EN
  • Anasayfa
  • BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ ( ZİRAAT VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ )

  • EN

MEZUNLARIN MESLEKİ PROFİLİ

Bölümümüzden mezun olan öğrencilerimiz ziraat mühendisi olarak mezun olmakla beraber, aynı zamanda biyosistem mühendisi de olmaktadırlar. Mezun olan öğrencilerimiz;  Sulama-Drenaj Müteahhitlik Firmalarında  Tarım Makineleri Müteahhitlik Kuruluşlarında  Kamu kuruluşlarında (İl Özel İdareleri, DSİ, Tarım ve Orman Bakanlıkları, Belediyeler vb.)  Üniversitelerde öğretim elemanı olarak  Tarım Makineleri Sanayinde  Traktör Sanayinde  Tarımsal Danışmanlık Kuruluşlarında  Tarıma Dayalı Kooperatiflerde  Kamu ve Özel Bankalarda  Mühendislik ve Danışmanlık Bürolarında  Arazi Toplulaştırması Müteahhitlik Firmalarında  Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde  Tarımsal Yapılarla İlgili Müteahhitlik Firmalarında  Tarıma Dayalı Uluslararası Şirketlerde  Hayvancılığa Dayalı Makine Sanayiinde  Gıda Makineleri Sanayiinde  Tarımsal İşletmelerde Tarım Makinelerine Dayalı Mekanizasyon Uygulamalarında iş imkanlarına sahiptirler.