EN
  • Anasayfa
  • TARLA BİTKİLERİ - YL ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )

  • EN

PROGRAM AÇIKLAMA

Tarla Bitkileri Anabilim Dalı; Ülkemiz tarım alanlarının % 66’sını oluşturan Tahıllar, Yemeklik Tane Baklagiller, Endüstri Bitkileri, Çayır Mera ve Yem Bitkileri Yetiştirme ve Islahı konularında bilimsel araştırmalar yaparak kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikte; bilgi üreten, ürettiği bilgiyi toplumsal ve ekonomik faydaya dönüştürebilen, çevreye duyarlı, biyolojik çeşitliliği, doğal kaynakları koruyan ve tarla bitkileri ile ilgili temel bilgilerle donatılmış Ziraat Yüksek Mühendisleri ve geleceğin akademisyenlerini yetiştirmek üzere lisansüstü düzeyde eğitim vermektedir.
Ana Bilim Dalı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Tarla Bitkileri - YL / 4 YY / 7. Düzey (YL)
Birim EBS Koordinatörü Doç. Dr. Adem SARIHAN Öğr. Elm. Sezer KUYUCU
Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hanife MUT
Bölüm EBS Koordinatörü Doç. Dr. Erdem GÜLÜMSER
Eğitim Türü Tam Zamanlı / Türkçe
Derece Seviye

7. Düzey (YL) (Düzey Kodları: EQF_LLL: 7 / QF_EHEA: 2) ISCED Alan Kodu: 62 (Tarım, Ormancılık ve Su Ürünleri )

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Tarla Bitkileri - YL alanında Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

Anabilim Dalı Başkanı Hanife MUT
Bologna Sorumlusu Erdem GÜLÜMSER
Amaç
Hedef