BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ ( ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ )

PROGRAM AÇIKLAMA

PROGRAM AÇIKLAMA
Biyosistem Mühendisliği tarım, su-arazi, kullanımı ve çevrede sürdürülebilir gelişmelere dönük biyolojik sistemleri anlayıp, modellemek, işlemden geçirmek ya da geliştirmek için fiziksel bilimlerde ve mühendislikte eğitim; araştırma ile ilgilenen bir bilim dalıdır. Amacı, bölgenin tarım potansiyelini en üst düzeyde arttırmak, yeni teknolojilerle desteklemek, eğitimli, çağdaş, donanımlı mühendisler yetiştirmektir. Fakültemizde Biyosistem mühendisliği bölümü, tarımsal yapılar, arazi ve su kaynakları ve tarımsal makine sistemleri olmak üzere 3 ana bilim dalından oluşmaktadır. Bölümümüzün çalışma alanları;  Tarımda otomasyon ve yeni gelişen teknolojiler  Hassas tarım teknikleri  Enerji ve makineler  Bitkisel ve hayvansal üretimde mekanizasyon uygulamaları  Hasat sonrası mekanizasyon uygulamaları  Tarımsal yapılar  Arazi ve su kaynaklarının geliştirilmesi  Kırsal alanın geliştirilmesidir.
Birim Bölüm Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi / Biyosistem Mühendisliği / 8 YY / 6. Düzey Lisans
Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Kutalmış TURHAL
EBS Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Kutalmış TURHAL
Eğitim Türü Tam Zamanlı / Türkçe
Derece Seviye

6. Düzey Lisans (Düzey Kodları: EQF_LLL: 6 / QF_EHEA: 1) ISCED Alan Kodu: 62 (Tarım, Ormancılık ve Su Ürünleri )

Bu programdan mezun olan öğrenciler Biyosistem Mühendisliği alanında lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

Amaç
Aldığı eğitim ile bilimsel ve kültürel donanıma sahip, çok yönlü ve eleştirel düşünebilen, çalışacağı ortamda mesleki bilgi ve becerilerini aktarabilen özgüveni yüksek güncel bilgileri ve teknolojiyi takip ederek kendini yenileyebilen akademik ve toplumsal etiğe uyan mezunlar vermektir.
Hedef
Yaptığı çalışmalar ile etkileşim halinde olduğu paydaşlara yeni fikirler sağlayabilen ve bu fikirlerin hayata geçerek kullanılmasını sağlayabilen bir bölüm olmaktır.