• Anasayfa
  • TARLA BİTKİLERİ - YL ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )

  • EN

2021 - 2022 YILI

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
TAB5000 Tez Çalışması - - - - - - - - - - - - - - -
TAB7000 Uzmanlık Alan - - - - - - - - - - - - - - -
2021 - 2022 Yılı Seçmeli Dersler
TAB5001 Aromatik Bitkiler - - - - - - - - - - - - - - -
TAB5002 Bilimsel Sunumların Hazırlanması ve Sunum Yöntemleri - - - - - - - - - - - - - - -
TAB5003 Bitki Biyoteknolojisi - - - - - - - - - - - - - - -
TAB5004 Bitki Büyümesini Düzenleyiciler - - - - - - - - - - - - - - -
TAB5005 Bitki Yetiştiriciliğinin Ekolojik Esasları - - - - - - - - - - - - - - -
TAB5006 Bitki Yetiştiriciliğinin Fizyolojik Esasları - - - - - - - - - - - - - - -
TAB5007 Biyolojik Azot Fiksasyonu - - - - - - - - - - - - - - -
TAB5008 Çiçeklenme Biyolojisi - - - - - - - - - - - - - - -
TAB5009 Çim Alanlarının Tesis ve Yönetimi - - - - - - - - - - - - - - -
TAB5010 Deneme Tekniği - - - - - - - - - - - - - - -
TAB5011 Doğal Gen Kaynakları - - - - - - - - - - - - - - -
TAB5012 Genetik Olarak Değiştirilmiş Bitkiler ve Biyogüvenlik - - - - - - - - - - - - - - -
TAB5013 Genotip X Çevre interaksiyonu ve Stabilite Analizleri - - - - - - - - - - - - - - -
TAB5014 Hücre ve Doku Kültürü - - - - - - - - - - - - - - -
TAB5015 İyi Tarım Uygulamaları - - - - - - - - - - - - - - -
TAB5016 Kültür Bitkileri Islahında Melezleme Teknikleri - - - - - - - - - - - - - - -
TAB5017 Mera Kurma ve İşletme Teknikleri - - - - - - - - - - - - - - -
TAB5018 Organik Tarımdaki Gelişmeler - - - - - - - - - - - - - - -
TAB5019 Proje Hazırlama ve Bilimsel Makale Yazımı - - - - - - - - - - - - - - -
TAB5020 Silaj Yapımı ve Teknolojisi - - - - - - - - - - - - - - -
TAB5021 Tahıllarda Kalite ve Islahı - - - - - - - - - - - - - - -
TAB5022 Tahıllarda Kalite ve Tespit Yöntemleri - - - - - - - - - - - - - - -
TAB5023 Tarımsal Denemelerin İstatistiksel Değerlendirilmesi - - - - - - - - - - - - - - -
TAB5024 Tarla Bitkileri Analiz Yöntemleri - - - - - - - - - - - - - - -
TAB5025 Tarla Bitkileri Depolama Tekniği - - - - - - - - - - - - - - -
TAB5026 Tarla Bitkilerinde Stres Fizyolojisi - - - - - - - - - - - - - - -
TAB5027 Tohumluk Bilim ve Teknolojisi - - - - - - - - - - - - - - -
TAB5028 Vejetasyon Etüt ve Ölçümleri - - - - - - - - - - - - - - -
TAB5029 Yağ Bitkilerinin Yetiştiriciliği ve Teknolojisi - - - - - - - - - - - - - - -
TAB5030 Yem Bitkilerinde Ot Kalitesi ve Kaliteye Etkili Faktörler - - - - - - - - - - - - - - -
TAB5031 Yem Bitkilerinde Tohumluk Üretimi - - - - - - - - - - - - - - -
TAB5032 Yemeklik Baklagillerde Kalite Analizleri - - - - - - - - - - - - - - -
TAB5033 Yemeklik Tane Baklagillerde Verim ve Kalite Unsurları - - - - - - - - - - - - - - -
TAB5034 Yeni Doğal Yem Kaynakları - - - - - - - - - - - - - - -
TAB5900 Seminer - - - - - - - - - - - - - - -
TAB5999 Bilim Etiği ve Araştırma Teknikleri - - - - - - - - - - - - - - -
Ders - Program Çıktıları İlişkileri
Program Çıktıları Etkilediği Yüzde
Tarla bitkileri lisans eğitiminde aldığı; Tahıllar ve Baklagiller, Endüstri Bitkileri, Çayır Mera ve Yem Bitkileri tarımı, ıslahı, fizyolojisi ve genetiği konularında uzmanlaşabilme 0
Tarla tarımı ile çevre ilişkileri, biyoçeşitlilik ve sürdürülebilirliği ön planda tutabilmeli ve bu konularda toplumu bilgilendirme 0
Tarla Bitkilerinde standart, kalite ve verimliliği sağlamak amacıyla uygulanacak tarım tekniklerine farklı yaklaşımlar geliştirebilme 0
Alanı ile ilgili ülkesel problemleri belirleme, karşılaştırmalı olarak analiz etme, soruna yönelik bilgileri değerlendirerek çözüm üretebilme 0
Tarla Bitkileri alanında yeni teknik ve teknolojiler ile çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olma, yeni fikirler üretebilme ve hayat boyu öğrenme becerisi kazanabilme 0
Bitkilerin kültürel uygulamalara verdiği tepkiyi ve stres koşullarındaki davranışlarını yorumlayabilme ve yönetebilme becerisine sahip olabilme 0
En az bir bilimsel araştırmayı yürütme, sonuçlandırma, tez haline getirme ve bunlardan bilimsel yayınlar yaparak sunabilme 0
Uzmanlık alanıyla ilgili arazi ve laboratuvarda çalışma becerisi kazanma ve elde ettiği verileri istatistiksel olarak değerlendirebilme 0
Disiplinler arası takım çalışması, ulusal ve uluslararası düzeyde literatürleri takip edebilme 0
Sorumluluk alma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanabilme 0
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma 0
Alanında öğrendiği ve geliştirdiği bilgileri bilim ve toplum yararına kullanabilme 0
Alanı ile ilgili proje yazma, makale yazma, literatür araştırma ve verilerin değerlendirmesinde gerekli teknolojiyi kullanabilme ve teknoloji kullanımında kendini geliştirebilme 0
Makale yazma, proje sunma, sunum yapma ve akademisyenlerle iletişime geçmede anadili dışında bir dili etkili şekilde kullanabilme 0
Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve tecrübeleri kalite yönetimi çerçevesinde değerlendirme 0