• Anasayfa
  • BANKACILIK VE FİNANS - YL İÖ ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )

  • EN

2021 - 2022 YILI

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
BFİ6000 Dönem Projesi - - - - - - - - - - - - - - -
2021 - 2022 Yılı Seçmeli Dersler
BFİ5501 Banka İşlemleri ve Teknikleri - - - - - - - - - - - - - - -
BFİ5502 Banka Muhasebesi - - - - - - - - - - - - - - -
BFİ5503 Bankacılıkta Aktif-Pasif Yönetimi - - - - - - - - - - - - - - -
BFİ5504 Bankacılıkta Risk Yönetimi - - - - - - - - - - - - - - -
BFİ5505 Finansal Analiz - - - - - - - - - - - - - - -
BFİ5506 Finansal Piyasalar ve Kurumlar - - - - - - - - - - - - - - -
BFİ5507 Finansal Risk Yönetimi - - - - - - - - - - - - - - -
BFİ5508 Finansal Tablolar Analizi - - - - - - - - - - - - - - -
BFİ5509 Finansal Teknikler - - - - - - - - - - - - - - -
BFİ5510 Finansal Uygulamalar - - - - - - - - - - - - - - -
BFİ5511 Finansmanda Güncel Gelişmeler - - - - - - - - - - - - - - -
BFİ5512 İslami Finans ve Bankacılık - - - - - - - - - - - - - - -
BFİ5513 İşletme Finansmanı - - - - - - - - - - - - - - -
BFİ5514 Makro Ekonomik Göstergelerin Yorumlanması - - - - - - - - - - - - - - -
BFİ5515 Para Politikası ve Merkez Bankacılığı - - - - - - - - - - - - - - -
BFİ5516 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri - - - - - - - - - - - - - - -
BFİ5517 Uluslararası Finans - - - - - - - - - - - - - - -
BFİ5518 Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi - - - - - - - - - - - - - - -
BFİ5519 Yatırım Projeleri Değerleme Yöntemleri - - - - - - - - - - - - - - -
Ders - Program Çıktıları İlişkileri
Program Çıktıları Etkilediği Yüzde
Farklı lisans programlarından mezun olanların finans alanıyla ilgili temel kavramlara, güncel ve teorik bilgilere sahip olmak 0
Alanla ilgili edindiği bilgi ve becerileri finansal süreçleri çözmede kullanmak, analitik ve stratejik düşünerek uygulamaya geçirebilmek 0
Alanla ilgili edindiği bilgiler çerçevesinde finansal piyasaları ve finansal kurumları değerlendirebilmek 0
Alanla ilgili konularda ekip çalışmasının getireceği sorumluluklara açık olmak 0
Alanla ilgili konularda bireysel anlamda sorumluluğa açık olmak 0
Finansal olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurabilmek ve yorumlayabilmek 0
Finansal konularla ilgili bilgi ve becerileri yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek, iletişim kurabilmek 0
Finansal konularda gelişmeleri takip edebilecek ve iletişim kurabilecek düzeyde bir yabancı dili anlamak ve kullanmak 0
Alanın gerektirdiği düzeyde bilgi, iletişim teknolojileri ve paket programları kullanabilmek 0
Alanla ilgili konularda toplumsal refahı ön planda tutabilmek ve etik değerlere uygun değerlendirebilmek ve yorum yapabilmek 0
Finansal piyasa ve kurumların iç ve dış çevresinde tüm paydaşlarını gözetecek şekilde ilişkilerini izleyebilmek 0
Çevreye, sosyal sorumluluğa, kaliteye ve yenilikçiliğe her şart altında önem vermek, verileri ilgili doğrultuda toplayabilmek 0
Bankacılık ve finans konularında edindiği bilgi ve becerileri sürekli geliştirerek ömür boyu öğrenmeye açık olmak 0
Alanıyla ilgili konularda bilgi ve becerileri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilmek 0
Genelde finans, özelde ise bankacılık konuları ile ilgili bilgi birikimine sahip olarak, ekonomide yaşanan süreçleri izleyebilmek 0