• Anasayfa
  • TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI - YL İÖ ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )

  • EN

2021 - 2022 YILI

Ders Adı PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11 PÇ 12 PÇ 13 PÇ 14 PÇ 15
TDE6000 Dönem Projesi - - - - - - - - - - - - - - -
2021 - 2022 Yılı Seçmeli Dersler
TDE5501 Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları I - - - - - - - - - - - - - - -
TDE5502 Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları II - - - - - - - - - - - - - - -
TDE5503 Türkiye Türkçesi I - - - - - - - - - - - - - - -
TDE5504 Türkiye Türkçesi II - - - - - - - - - - - - - - -
TDE5505 Eski Anadolu Türkçesi I - - - - - - - - - - - - - - -
TDE5506 Eski Anadolu Türkçesi II - - - - - - - - - - - - - - -
TDE5507 Karahanlı Türkçesi - - - - - - - - - - - - - - -
TDE5508 Klasik Türk Edebiyatında Nesir I - - - - - - - - - - - - - - -
TDE5509 Klasik Türk Edebiyatında Nesir II - - - - - - - - - - - - - - -
TDE5510 Klasik Türk Edebiyatının Kaynakları - - - - - - - - - - - - - - -
TDE5511 Türk Edebiyatında Poetikalar - - - - - - - - - - - - - - -
TDE5512 Edebi Akımlar - - - - - - - - - - - - - - -
TDE5513 Karşılaştırmalı Mitoloji Araştırmaları - - - - - - - - - - - - - - -
TDE5514 Karşılaştırmalı Şamanizm Araştırmaları - - - - - - - - - - - - - - -
TDE5515 Halk Kültürü - Popüler Kültür Etkileşimleri - - - - - - - - - - - - - - -
TDE5516 Kültür Ekonomisi ve Yönetimi - - - - - - - - - - - - - - -
TDE5517 Eski Türkçe I - - - - - - - - - - - - - - -
TDE5518 Eski Türkçe II - - - - - - - - - - - - - - -
TDE5519 Türk Halklarının Tarihi I - - - - - - - - - - - - - - -
TDE5520 Türk Halklarının Tarihi II - - - - - - - - - - - - - - -
TDE5521 Edebiyat – Psikoloji İlişkisi - - - - - - - - - - - - - - -
TDE5522 Türk Edebiyatında Modernizm ve Postmodernizm - - - - - - - - - - - - - - -
TDE5523 Klasik Türk Edebiyatında Nazım I - - - - - - - - - - - - - - -
TDE5524 Klasik Türk Edebiyatında Nazım II - - - - - - - - - - - - - - -
TDE5525 Klasik Şiir Şerhleri - - - - - - - - - - - - - - -
TDE5526 Türk Mesnevi Edebiyatı - - - - - - - - - - - - - - -
Ders - Program Çıktıları İlişkileri
Program Çıktıları Etkilediği Yüzde
Uzmanlaştığı anabilim dalında bilimsel araştırmalar yapma, akademik yazım ve akademik sunum konularında ihtiyaç duyulan teorik ve uygulamalı bilgilere sahiptir. 0
Temel edebiyat ve dil kaynaklarını, özelliklerini bilir ve tenkit eder, edebi metinlerdeki verileri bilimsel ve teknik yöntemlerle analiz edip değerlendirir. 0
Edebiyat metinlerini farklı teoriler ve bakış açıları ışığında analiz eder ve yorumlar. 0
Disiplinlerarası düşünür, sorgular, yorumlar ve değerlendirir. 0
Türk Dili ve Edebiyatıyla ilgili temel kavramları ve edebiyatın diğer sosyal bilimlerle ilişkisini, benzerlik ve farklarını kavrar ve açıklar. 0
Alanına yenilik getiren bilgi, düşünce, uygulama veya teknolojilerin hayata geçirilmesinde entelektüel riskler ve sorumluluklar alır. 0
Bir araştırma projesine yönelik etkinlikleri ve ilişkileri planlar ve yönetir. 0
Uzmanlık alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. 0
Öğrenme gereksinimlerini belirler; öğrenme hedefleri doğrultusunda kendisinin ve sorumluluğu altındaki kişilerin performanslarının geliştirilmesine yönelik faaliyetleri planlar ve yönetir. 0
Uzmanlaştığı alan ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarır. 0
Uzmanlık alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır. 0
Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular. 0
Uzmanlık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. 0
Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır. 0
Uzmanlık alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır. 0