MOLEKÜLER BİYOLOJİ - YL ( LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ )

PROGRAM AÇIKLAMA

PROGRAM AÇIKLAMA
Ana Bilim Dalı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Moleküler Biyoloji - YL / 4 YY / 7. Düzey (YL)
Bölüm Başkanı
EBS Koordinatörü Prof. Dr. Dilek ÜNAL
Eğitim Türü Tam Zamanlı / Türkçe
Derece Seviye

7. Düzey (YL) (Düzey Kodları: EQF_LLL: 7 / QF_EHEA: 2) ISCED Alan Kodu: 42 (Yaşam Bilimleri )

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Moleküler Biyoloji - YL alanında Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazanırlar.

Amaç
Moleküler Biyoloji Anabilim dalında yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak biyoloji ve moleküler biyoloji ve genetik ile ilgili bilim dallarında belli bir konuda ilgili bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır.
Hedef
Moleküler Biyoloji dalına ait bir konuda literatür araştırması yapabilen, bu araştırma konusu ile ilgili deney tasarlayabilme ve laboratuvarda uygulayabilen, elde ettiği laboratuvar sonuçlarını değerlendirebilen ve bilimsel bir rapor halinde sunabilen, araştırma-geliştirme kuruluşlarında çalışabilecek Yüksek lisans derecesine sahip moleküler biyologlar yetiştirmektir.