• Anasayfa
  • Sosyal Güvenlik ( Söğüt Meslek Yüksekokulu )

  • EN

PROGRAM ÇIKTILARI

No Program Çıktıları
1 Sosyal Güvenlik Sisteminin temel kavramları ve genel işleyişi hakkında bilgiye sahiptir.
2 Temel hukuk ve meslek etiği bilgisine sahiptir.
3 Hizmet sunumu için gerekli olan bilişim teknolojilerini kullanabilir.
4 Bağımsız karar verebilme ve inisiyatif kullanabilme yeteneğine sahiptir
5 Sosyal güvenlik işleyişi hakkında edindiği bilgi ve beceriler doğrultusunda düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak iletir.
6 Alanla ilgili edindiği bilgiler doğrultusunda sosyal güvenlik işlemlerini bireysel veya takım çalışmasına uygun bir şekilde sürdürür.
7 Sosyal güvenlik hukuku hakkında temel bilgiye sahiptir
8 Toplumsal ve sosyal konulara hakim olup çözüm odaklı yaklaşabilir.
9 Alanla ilgili edindiği bilgi ve becerileri sürekli geliştirip ömür boyu öğrenmeye açık olur.
10 Kamu kurumlarının temel faaliyetleri konusunda bilgi ve becerilere sahip olur.
11 Sosyal sorumluluk bilincine sahip olur.
12 Özel sektör veya kamu kurumlarında uzman veya ara eleman olarak istihdam edilmek üzere gerekli bilgi ve beceriye sahiptir.