• Anasayfa
  • ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ - DR ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )

  • EN

2021 - 2022 YILI

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
ECE7000 Uzmanlık Alan - - - - - - - - - - - - - - -
ECE8000 Tez Çalışması - - - - - - - - - - - - - - -
ECE8100 Yeterlik Yazılı - - - - - - - - - - - - - - -
ECE8200 Yeterlik Sözlü - - - - - - - - - - - - - - -
2021 - 2022 Yılı Seçmeli Dersler
ECE5999 Bilim Etiği ve Araştırma Teknikleri - - - - - - - - - - - - - - -
ECE6001 Akıllı Şebeke Tasarım ve İşletimi - - - - - - - - - - - - - - -
ECE6002 Aydınlatma Tekniğinde İleri Konular - - - - - - - - - - - - - - -
ECE6003 Ayrık Matematik Uygulamaları - - - - - - - - - - - - - - -
ECE6004 Bilgisayar Ağlarında Güvenlik - - - - - - - - - - - - - - -
ECE6005 Bilgisayar Ağlarının Modellenmesi ve Başarım Analizi - - - - - - - - - - - - - - -
ECE6006 Bilgisayar Grafiği Uygulamaları - - - - - - - - - - - - - - -
ECE6007 Bilgisayarlı Adaptif Kontrol - - - - - - - - - - - - - - -
ECE6008 Bilgisayarlı Görme Uygulamaları - - - - - - - - - - - - - - -
ECE6009 Biyoinformatik Yöntemler - - - - - - - - - - - - - - -
ECE6010 Biyomedikal Görüntü İşleme - - - - - - - - - - - - - - -
ECE6011 Biyomedikal Sinyal İşleme - - - - - - - - - - - - - - -
ECE6012 Bulanık Sistem Tanıma ve Modelleme - - - - - - - - - - - - - - -
ECE6013 Bulut Bilişim Sistemleri - - - - - - - - - - - - - - -
ECE6014 Çok Katmanlı Yazılım Mimarisi - - - - - - - - - - - - - - -
ECE6015 Doğrusal Olmayan Kontrol - - - - - - - - - - - - - - -
ECE6016 Doğrusal Olmayan Programlama - - - - - - - - - - - - - - -
ECE6017 Doğrusal Olmayan Sistem Teorisi - - - - - - - - - - - - - - -
ECE6018 Doğrusal Olmayan Sistemlerin Kaotik Davranışları - - - - - - - - - - - - - - -
ECE6019 Doğrusal Programlama - - - - - - - - - - - - - - -
ECE6020 Elektrikli Araç Teknolojileri - - - - - - - - - - - - - - -
ECE6021 Elektromekanik Enerji Dönüşümü - - - - - - - - - - - - - - -
ECE6022 Enerji Kalitesi ve Harmonik Analizi - - - - - - - - - - - - - - -
ECE6023 Enerji Sistemlerinin Güvenilirlik Analizi - - - - - - - - - - - - - - -
ECE6024 Gömülü Sistem Yazılım Geliştirme - - - - - - - - - - - - - - -
ECE6025 Güç Elektroniğinde İleri Modelleme ve Kontrol - - - - - - - - - - - - - - -
ECE6026 Güç Filtre Tasarımı ve Uygulamaları - - - - - - - - - - - - - - -
ECE6027 Güç Sistemleri Optimizasyonu - - - - - - - - - - - - - - -
ECE6028 Güç Sistemlerinde Mikrodenetleyici Uygulamaları - - - - - - - - - - - - - - -
ECE6029 Güç Sistemlerinin Kararlılığı - - - - - - - - - - - - - - -
ECE6030 Güncel İşletim Sistemleri - - - - - - - - - - - - - - -
ECE6031 İleri Anten Teorisi - - - - - - - - - - - - - - -
ECE6032 İleri Dağıtık Sistem Analizi - - - - - - - - - - - - - - -
ECE6033 İleri Doğrusal Kontrol Tasarımı - - - - - - - - - - - - - - -
ECE6034 İleri Elektrik Makinaları ve Kontrolü - - - - - - - - - - - - - - -
ECE6035 İleri İşaret İşleme - - - - - - - - - - - - - - -
ECE6036 İleri Sayısal Tasarım - - - - - - - - - - - - - - -
ECE6037 İleri Veri Tabanı Tasarımı ve Yönetimi - - - - - - - - - - - - - - -
ECE6038 İleri Web Programlama - - - - - - - - - - - - - - -
ECE6039 İnsansız Araç Teknolojileri - - - - - - - - - - - - - - -
ECE6040 İstatistiksel Sinyal İşleme - - - - - - - - - - - - - - -
