EN
  • Anasayfa
  • İÇ MEKAN TASARIMI ( SÖĞÜT MESLEK YÜKSEKOKULU )

  • EN

PROGRAM AÇIKLAMA

İç Mekân Tasarımı Programı, İç mekân tasarımı alanın, bireyin karakterine uygun olarak tasarlanması ve iç ortamın estetik, işlevsel ve psikolojik yönlerini sorgulaması ile oluşmaktadır. Günümüz ve geleceğin tasarımcılarının toplumun sosyal ve kültürel haklarına, kültürel mirasa ve doğaya saygılı bir dizayn anlayışına sahip olması, iç mekanların yapı ve kent dokusuyla ilişkisini gözeten tasarımlar ortaya koyması, bunun yanı sıra ihtiyaç duyulan fonksiyonunu yitirmiş binaların yeniden kullanılması ve korumaya değer eski eserlerin iç mekanlarına özgün tasarımlar yapması beklenmektedir.
Birim Bölüm Söğüt Meslek Yüksekokulu / İç Mekan Tasarımı / 4 YY / 5. Düzey Önlisans
Birim EBS Koordinatörü Öğr. Gör. Erhan GENÇ
Bölüm Başkanı
Bölüm EBS Koordinatörü Öğr. Gör. Ercan GÜLER
Eğitim Türü Tam Zamanlı / Türkçe
Derece Seviye

5. Düzey Önlisans (Düzey Kodları: EQF_LLL: 5 / QF_EHEA: Kısa Düzey) ISCED Alan Kodu: 58 (Mimarlık ve Yapı )

Bu programdan mezun olan öğrenciler İç Mekan Tasarımı alanında ön lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

Staj Birim Sorumlusu Gizem Büke ÖZTÜRK
Staj Birim Sorumlusu Murat ARAS
Staj Birim Sorumlusu Ercan GÜLER
Program Sorumlusu Ercan GÜLER
Bologna Sorumlusu Ercan GÜLER
İntibak Not Girişi Sorumlusu Ercan GÜLER
Amaç
Bölümümüzün amacı; binaların iç kısımlarının düzenlenmesi için sanat ve teknolojiyi kullanarak teknik çizim yapabilen, tasarladığı mekânların gerçekleştirilmesi için gerekli bilgi ve teknik donanımı uluslararası standartlarda edinmiş, bağımsız tasarlama ve çalışma güvenine sahip, aynı zamanda iyi bir takım oyuncusu olma uyumu gösterebilen, mesleki sorumluluk ve etik kuralların bilincinde, çağdaş tasarımcılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Hedef
Günümüz ve geleceğin tasarımcılarının toplumun sosyal ve kültürel haklarına, kültürel mirasa ve doğaya saygılı bir dizayn anlayışına sahip olması, iç mekanların yapı ve kent dokusuyla ilişkisini gözeten tasarımlar ortaya koyması, bunun yanı sıra ihtiyaç duyulan fonksiyonunu yitirmiş binaların yeniden kullanılması ve korumaya değer eski eserlerin iç mekanlarına özgün tasarımlar yapması beklenmektedir.