EN
  • Anasayfa
  • BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ ( ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ )

  • EN

PROGRAM AÇIKLAMA

Biyosistem Mühendisliği tarım, su-arazi, kullanımı ve çevrede sürdürülebilir gelişmelere dönük biyolojik sistemleri anlayıp, modellemek, işlemden geçirmek ya da geliştirmek için fiziksel bilimlerde ve mühendislikte eğitim; araştırma ile ilgilenen bir bilim dalıdır. Amacı, bölgenin tarım potansiyelini en üst düzeyde arttırmak, yeni teknolojilerle desteklemek, eğitimli, çağdaş, donanımlı mühendisler yetiştirmektir. Fakültemizde Biyosistem mühendisliği bölümü, tarımsal yapılar, arazi ve su kaynakları ve tarımsal makine sistemleri olmak üzere 3 ana bilim dalından oluşmaktadır. Bölümümüzün çalışma alanları;  Tarımda otomasyon ve yeni gelişen teknolojiler  Hassas tarım teknikleri  Enerji ve makineler  Bitkisel ve hayvansal üretimde mekanizasyon uygulamaları  Hasat sonrası mekanizasyon uygulamaları  Tarımsal yapılar  Arazi ve su kaynaklarının geliştirilmesi  Kırsal alanın geliştirilmesidir.
Birim Bölüm Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi / Biyosistem Mühendisliği / 8 YY / 6. Düzey Lisans
Birim EBS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Tufan Can ULU
Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Kutalmış TURHAL
Bölüm EBS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Kutalmış TURHAL
Eğitim Türü Tam Zamanlı / Türkçe
Derece Seviye

6. Düzey Lisans (Düzey Kodları: EQF_LLL: 6 / QF_EHEA: 1) ISCED Alan Kodu: 62 (Tarım, Ormancılık ve Su Ürünleri )

Bu programdan mezun olan öğrenciler Biyosistem Mühendisliği alanında lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

Staj Birim Sorumlusu Murat KARAER
Bologna Sorumlusu Kutalmış TURHAL
İntibak Not Girişi Sorumlusu Hüseyin Tevfik GÜLTAŞ
Amaç
Hedef