ECE6041 Kablosuz Algılayıcı Ağlar - - - - - - - - - - - - - - -
ECE6042 Kablosuz Haberleşme - - - - - - - - - - - - - - -
ECE6043 Makine Öğrenmesi Yöntemleri ve Uygulamaları - - - - - - - - - - - - - - -
ECE6044 Mobil Yazılım Geliştirme - - - - - - - - - - - - - - -
ECE6045 Mühendislik Matematiği Uygulamaları - - - - - - - - - - - - - - -
ECE6046 Örüntü Tanıma Yöntemleri ve Uygulamaları - - - - - - - - - - - - - - -
ECE6047 Programlanabilir Donanımsal Yapılar - - - - - - - - - - - - - - -
ECE6048 Sanal Gerçeklik - - - - - - - - - - - - - - -
ECE6049 Sayısal Görüntü İşleme Uygulamaları - - - - - - - - - - - - - - -
ECE6050 Sayısal Sinyal İşleme (DSP) Uygulamaları - - - - - - - - - - - - - - -
ECE6051 Sezgisel Optimizasyon Teknikleri - - - - - - - - - - - - - - -
ECE6052 Siber Güvenlik - - - - - - - - - - - - - - -
ECE6053 Tıbbi Görüntüleme Teknolojileri - - - - - - - - - - - - - - -
ECE6054 Yapay Bağışıklık Sistemleri - - - - - - - - - - - - - - -
ECE6055 Yapay Sinir Ağlarında Öğrenme Yöntemleri - - - - - - - - - - - - - - -
ECE6056 Yapay Zeka Algoritmaları ve Yöntemleri - - - - - - - - - - - - - - -
ECE6057 Yazılım Mühendisliğinde Güncel Konular - - - - - - - - - - - - - - -
ECE6058 Yazılım Süreçleri ve Proje Yönetimi - - - - - - - - - - - - - - -
ECE6059 Yenilenebilir Enerji Sistemlerinin Simülasyonu - - - - - - - - - - - - - - -
ECE6900 Seminer - - - - - - - - - - - - - - -
Ders - Program Çıktıları İlişkileri
Program Çıktıları Etkilediği Yüzde
Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, Elektronik veya Bilgisayar alanındaki disiplinler arası bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilmek. 0
Elektronik veya Bilgisayar alanındaki ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilmek. 0
Elektronik veya Bilgisayar alanındaki edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri bu disiplinler arasında etkili kullanabilmek. 0
Elektronik veya Bilgisayar alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilmek. 0
Elektronik veya Bilgisayar alanında karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek. 0
Elektronik veya Bilgisayar alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilmek . 0
Elektronik veya Bilgisayar alanında ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek. 0
Elektronik veya Bilgisayar alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilmek. 0
Elektronik veya Bilgisayar alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenimini yönlendirebilmek. 0
Elektronik veya Bilgisayar alanında güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek, bu alanlar dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde Türkçe ve/veya İngilizce olarak aktarabilmek. 0
Elektronik veya Bilgisayar alanının gerektirdiği düzeyde mühendislik araçları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilmek. 0
Elektronik ve Bilgisayar alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilmek. 0
Elektronik veya Bilgisayar alanı ile ilgili konularda strateji ve uygulama planları geliştirebilme, elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilmek. 0
Kendi çalışmalarını, alanındaki uluslararası platformlarda, yazılı, sözlü ve/veya görsel olarak aktarabilmek. 0
Ulusal ve uluslararası seviyede yenilikçi ve orijinal araştırma çalışmaları yürütebilme, kendi alanında araştırma ekiplerinde görev alma ve önderlik edebilmek 0