EN
  • Anasayfa
  • TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI - YL İÖ ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )

  • EN

PROGRAM AÇIKLAMA

Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, 2012 yılında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak faaliyetlerine başlamıştır. Aynı yıl öğrenci almaya başlayan ana bilim dalı çok kısa zamanda kadrolarını oluşturmaya başlamıştır. Ana bilim dalında 3 Profesör, 3 Doçent, 6 Doktor Öğretim Üyesi ve 2 Araştırma Görevlisi ile eğitim-öğretim hayatını sürdürmektedir.
Ana Bilim Dalı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Türk Dili ve Edebiyatı - YL İÖ / 3 YY / 7. Düzey (YL)
Birim EBS Koordinatörü Doç. Dr. Adem SARIHAN Öğr. Elm. Sezer KUYUCU
Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Oktay Selim KARACA
Program EBS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Metin SAMANCI
Eğitim Türü Tam Zamanlı / Türkçe
Derece Seviye

7. Düzey (YL) (Düzey Kodları: EQF_LLL: 7 / QF_EHEA: 2) ISCED Alan Kodu: 22 (Beşeri Bilimler )

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Türk Dili ve Edebiyatı - YL İÖ alanında Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

Amaç
Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programı’nın amacı; mesleki bilgi, beceri ve deneyimlerin edinebildiği akademik ve entelektüel bir ortamda Türk kültürü, dili ve edebiyatının çeşitli boyutlarını çağdaş ve bilimsel araştırma yöntemleri ve metotları ışığında analiz edebilen, farklı disiplinlerden edindiği teorik ve pratik bilgilerle sentezleyebilen, geniş ve derin bir bakışla değerlendirebilen, alanında yeni ve özgün bilgiler üretebilme beceri ve yetkinliklerini edinmiş bilim uzmanları yetiştirmektir.
Hedef
Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Tezsiz Yüksel Lisans Programı’nın belirtilen amaçları doğrultusundaki temel hedefi, Türk dili ve edebiyatının Türk kültür coğrafyasındaki tarihsel seyrini takip edebilen, uluslararası bilimsel standartları yakalama gayretinde olan ve hayat boyu öğrenmenin gerekliliğini benimsemiş uluslararası ve saygınlığa sahip bilim insanları yetiştirebilmek için gerekli olan bir yüksek lisans eğitimi verebilmektir.