BANKACILIK VE FİNANS - YL İÖ ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )

PROGRAM AÇIKLAMA

PROGRAM AÇIKLAMA
Bankacılık ve Finans Tezsiz Yüksek Lisans Programı; finans sektöründe farklı finansal kurumlarda özellikle de, bankacılık sektöründe yoğun iş ortamında çalışan bu nedenle eğitime yeterli zamanı ayıramayan çalışanların veya farklı bir alanda çalışırken finans sektörüne geçmek isteyen mezunların katılabileceği bir programdır. Bu program; katılımcıların iş hayatında daha etkin karar alabilmeleri amacına yönelik olarak hazırlanmıştır.
Ana Bilim Dalı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Bankacılık ve Finans - YL İÖ / 3 YY / 7. Düzey (YL)
Bölüm Başkanı
EBS Koordinatörü Arş. Gör. Burcu OĞUR
Eğitim Türü Tam Zamanlı / Türkçe
Derece Seviye

7. Düzey (YL) (Düzey Kodları: EQF_LLL: 7 / QF_EHEA: 2) ISCED Alan Kodu: 34 (İşletme ve Yönetim Bilimleri )

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Bankacılık ve Finans YL alanında Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

Amaç
Bölümün amacı, bankacılık ve finans alanında, bilimsel eğitimi temel alan derslerle öğrencilerimize, değişen ve gelişen dünyada finansal sistem ve kurumları kavratmak ve bu olguları analiz edebilmek için yeterli bilgi ve beceriyi aktarmaktır.
Hedef
Programın hedefi, lisans sonrası öğrencilerin eğilimlerine göre, onları bankacılık ve finans sektörlerinde iş yaşamına hazırlamak ve öğrencilere yüksek lisans sonrasında ilgi alanları doğrultusunda akademik çalışmalar yapmaya yönelik alt yapı kurmaktır.