EN
  • Anasayfa
  • TARLA BİTKİLERİ - YL ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )

  • EN

2022 - 2023 YILI

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
TAB5000 Tez Çalışması 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
TAB7000 Uzmanlık Alan 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2022 - 2023 Yılı Seçmeli Dersler
LEE5998 Akademik Türkçe - - - - - - - - - - - - - - -
LEE5999 Bilim Etiği ve Araştırma Teknikleri - - - - - - - - - - - - - - -
TAB5001 Aromatik Bitkiler - - - - - - - - - - - - - - -
TAB5002 Bilimsel Sunumların Hazırlanması ve Sunum Yöntemleri - - - - - - - - - - - - - - -
TAB5003 Bitki Biyoteknolojisi - - - - - - - - - - - - - - -
TAB5004 Bitki Büyümesini Düzenleyiciler - - - - - - - - - - - - - - -
TAB5005 Bitki Yetiştiriciliğinin Ekolojik Esasları 5 5 5 5 5 5 5 - 5 5 5 5 5 5 -
TAB5006 Bitki Yetiştiriciliğinin Fizyolojik Esasları - - - - - - - - - - - - - - -
TAB5007 Biyolojik Azot Fiksasyonu 3 5 5 5 5 5 5 - 5 5 5 5 5 5
Ders - Program Çıktıları İlişkileri
Program Çıktıları Etkilediği Yüzde
Tarla bitkileri lisans eğitiminde aldığı; Tahıllar ve Baklagiller, Endüstri Bitkileri, Çayır Mera ve Yem Bitkileri tarımı, ıslahı, fizyolojisi ve genetiği konularında uzmanlaşabilme 6,47
Tarla tarımı ile çevre ilişkileri, biyoçeşitlilik ve sürdürülebilirliği ön planda tutabilmeli ve bu konularda toplumu bilgilendirme 7,19
Tarla Bitkilerinde standart, kalite ve verimliliği sağlamak amacıyla uygulanacak tarım tekniklerine farklı yaklaşımlar geliştirebilme 7,19
Alanı ile ilgili ülkesel problemleri belirleme, karşılaştırmalı olarak analiz etme, soruna yönelik bilgileri değerlendirerek çözüm üretebilme 7,19
Tarla Bitkileri alanında yeni teknik ve teknolojiler ile çağdaş konular hakkında bilgi sahibi olma, yeni fikirler üretebilme ve hayat boyu öğrenme becerisi kazanabilme 7,19
Bitkilerin kültürel uygulamalara verdiği tepkiyi ve stres koşullarındaki davranışlarını yorumlayabilme ve yönetebilme becerisine sahip olabilme 7,19
En az bir bilimsel araştırmayı yürütme, sonuçlandırma, tez haline getirme ve bunlardan bilimsel yayınlar yaparak sunabilme 7,19
Uzmanlık alanıyla ilgili arazi ve laboratuvarda çalışma becerisi kazanma ve elde ettiği verileri istatistiksel olarak değerlendirebilme 3,60
Disiplinler arası takım çalışması, ulusal ve uluslararası düzeyde literatürleri takip edebilme 7,19
Sorumluluk alma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi kazanabilme 7,19
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma 7,19
Alanında öğrendiği ve geliştirdiği bilgileri bilim ve toplum yararına kullanabilme 7,19
Alanı ile ilgili proje yazma, makale yazma, literatür araştırma ve verilerin değerlendirmesinde gerekli teknolojiyi kullanabilme ve teknoloji kullanımında kendini geliştirebilme 7,19
Makale yazma, proje sunma, sunum yapma ve akademisyenlerle iletişime geçmede anadili dışında bir dili etkili şekilde kullanabilme 7,19
Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve tecrübeleri kalite yönetimi çerçevesinde değerlendirme 3,60