EN
  • Anasayfa
  • İÇ MEKAN TASARIMI ( SÖĞÜT MESLEK YÜKSEKOKULU )

  • EN

PROGRAM ÇIKTILARI

No Program Çıktıları
1 Alanı ile ilgili uygulamalar için ölçü alır ve teknik çizimleri yapar.
2 Mekana ve insan ölçülerine uygun mobilya tasarlayabilir.
3 Özgün ürünler oluşturabilir.
4 Temel bilgisayar kullanımı bilgisinden başka, mesleğin gerektirdiği yazılımları kullanır.
5 Yeterli seviyede genel kültüre sahip olmak. (anadil, yabancı dil, tarih vb)
6 Takım çalışması yapabilme, çok disiplinli alanlarda bir takım halinde etkin çalışabilme, iletişim kurabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği kazanır.
7 Tasarım ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını gösterir.
8 Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olur.
9 Toplanan veriyi analiz edebilme, farklı bilgi ve düşünceleri sentezleyebilme, elde edilen sonuçları yorumlayabilme becerisi ve bunları iç mimari tasarım süreci içinde kullanabilme becerisi kazanır.
10 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme yetkinliği kazanır.
11 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olabilir.
12 Alanı ile ilgili konularda geleceğe yönelik projeksiyonlara açıktır.
13 İç Mimarlık alanının gerektirdiği konularda bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve bu gelişmeler doğrultusunda kendisini sürekli yenileme becerisi kazanır.