SOSYAL GÜVENLİK ( SÖĞÜT MESLEK YÜKSEKOKULU )

PROGRAM AÇIKLAMA

PROGRAM AÇIKLAMA
Özellikle yüksekokul seviyesinde oldukça yoğun talep alan programımızda akademik personellerimiz, öğrencilerimize kamu kurumlarında ve özel işletmelerde sosyal güvenlik işlemlerini bilgisayar destekli olarak yapabilme, sosyal ilişkileri ve iletişimi güçlü, matematik işlemleri ve mantık hesaplama konularında başarılı, belleği güçlü, ayrıntılar üzerinde durabilen, güncel mevzuatı yakından izleyen, hukuki sorumluklarının farkında olan, temel düzeyde idarecilik bilgi ve becerisine sahip olabilme becerisini aktarmak üzere çalışmaktadırlar.
Birim Bölüm Söğüt Meslek Yüksekokulu / Sosyal Güvenlik / 4 YY / 5. Düzey Önlisans
Bölüm Başkanı
EBS Koordinatörü Öğr. Gör. Erhan GENÇ
Eğitim Türü Tam Zamanlı / Türkçe
Derece Seviye

5. Düzey Önlisans (Düzey Kodları: EQF_LLL: 5 / QF_EHEA: Kısa Düzey) ISCED Alan Kodu: 86 (Güvenlik Hizmetleri )

Bu programdan mezun olan öğrenciler Sosyal Güvenlik alanında ön lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

Amaç
Kamu kurumlarında ve özel işletmelerde sosyal güvenlik işlemlerini bilgisayar destekli olarak yapabilen, sosyal ilişkileri ve iletişimi güçlü, matematik işlemleri ve mantık hesaplama konularında başarılı, belleği güçlü, ayrıntılar üzerinde durabilen, güncel mevzuatı yakından izleyen, hukuki sorumluklarının farkında olan, temel düzeyde idarecilik bilgi ve becerisine sahip personel yetiştirmek.
Hedef
Kamu ve özel sektörde görev alabilecek mesleki bilgiye ve etik değerlere sahip meslek elemanları yetiştirmek.