EN
  • Anasayfa
  • ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ - DR ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )

  • EN

PROGRAM AÇIKLAMA

Elektronik ve Bilgisayar alanında hızla gelişen teknolojiye paralel olarak, günümüz dünyasında bu alanlarla ilişkili küresel, çevresel ve ekonomik konulardaki son gelişmeler, Elektrik, Elektronik, Haberleşme, Kontrol, Enerji ve Bilgisayar alanlarına yönelik araştırma ve geliştirmenin planlanmasını gerektirmektedir. Üniversitelerden yapılması beklenen birçok projede yüksek teknoloji kullanılmaktadır ve bilimsel çalışmaların mühendislik seviyesine aktarılabilmesini sağlayacak araştırmacılara ihtiyaç duyulmaktadır. Lisans ve yüksek lisans programları yoğunlaşmış bilimsel çalışmaların gerçekleştirilmesi yönüyle önem arz ederken, doktora programları da bilimsel çalışmaların mühendislik seviyesine ve üretime aktarılmasında rol alacak araştırmacı mühendislerin yetiştirilmesi açısından önem arz etmektedir. Özellikle Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği için uluslararası alanda örnekler incelendiğinde lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde programların ABD başta olmak üzere yurt dışında oldukça yoğun ilgi gördüğü görülmektedir. Ülkemizde hemen hemen birçok üniversitede lisans düzeyinde Elektrik, Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, Elektronik, Elektronik ve Haberleşme, Kontrol, Yazılım, Bilişim Sistemleri ve Biyomedikal Mühendisliği bölümü olarak eğitim veren ve bu alan isimleri ile mezun olan mühendislik öğrencilerinin, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı altında bütünleşik bir disiplinlerarası doktora programında gerek akademik gerekse sektörel anlamdaki ihtiyaçlar doğrultusunda lisansüstü eğitimlerine devam etmeleri hedeflenmektedir.
Ana Bilim Dalı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği - DR / 8 YY / 8. Düzey (DR)
Birim EBS Koordinatörü Doç. Dr. Adem SARIHAN Öğr. Elm. Sezer KUYUCU
Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Emre DANDIL
Program EBS Koordinatörü Doç. Dr. Emre DANDIL
Eğitim Türü Tam Zamanlı / Türkçe
Derece Seviye

8. Düzey (DR) (Düzey Kodları: EQF_LLL: 8 / QF_EHEA: 3) ISCED Alan Kodu: 52 (Mühendislik )

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği - DR alanında Doktora derecesi almaya hak kazanırlar.

Amaç
Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği doktora programı, Elektronik Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde bilim ve teknolojinin gelişmesine katkıda bulunan, yenilikçi bilimsel araştırma anlayışı kazanmış, yaşam boyu öğrenmeyi kendisine ilke edinmiş, toplumsal gereksinimlere yönelik araştırma ve geliştirme çalışmalarına öncülük eden, bilim ve teknolojiyi toplum ve insanlık yararına kullanacak, çevreye ve etik değerlere saygılı, uluslararası alanda disiplinlerarası rekabet edebilecek bilim insanı, araştırmacı, ve akademisyenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Hedef
Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği doktora programı, Elektronik Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği alanlarında ulusal ve uluslararası düzeyde bilim ve teknolojinin gelişmesine katkıda bulunan, yenilikçi bilimsel araştırma anlayışı kazanmış, yaşam boyu öğrenmeyi kendisine ilke edinmiş, toplumsal gereksinimlere yönelik araştırma ve geliştirme çalışmalarına öncülük eden, bilim ve teknolojiyi toplum ve insanlık yararına kullanacak, çevreye ve etik değerlere saygılı, uluslararası alanda disiplinlerarası rekabet edebilecek bilim insanı, araştırmacı, ve akademisyenler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.