
Çevreye, sosyal sorumluluğa, kaliteye, yenilikçiliğe her şart altında önem vermek ve verileri ilgili doğrultuda toplayabilmek. 0
Bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk almak, açık fikirli, eleştiriye açık, yapıcı ve özgüven sahibi olmak, etkin ve verimli çalışmak 0
İş etiğinin değerlerine uymanın gereğini özümsemek, muhasebe ve denetim alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması ve uygulanması aşamalarında her şart altında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere sahip olmak ve uygulamak 0
Liderlik vasıflarını kazanmak ve başarı ile uygulamak 0
Bir yabancı dili kullanarak muhasebe ve denetim alanı ile ilgili bilgileri izlemek ve meslektaşları ile iletişim kurmak 0
Yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarda muhasebe alanındaki hem teorik hem de pratik değişim ve gelişimi izleme becerisi kazanma 0
Takım çalışmasına uyumlu, inisiyatif sahibi, analitik düşünebilen, yenilik ve değişime açık, girişimci, yaşam boyu öğrenme davranışı kazanma 0
Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme 0
Toplumsal Sosyal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için projeler ve etkinlikler düzenleyebilir. 0