İÇ MEKAN TASARIMI ( SÖĞÜT MESLEK YÜKSEKOKULU )

PROGRAM AÇIKLAMA

PROGRAM AÇIKLAMA
İç Mekân Tasarımı Programı, İç mekân tasarımı alanın, bireyin karakterine uygun olarak tasarlanması ve iç ortamın estetik, işlevsel ve psikolojik yönlerini sorgulaması ile oluşmaktadır. Günümüz ve geleceğin tasarımcılarının toplumun sosyal ve kültürel haklarına, kültürel mirasa ve doğaya saygılı bir dizayn anlayışına sahip olması, iç mekanların yapı ve kent dokusuyla ilişkisini gözeten tasarımlar ortaya koyması, bunun yanı sıra ihtiyaç duyulan fonksiyonunu yitirmiş binaların yeniden kullanılması ve korumaya değer eski eserlerin iç mekanlarına özgün tasarımlar yapması beklenmektedir.
Birim Bölüm Söğüt Meslek Yüksekokulu / İç Mekan Tasarımı / 4 YY / 5. Düzey Önlisans
Bölüm Başkanı
EBS Koordinatörü Öğr. Gör. Ercan GÜLER
Eğitim Türü Tam Zamanlı / Türkçe
Derece Seviye

5. Düzey Önlisans (Düzey Kodları: EQF_LLL: 5 / QF_EHEA: Kısa Düzey) ISCED Alan Kodu: 58 (Mimarlık ve Yapı )

Bu programdan mezun olan öğrenciler İç Mekan Tasarımı alanında ön lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

Amaç
Bölümümüzün amacı; binaların iç kısımlarının düzenlenmesi için sanat ve teknolojiyi kullanarak teknik çizim yapabilen, tasarladığı mekânların gerçekleştirilmesi için gerekli bilgi ve teknik donanımı uluslararası standartlarda edinmiş, bağımsız tasarlama ve çalışma güvenine sahip, aynı zamanda iyi bir takım oyuncusu olma uyumu gösterebilen, mesleki sorumluluk ve etik kuralların bilincinde, çağdaş tasarımcılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Hedef
Günümüz ve geleceğin tasarımcılarının toplumun sosyal ve kültürel haklarına, kültürel mirasa ve doğaya saygılı bir dizayn anlayışına sahip olması, iç mekanların yapı ve kent dokusuyla ilişkisini gözeten tasarımlar ortaya koyması, bunun yanı sıra ihtiyaç duyulan fonksiyonunu yitirmiş binaların yeniden kullanılması ve korumaya değer eski eserlerin iç mekanlarına özgün tasarımlar yapması beklenmektedir.